Murværksprogram

Bruges til beregning af armerede og uarmerede lodret- og tværbelastede vægg mm

Murværksprogrammet, Masonry Design, bruges til beregning af armerede og uarmerede lodret- og tværbelastede vægge, stabiliserende vægge, mursøjler, murbjælker og rette murbuer.

Murværksprogram

Vægge kan beregnes efter en række forskellige udformning både som massive vægge og skalmure.

Søjlemodulet håndterer bade rektangulære og U-formede søjler med lodrette og vandrette laster.

Med bjælkemodulet kan der regnes på simpelt understøttede bjælker opmuret på stedet. Murbuer kan regnes både med løberskifter og rulleskifter.

Der regnes efter dansk, norsk og svensk National Annex.

Hvorfor vente? Få din prøvelicens til DIMENSION og kom i gang allerede i dag!