DIMENSION – Stringer

Hvad er Dimension – Stringer?

Dimension – Stringer anvendes til beregning og dimensionering af plane stringermodeller efter de europæiske konstruktionsnormer

En stringermodel består af et antal stringere og et antal forskydningsfelter med tilhørende understøtning og laster. Et forskydningsfelt omkrandses af 4 stringere.

Stringer anvendes til bestemmelse af snitkræfter og deformationer af plane stringermodeler efter den lineære elastiske teori og den plastiske teori. Desuden beregnes udnyttelser for både stringere og forskydningsfelter.

I Sagsindstillinger er det muligt at definere standard betonmateriale og armering i stringere samt at definere om der er tale om lodret eller vandret konstruktion.

Konstruktionen optegnes på en tegneflade, som indeholder nyttige hjælpeværktøjer til hurtig definition af konstruktionen med understøtninger og laster.

I stedet for at optegne modelen er det muligt at importere et element fra en json fil (fx fra Impact), og få genereret stringermodellen ud fra elementet. Programmet finder ud af hvor stringerne skal placeres i forhold til elementet og kravene til stringerbredden.

Partialkoefficienterne for belastningstyper er indeholdt i programmet, således at lastkombinationerne automatisk opstilles, når de relevante laster udvælges.

Tværsnitskataloget benyttes til at opstille tværsnit for forskydningsfelterne. Stringerne med stringerbredde, armering og betonmateriale defineres under den enkelte stringer.

Resultatet indeholder en oversigt med snitkraftskurver, deformationer og reaktioner samt udnyttelse for stringere og forskydningsfelter. Der kan vises resultater for hver lastkombination, samt min. og max. værdierne.

Udskrift kan defineres forskellige udskrifter efter behov. I onlinehjælpen vises programmets brug i nogle beregningseksempler.

Hvorfor vente? Få din prøvelicens til DIMENSION og kom i gang allerede i dag!