What are you interested in?
Trial license
Educational license
Get offer
Please fill out this form and we'll get back to you
STRUSOFT

Leading engineering software provider for over 35 years

See all products Get in touch

FEM-Design | Structural Engineering Analysis and Design Software

Powerful and intuitive modelling FEM FEA software for structural engineering analysis and design of building structures.

IMPACT | BIM Software for Precast Design & Planning

A family of advanced BIM precast software to efficiently manage, detail, produce, transport and erect concrete elements.

PRE-Stress | Design Software

PRE-Stress is an advanced software for calculations of prestressed concrete elements, including hollowcore slabs; slabs; beams; sloped beams and double tees. 

See all software

About StruSoft
StruSoft makes life easy for building; structural design; precast concrete design and architectural engineers who work with analysis and design of buildings, structural engineering, 3D modelling, detailing, assembly etc. We provide highly specialised software in “Structural Analysis & Design” – all essential tools for the entire building industry of construction companies, engineering firms and consulting companies. We also provide a complete BIM workflow for precast concrete businesses. Our software helps our clients saving time and money by increasing the quality, efficiency and productivity when engineering buildings.

Sep 29, 2021

FEM-Design - Tips & Tricks

1. Allmänt Lastgrupper kan med fördel användas när en mycket stor mängd linjära lastkombinationer behöver undersökas. Beräkningen "Maximum of load groups" är ett effektivt sätt att kombinera många lastfall utan att göra lastkombinationer av varje situation separat. I princip beräknar funktionen varje lastfall och skapar lastkombinationer baserat på lastfallens maxvärden. Så, i teorin, är det bara de maximala lastkombinationerna som programvaran gör bakom kulisserna. Alternativt kan lastgrupperna användas för att automatiskt generera alla möjliga lastkombinationer i dialogrutan Load combinations.  Obs! ”Maximum of load groups” är linjär! För icke-linjär beräkning måste lastkombinationer skapas. 2. Definiera grupperna Efter lastfall har definierats, manuellt eller med hjälp av makron (vind, snedställning, åkande last, etc.) kan användare skapa lastgrupper med denna funktion under fliken Loads. Fig. 1 Verktyg för lastgrupper   Om du väljer funktionen öppnas dialogrutan för lastgrupper där vi kan se, skapa, ändra och ta bort lastgrupper. Fig. 2 Dialogrutan Load groups   Lastfall som ännu inte har tilldelats någon grupp kommer att finnas under gruppen "Independent load cases”. Dessa lastfall kommer inte att beaktas vid beräkning av resultaten för ”Maximum of load groups”. Obs! Lastfall i gruppen "Independent load cases" kommer inte att kunna väljas vid användning av funktionen "Generate" för att automatiskt skapa lastkombinationer baserat på lastgrupperna i dialogrutan ”Load combinations”. En ny lastgrupp kan skapas genom att klicka på "Add group" längst ned till vänster. Varje grupp kan vara en av de olika typerna: Permanent, Stress, Temporary, Accidental eller Seismic. Varje lastfall kan endast tillhöra en grupp. Detta kan göras genom att klicka och dra lastfallet från en grupp till en annan.   3. Lastgruppsparametrar   Varje lastgrupp har sina egna parametrar. Till exempel har den permanenta typen kombinationsfaktorerna γ och ξ, medan den temporära typen har säkerhetsfaktor γ och kombinationsfaktor ψ0 och faktorer för frekventa och kvasi-permanenta variabla laster (ψ1 respektive ψ2). Alla faktorer och definitioner kommer från Eurocode 1990.   Fig. 3 Lastgruppsparametrar    För temporära grupper kan gruppen ställas in som "Potentially leading". Då kan lastfallen inta följande position i lastkombinationen, se Figur 4.   Fig. 4 Betydelsen av alternativet ”Potentially leading” enligt EK-formler   I Load groups-dialogrutan finns också ett alternativ för “Load case relationship”. Denna inställning styr ifall de lastfall som finns i denna grupp ska fungera alternativt (”Alternative” – endast ett av dem angriper), samtidigt (”Simultaneous” - ett eller flera lastfall kan agera samtidigt), helt (”Entire” - alla fall i denna grupp agerar alltid tillsammans samtidigt) eller med anpassade inställningar (”Custom” – här finns möjligheten att ange vilka fall som kan agera tillsammans samt med valfri lastfaktor). Det är också möjligt att ställa in en kombinationsmetod för ULS -kombinationer (6.10 eller 6.10a+b). Detta är en vanlig inställning och påverkar alla lastgrupper och lastfall på samma sätt. 4. Vad händer bakom kulisserna vid beräkningen En förenklad version av vad som händer i FEM-Design är att beräkningen utförs för alla lastfall som tillhör någon grupp. Deformationer, reaktioner, inre krafter och spänningar hittas som vanligt för separata lastfall. Sedan hittas den största och minsta komponenten för var och en av dem i varje riktning (såsom största deformation för case1 i x+ riktning, minsta deformation för case1 i x- riktning). Efter detta använder den kombinationsmetod, Load case-relation och Load group-parametrar för att kombinera lastfall till "kombinationer" som ger den högsta eller lägsta av de tidigare beskrivna komponenterna (största deformation för case1 i x+ riktning, minsta deformation för case1 i x - riktning, etc.). Till exempel, för att få den största deformationen i x+ riktning, behöver man inte definiera vilken kombination som producerar den, utan vi kan välja den största deformationen i x+ riktning från alla lastfall och kombinera dessa med faktorer och samband enligt indatan.

