DIMENSION Betonplader

Hvad er Dimension Betonplader?

Betonplader anvendes til dimensionering af dobbeltspændte betonplader ud fra K.W. Johansens brudlinje teori.

Pladen kan frit optegnes, idet der kan placeres understøtninger langs pladens sider, idet 1 til 4 sider kan være understøttet. Der kan vælges mellem 22 brudfigurer.

Programmet bestemmer den optimale placering af brudlinjerne og foretager de relevante beregninger ud fra laster og understøtninger for de valgte lastkombinationer og brudfigurer. Programmet fremkommer med en øvre værdi løsning, idet det dimensionsgivende moment bestemmes efter K.W. Johansens pladeteori.

For anvendelsestilstande beregnes til normal deformationer og revnevidde. For brud, ulykke og brandpåvirkning kontrolleres bæreevnen. Der beregnes ligeledes hjørnekræfter. Der kan defineres egne armeringstyper og der er mulighed for at opsætte en standardbrand.

Programmet kontrollerer normens krav til betontværsnittet.

Hvorfor vente? Få din prøvelicens til DIMENSION og kom i gang allerede i dag!