DIMENSION Fundering

Hvad er Dimension Fundering?

Dimension Fundering dimensionerer punkt- og liniefundamenter. Programmet kan foretage en sætningsberegning for punktfundamenter (rektangulære og cirkulære) og stribefundamenter, en undersøgelse i såvel drænet som udrænet tilstand samt en undersøgelse for gennemlokning. Programmet kan tage hensyn til hældende terræn, og der kan opstilles en lagfølge på begge sider af fundamentet. Der kan opstilles en oprindelig lagfølge til brug ved sætningsberegningen. Betonen i fundamentet dimensioneres.

Hvorfor vente? Få din prøvelicens til DIMENSION og kom i gang allerede i dag!