Sep 28, 2021

Är din FEM-Design-modell en beräkningsmodell eller en databas?

Är din FEM-Design-modell en beräkningsmodell eller en databas? Den är faktiskt båda två, samtidigt. Detsamma gäller redovisningsmodeller som också är visuella representationer av data. Börjar vi betrakta våra modeller som databaser öppnar sig helt nya möjligheter för hur vi kan använda dem. Sedan en tid tillbaka har vi arbetat med att göra möjligheten att kommunicera data med FEM-Design mer tillgängligt för våra kunder. Vi kan idag erbjuda verktygslådor som gör FEM-Designs databas lättåtkomlig från bland annat Grasshopper, Dynamo och C#.  I denna artikel går vi igenom ett exempel på hur man kan göra sitt jobb enklare med hjälp av FEM-Designs API.   Automatisk namngivning av konstruktionsdelar Att namnge konstruktionsdelar på ett logiskt sätt kan underlätta då man vill hålla ordning på sin modell och sina resultat. FEM-Design numrerar automatiskt konstruktionsdelarna i en löpande nummerserie, men med hjälp av vårt API kan vi till exempel välja att numrera efter våning och stomlinjer. I detta exempel används FEM-Designs verktygslåda i Grasshopper tillsammans med Grasshoppers inbyggda komponenter. Vårt Grasshopper-bibliotek finns att hämta här: food4rhino   Tillvägagångssätt Spara ner FEM-Design-modellen till struxml-format Läs in struxml-fil och dekonstruera till pelare, balkar, stomlinjer och våningsplan med hjälp av ”Model.Deconstruct” Hitta skärningspunkter mellan stomlinjer och våningsplan. Hitta vilken stomnätspunkt varje pelare ligger i och mellan vilka stomnätspunkter varje balk spänner Döp om balkar och pelare med hjälp av komponenten ”Bars.Modify” Spara ner en ny struxml-fil med de nya namngivningarna Läs in den nya struxml-filen i FEM-Design   Det här arbetsflödet kommer vi att gå igenom mer noggrant i ett gratis webinar (7/10-2021). Om det låter intressant, anmäl er här.   Efter numrering med hjälp av vårt API    Efter numrering med hjälp av vårt API    Om man hämtar till exempel pelarkrafter från modellen till Excel-format (vilket man kan göra genom funktionen ”List tables” i FEM-Design) får man ut pelarnas resultat som i tabellen nedan. Med en logisk namngivning kan man direkt se vilket konstruktionselement resultaten gäller.  Obs! Ändelsen ”.1.1” på varje element i tabellen nedan automatgenereras i FEM-Design för att programmet ska kunna hantera identiska element. Överför information från beräkningsmodell till redovisningsmodell Ett naturligt nästa steg i detta arbetsflöde är att skapa en koppling till sin redovisningsmodell, så att man kan föra över information mellan FEM-modellen och redovisningsmodellen. Strusoft har skapat plug-ins till både Revit och Tekla för att hantera de enklaste fallen, då man vill exportera eller importera geometrin och objekten precis som de är. Om man däremot vill kunna anpassa vilken data man för över mellan modellerna passar det bättre att gå via vårt API. Ett problem man ofta stöter på är att modellerna skiljer sig åt, då beräkningsmodellen är förenklad och därför blir svår att sammankoppla med redovisningsmodellen. Genom att jämföra geometri från vår beräkningsmodell med redovisningsmodellen kan vi koppla samman element även om de skiljer sig något åt kring storlek, form och placering. Vi har tidigare skrivit om detta i den här artikeln.  Vi kan som sagt också föra över data mellan modellerna på ett skräddarsytt sätt. I webinaret kommer jag att översiktligt visa ett exempel där jag för över namngivningen av elementen från FEM-Design till Tekla. Man skulle också kunna tänka sig att föra över information om till exempel utnyttjandegrader, laster, eller modellinformation som stomlinjenät och våningshöjder. Man kan också jobba med att bryta ut delar av modeller eller synka flera FEM-modeller mot samma Tekla-modell. Vill ni lära er mer? Kontakta oss gärna om ni vill lära er mer och hitta lösningar till era problem. Vi har möjlighet att genomföra grundutbildning samt workshops anpassade till er. För förfrågningar vänligen kontakta Johanna Riad: Tel: +46(0)700186986    Email: johanna.riad@strusoft.com    

