DIMENSION – Limtræ

Hvad er Dimension Limtræ?

Dimensionerer simple limtræsbjælker og limtræssøjler i 10 standardkonstruktioner iht. den europæiske norm.

Programmet er udviklet i samarbejde med limtræfabrikantforeningen (FLD). Programmet indeholder 10 standardkonstruktioner. Brugeren har mulighed for at angive spændvidde, lastbredde, taghældning, pilhøjde, brandtid, understøtningsforhold og simple laster.

Programmet beregner den nødvendige dimension og beregner både initial og slut deformationen samt udnyttelsen for moment, forskydning og kipning for bjælker samt udnyttelsen for normalkraft og søjlevirkning for søjler.

Programmet kan tage hensyn til sne- og vindlaster jf. EN 1991. Programmet kan tage hensyn til brandpåvirkning. Programmet kan regne på cirkulær og rektangulær limtræ og konstruktionstræ.

Programmet tager ved dimensionering hensyn til kravene til initial- og permanent deformation, kravene til brud og brand med evt. kipningsadvarsel.

Programmet indeholder en detaljeret udskrift, som kan benyttes som dokumentation til f.eks myndigheder.

Hvorfor vente? Få din prøvelicens til DIMENSION og kom i gang allerede i dag!