What are you interested in?
Trial license
Educational license
Get offer
Please fill out this form and we'll get back to you
STRUSOFT

Leading engineering software provider for over 35 years

See all products Get in touch

FEM Design | Structural Analysis and Design Software

Powerful and intuitive BIM modeling software for structural analysis of building structures.

IMPACT | BIM Software for Precast Design & Planning

A family of advanced BIM precast software to efficiently manage, detail, produce, transport and erect concrete elements.

PRE-Stress | Design Software

PRE-Stress is an advanced software for calculations of prestressed concrete elements, including hollowcore slabs; slabs; beams; sloped beams and double tees. 

See all software

About StruSoft
StruSoft makes life easy for building; structural design; precast concrete design and architectural engineers who work with analysis and design of buildings, structural engineering, 3D modelling, detailing, assembly etc. We provide highly specialised software in “Structural Analysis & Design” – all essential tools for the entire building industry of construction companies, engineering firms and consulting companies. We also provide a complete BIM workflow for precast concrete businesses. Our software helps our clients saving time and money by increasing the quality, efficiency and productivity when engineering buildings.

May 29, 2020

IMPACT Go available for IOS and in the Apple© Store

StruSoft are pleased to announce our first ever mobile application in the Apple© App Store. IMPACT Go is now available for IOS; as well as Android phones. IMPACT Go helps keep track of every precast element, in real-time and from any location. When combined with the Element Control, it helps you track, check and change the status of your precast elements at every stage of your project, and now includes Quality Control checks too. IMPACT Go allows you to search your IMPACT database for element data either with a quick QR Code scan or through a manual search. The main features of IMPACT Go are:  View the Element Status Perform Element Controls Book Elements into a Storage Location Add Information/Instructions to the Element Manage Rejections and Disorders Take Photos of Rejections and Disorders and store in the database to the unique ID  Use QR Codes to add Elements, Casts, Stacks and Transport. Set Cast Units to Produced Set Transport Status to Call Off or Delivered   Download IMPACT Go from the Apple© Store Get Started Now Do you want to realise a BIM workflow and improve your precast design; production and projects? Do you want to make your precast elements right; first time; on time; every time? Are you interested in finding out more, or would you like a showcase? Click Get started now. (Note: You need to have the IMPACT database in place to use IMPACT Go).

May 26, 2020

Rejlers startar byggnadskonstruktion och rekryterar erfarna användare av FEM-Design

Rejlers startar byggnadskonstruktion och rekryterar erfarna användare av FEM-Design Anrika teknikkonsulten Rejlers kör nu i vår igång byggnadskonstruktion och ger därmed en större helhetslösning till kunderna. För att förkorta uppstarten har man rekryterat konstruktörer som har bred erfarenhet av StruSofts program. Teknikkonsulten Rejlers är en väletablerad aktör på den nordiska marknaden och utför projekt i flera branscher däribland infrastruktur, telekom och energi. Man är också verksam inom bygg och fastighet där det främst har handlat om uppdrag kring el, tele och VVS. Nu öppnar man även upp för byggkonstruktion. - Idag samarbetar vi med byggnadskonstruktörer i gemensamma projekt där vi jobbar mot samma kunder och beställare, säger Daniel Bergqvist som är business unit manager. Därför är det ett naturligt steg för oss att också erbjuda byggnadskonstruktion till våra kunder i projekten. Start med Malmökontoret Under våren har man startat upp verksamheten med byggnadskonstruktion på Malmökontoret där man huserar i den iögonfallande fastigheten Edge i Hyllie. Där kommer nyligen rekryterade konstruktörer att understödja byggprocessen med dimensionering och beräkningar. - Vi ser positivt på framtiden och har som mål att växa. Därför är det en ambition att flera av våra kontor ska kunna erbjuda byggkonstruktion och vi kommer att få ett behov av fler konstruktörer, säger Daniel. Det är ett anrikt bolag som startade redan 1942. Idag har man 80 kontor i Sverige, Norge och Finland med inriktning på den nordiska marknaden. Hela koncernen sysselsätter 2 500 medarbetare. Rekryterar erfarna medarbetare inom FEM-Design Till kontoret i Malmö har man anställt sex konstruktörer som alla har en lång och gedigen kunskap om konstruktion inom bygg och fastighet. De bär också på en fördel som Rejlers drar nytta av. Konstruktörerna har stor vana av att arbeta med FEM-Design. - Att de redan har erfarenhet av StruSofts programvaror kommer att underlätta starten av byggnadskonstruktion hos oss, poängterar Daniel. Förutom FEM-Design har man också investerat i WIN-Statik och Impact Reinforcement. Tillsammans med programmen och de rekryterades höga kompetensnivå bidrar det till att startsträckan förkortas i den nya verksamhetsgrenen. Man blir snabbare produktiv vilket gynnar Rejlers i en snabbt föränderlig byggbransch. Av: Love Janson, ComWise

May 25, 2020

FEM-Design – Tips & Trix del 4

Välkommen till del 4 av denna serie i tips & trix för FEM-Design. Vår förhoppning är att dessa tips ska spara dig värdefull tid och hjälpa dig i ditt arbete med FEM-Design Borrow license I dessa tider sitter många personer hemma och jobbar. För att få tag på licenser används ofta en VPN och ibland kan detta ställa till det en del då dessa ibland kan krångla. För att underlätta detta problem kan funktionen ”Borrow license” användas. På detta sätt lånar du temporärt en licens från licensservern och kan använda den på din lokala dator utan att behöva vara uppkopplad mot internet. Du hittar funktionen i FEM-Designs start-läge genom att klicka på ”Borrow license” nere till höger.   Snap sensitivity För att underlätta modelleringsarbetet kan du ställa in ”sensitivity” för snap-funktionen. Detta hjälper dig att hitta en lämplig känslighet så att du slipper bli frustrerad över fel-snappade objekt. Klicka på snap-texten i programmet nere till höger och ställ in hur stor cirkeln ska vara för snap-känsligheten. Change direction Med verktyget “Change direction” kan du, som namnet antyder, ändra riktning på olika objekt. Det vanliga är kanske att man använder verktyget för att justera orienteringen på det lokala koordinatsystemet för plattor och väggar. Men det går även att använda på andra objekt, som t.ex. att vrida på pelare och justera balkars rotation. Du hittar verktyget bland snabbknapparna som hör till ”Modify”-menyn. Quantity estimation I mindre projekt samt i ”basic-design”-situationer kan det vara mycket kraftfullt att snabbt få ut mängder direkt från FEM-Design istället för att behöva modellera upp det i ett ritprogram. Funktionen nås genom att gå till menyn ”Tools” och välja ”Quantity estimation” eller via snabbknappen. Här listas alla modellerade objekt samt hur mycket betong, stål, armering och trä som dessa innehåller samt en total volym/vikt för respektive material.
Case:
FEM-Design, PRE-Stress and IMPACT used by leading precast company F&M Proiect
Case:
Footfall Analysis in FEM-Design
Case:
Kineum I Platzer and NCC Property Development
Case:
TCT implementing highly optimized systems for precast 3D modeling and planning.