DIMENSION – Kældervæg

Hvad er Dimension kældervæg?

Kældervæg beregner og dimensionerer kældervægge. Programmet kan bestemme jordtrykkene på kældervæggen. Beregningen kan foretages i anvendelsestilstanden samt i brud- og ulykkestilfældet, herunder brand.

Der kan enten regnes med hviletryk eller aktivt jordtryk på kældervæggen, og der kan tages hensyn til et øget jordtryk fra komprimering. Betonen i kældervæggen dimensioneres.

Hvorfor vente? Få din prøvelicens til DIMENSION og kom i gang allerede i dag!