DIMENSION Støttevæg

Hvad er Dimension Støttevæg?

Med programmet kan du beregne jordtrykket på støttevæggen på grundlag af den opstillede lagfølge på aktiv- og passivsiden af støttevæggen.

Ved beregning af jordtrykskoefficienterne tages der hensyn til terrænhældning, overfladelast og støttevæggens ruhed.

På grundlag af lasterne og beregnede jordtryk beregnes støttevæggen som et fundament. Betonen i støttevæggen og fundamentet dimensioneres.

Hvorfor vente? Få din prøvelicens til DIMENSION og kom i gang allerede i dag!