Sales
Support
Webinars
YouTube
Documents
Sales
Support
Webinars
YouTube
Documents

DIMENSION Støttevæg

Hvad er Dimension Støttevæg?

Med programmet kan du beregne jordtrykket på støttevæggen på grundlag af den opstillede lagfølge på aktiv- og passivsiden af støttevæggen.

Ved beregning af jordtrykskoefficienterne tages der hensyn til terrænhældning, overfladelast og støttevæggens ruhed.

På grundlag af lasterne og beregnede jordtryk beregnes støttevæggen som et fundament. Betonen i støttevæggen og fundamentet dimensioneres.

Hvorfor vente? Få din prøvelicens til DIMENSION og kom i gang allerede i dag!

Få en Prøvelicens