DIMENSION Stål med brand

Hvad er Dimension Stål med brand?

Dimensionerer tværsnit af stål bjælker og søjler iht. den europæiske norm. Programmet kan benyttes til dobbeltsymmetriske tværsnit (I-profiler og rørprofiler samt massive profiler).

Programmet indeholder mulighed for at dimensionere tværsnit for givne snitkræfter i brud og brand.

Programmet kan beregne søjler for normalkræft, forskydningskræft og momenter omkring begge akser, jf. metode I i den europæiske norm Der kan tages hensyn til kipning for I-profiler.

I brand fastlægges temperaturen i profilet og styrken reduceres. Der er mulighed for at indlægge brandisolering. Programmmet kan udskrive resultaterne til dokumentation for beregningerne.

Hvorfor vente? Få din prøvelicens til DIMENSION og kom i gang allerede i dag!