DIMENSION – Tværsnit

Hvad er Dimension Tværsnit?

Tværsnit, bestemmer tværsnitskonstanter for vilkårlige tværsnit.

Tværsnittet importeres eller optegnes på en tegneflade, som indeholder nyttige hjælpeværktøjer, så du hurtigt kan definere tværsnittet.

Du kan importere og modificere standardprofiler fra Teknisk Ståbi eller definere vilkårlige tværsnit. Tværsnitskonstanterne beregnes svarende til brugerdefinerede-, tyngdepunkts- og hovedakser. Tværsnit kan importeres i Plan Ramme.

Hvorfor vente? Få din prøvelicens til DIMENSION og kom i gang allerede i dag!