DIMENSION Plan Ramme

Hvad er Dimension Plan Ramme?

Plan Ramme – anvendes til bestemmelse af snitkræfter og deformationer af plane rammesystemer efter 1. og 2. ordens teori.

Konstruktionen optegnes på en tegneflade, som indeholder nyttige hjælpeværktøjer for hurtig definition med understøtninger og laster.

Programmet kan automatisk generere naturlasterne vind og sne på facader samt sadel- og pulttage efter den europæiske lastnorm.

I tværsnitskataloget finder du de oftest anvendte træ- og stålprofiler med tilhørende inertimomenter og tværsnitskonstanter. Derudover kan du selv definere tværsnit i træ, stål, armeret/uarmeret beton og andre materialer.

Resultatet indeholder en oversigt med snitkraftskurver, deformationer og reaktioner. Programmet kan udvides med moduler til bestemmelse af bæreevneudnyttelse i stål, træ og beton. Der er mulighed for grafisk visning i farver og kurver af tværsnitsklasse for stål, udnyttelser og opstilling af en konklusion. Der er mulighed for beregning af egenfrekvenser og accelerationer.

Programmet kan udvides med nedenstående moduler til bestemmelse af bæreevneudnyttelse i stål, træ og beton

Betonkonstruktioner

Bestemmer bæreevneudnyttelse af betontværsnit i Plan Ramme

Disse programmer kan bestemme snitkræfter, deformationer, revnevidder og udnyttelse for kombineret normalkraft og moment og udnyttelse for forskydning samt afstanden mellem evt. forskydningsarmering for betonrammer og betonbjælker.

Der er mulighed for at opstille armerede rektangulære, cirkulære, T og K betontværsnit samt plader med automatisk placering af armering.

Der kan defineres egne armeringstyper og der er mulighed for at opsætte en standardbrand. Programmet kontrollerer normens krav til betontværsnittet. Der kan opdeles i langtidslaster og korttidslaster. Snitkræfter bestemmes efter 1. Ordens teori efter elasticitetsteorien eller plasticitetsteorien. Deformationer bestemmes efter elasticitetsteorien.

Med Kontinuerlige Betonbjælker kan der foretages beregninger af bjælker. Med Betonkonstruktioner, som forudsætter Plan Ramme, kan der beregnes rammer.

Stålkonstruktioner

Bestemmer bæreevneudnyttelse af ståltværsnit i Plan Ramme.

For trykpåvirkede elementer kan der regnes på søjlevirkning. Elementer kan desuden undersøges for kipning. Spændinger i tværsnit kan fastlægges plastisk eller elastisk, afhængigt af tværsnitsklassen, hvorefter udnyttelsen beregnes.

I brandkombinationer fastlægges temperatur i profiler, og styrke- og stivhedsparametre reduceres. De benyttede profiler kan beskyttes af brandisolering, der hentes i den medfølgende isoleringstabel.

Trækonstruktioner

Bestemmer bæreevneudnyttelse af trætværsnit i Plan Ramme

For trykpåvirkede elementer kan der regnes på søjlevirkning. Elementer kan desuden undersøges for kipning. Trækonstruktioner kan undersøge udnyttelsen af standard træprofiler fra trætabellen, som indeholder rektangulære og cirkulære profiler af konstruktionstræ, rektangulære limtræsprofiler samt rektangulære profiler af typerne Kerto-Q og HQL-limtræ.

Programmet opstiller oversigter for træk-, tryk- og forskydningsudnyttelse af profiler i brud- og ulykkekombinationer. I brandkombinationer tages der hensyn til brandpåvirkning.

Stålsamlinger

Bestemmer bæreevne udnyttelsen af stålsamlinger i Plan Ramme

Der kan beregnes typiske i samlinger, i form af fodsamlinger, rammehjørner, kipsamlinger, stødsamlinger og T samlinger. Der beregnes udnyttelse af boltesamlinger, dimensioner af svejsesømme og der beregnes/kontrolleres dimensioner af tilhørende plader og hjørneplader.

Hvorfor vente? Få din prøvelicens til DIMENSION og kom i gang allerede i dag!