Aug 27, 2021

IMPACT User Conference 2021

IMPACT User Conference 2021 It is now possible to sign up for the IMPACT user conference 2021. All of your colleagues are welcome to attend, and simply need to sign up for the conference online. A direct link for signing up is below. Please share this email with them. Register for the IMPACT user conference 2021 here! Following the same concept as last year, we have decided to host the conference online, 'In the Cloud'. Don't worry, this is not going to be a common thing, and if all goes to plan, next year we will be back to meet up in person for the user conference.  We will miss seeing you all in person at the user conference, but we will make sure to deliver our exciting developments and new features to you through our webinar platform/live streaming. Get excited about news in IMPACT Design CAD and Revit, IMPACT Project, IMPACT Production, as well as our next big update, IMPACT 17. The date is now set, and we look forward to seeing you all online on the 9th of November. Date: 9th of November 2021 Time: 10:00 - 14:20 CET Agenda: 10:00-10:10 Welcome speech 10:10-10:45 IMPACT Design for AutoCAD/BricsCAD 10:45-11:20 IMPACT Design for Revit  - Lunch Break 13:00-13:35 IMPACT Project 13:35-14:10 IMPACT Production 14:10-14:20 Ending speech *Note the conference will be in Central European Time (CET), and the presentations will be entirely in English with the possibility to ask/write questions during the presentation. Format for the Day To make it easier for you, the User Conference will only require one webinar signup and will be performed as one live-streamed webinar. All presentations will be held on the 9th of November 2021. You have the option of participating in the whole thing from 10:00 - 14:20 (CET), but it is also possible to jump in and out of the webinar if specific topics are of interest to you. We recommend you stay for the whole thing if possible, who knows what you might discover!. Register for the IMPACT user conference 2021 here! We are looking forward to seeing you (online!). Best regards, Team IMPACT Precast
Case:
Al Rashid Abetong in Saudi Arabia strengthens their use of specialised Precast Software with IMPACT Production from StruSoft
Case:
Demanding analysis in several stages - a spectacular underwater restaurant designed with FEM-Design.
Case:
World's first hybrid timber tower designed with FEM-Design
Case:
Attacus Stomsystem koordinerar arbetsflöden med IMPACT när pappersbruket i Husum bygger till