DIMENSION Søjler og Vægge

Hvad er Dimension Søjler og vægge

Søjler og Vægge dimensionerer armerede og uarmerede betonsøjler og vægge. Programmet viser snitkraftskurver og bestemmer de dimensionerede normalkræfter og momenter, idet de relevante momenter tillægges anden ordens bidrag under dimensioneringen.

Udbøjningen og revnevidden beregnes i anvendelsestilstanden. Bæreevnen kontrolleres i brud og ulykke, herunder brand. Der beregnes desuden to-akset bøjning.

Armeringskataloget indeholder de normalt benyttede armeringstyper. Du kan selv definere andre typer. Armeringen kan placeres automatisk.

Programmet kontrollerer krav til dæklag og afstande. For anvendelsestilstande beregnes udbøjningen. Bæreevnen kontrolleres for brudtilstande, ulykke og brandpåvirkning. Hver lastkombination præsenteres i et MN-diagram. Programmet viser desuden temperaturkurver for brandpåvirkning med angivelse af den skadede randzone.

Hvorfor vente? Få din prøvelicens til DIMENSION og kom i gang allerede i dag!