What are you interested in?
Trial license
Educational license
Get offer
Please fill out this form and we'll get back to you
STRUSOFT

Leading engineering software provider for over 35 years

See all products Get in touch

FEM-Design | Structural Analysis and Design Software

Powerful and intuitive modeling software for structural analysis of building structures.

IMPACT | BIM Software for Precast Design & Planning

A family of advanced BIM precast software to efficiently manage, detail, produce, transport and erect concrete elements.

PRE-Stress | Design Software

PRE-Stress is an advanced software for calculations of prestressed concrete elements, including hollowcore slabs; slabs; beams; sloped beams and double tees. 

See all software

About StruSoft
StruSoft makes life easy for building; structural design; precast concrete design and architectural engineers who work with analysis and design of buildings, structural engineering, 3D modelling, detailing, assembly etc. We provide highly specialised software in “Structural Analysis & Design” – all essential tools for the entire building industry of construction companies, engineering firms and consulting companies. We also provide a complete BIM workflow for precast concrete businesses. Our software helps our clients saving time and money by increasing the quality, efficiency and productivity when engineering buildings.

Nov 24, 2020

FEM-Design 20 – Nyheter!

FEM-Design 20 – Nyheter Förbättringar av betongdimensionering I FEM-Design 20 har vi jobbat med att fortsatt förbättra betongdimensioneringen. Vi har fått bra feedback på de nya funktionerna som vi införde i version 19 som främst handlade om beräkningsredovisning för dimensionering av skalobjekt. I version 20 jobbar vi vidare med betongförbättringar och introducerar en efterlängtad funktion vad gäller armeringsdefinition av balkar och pelare samt en ny funktion för branddimensionering. Parametric reinforcement Med verktyget parametrisk armering upprättas layouter för att automatiskt generera armeringsmängd utifrån förinställda mallar. Funktionen finns både för balkar men också för pelare där ofta en symmetrisk armeringslayout eftersträvas. Denna nya funktion kommer göra balk- och pelardimensionering i programmet mycket snabbare och smidigare!                                                                         Braddimensionering En stor ny funktion i FEM-Design 20 är branddimensionering av betongtvärsnitt. Funktionen är unik i sitt slag då den inte enbart använder sig av fördefinierade brandkurvor utan beräknar flödet över tvärsnittet för att få en temperaturfördelning själv. Detta sker genom en FE-analys vilket gör det möjligt att dimensionera generella tvärsnitt med avseende på brand. Funktionen finns tillgänglig för balk- och pelarverktyget. Lasthantering för broingenjörer I FEM-Design 20 har vi helt gjort om ”Load group”-funktionen för att förbättra och möjliggöra lasthantering på en helt ny nivå! Nu finns möjligheten att skapa grupper och undergrupper och styra hur de olika lastfallen ska kombineras med varandra i detalj t.ex. genom att manuellt sätta lastkombinationsfaktorer på matrisform eller sätta beroende utifrån lastposition. Detta är en förutsättning i många broprojekt då lasthantering och lastkombinationsgenerering är helt avgörande, men det underlättar hantering av laster för andra användare också.                                                                               Stiffness modifiers Vid modellering av högre hus eller när man vill luta sig mot vissa riktlinjer och föreskrifter som finns i Eurokod så stöter man ofta på så kallade ”Stiffness modifiers” som ska justera styvheten av olika element genom angivna faktorer. I FEM-Design 20 finns nu möjligheten att styra samtliga styvheter för både bar- och shell-element. Detta kan användas för att t.ex. simulera uppsprickning av vissa objekt men ändå bibehålla en linjär analys. Användaren kan också direkt påverka lastfördelning och skivverkan i sin konstruktion genom att ha varierande styvhetsfaktorer beroende på beräkningssituation.                                                                                               

Nov 24, 2020

Stora tidsvinster med FEM-Designs API i Norconsults beräkningar av odlingstankar

Stora tidsvinster med FEM-Designs API i Norconsults beräkningar av odlingstankar Ingenjören Igor Muzdeka på Norconsult dimensionerar odlingstankar. Det är ett komplext beräkningsarbete som han tidigare utförde manuellt. Det tog mycket tid. Nu jobbar Igor betydligt effektivare med ett automatiserat arbetsflöde med hjälp av FEM-Designs API. De manuella beräkningarna kunde ta upp till 40 timmar. Nu får Igor ett optimalt resultat under 10 timmar. I Norge används stora åttakantiga tankar av betong för att odla fisk. Ingenjören Igor Muzdeka på teknikkonsulten Norconsult i Stavanger arbetar med att ta fram ritningar till odlingstankarna. Varje tank är skräddarsydd efter kundens behov och är sammanfogade med andra i en större enhet. För att dimensionera tankarna gör Igor en avancerad FEM-analys med flera påverkande laster. Totalt handlar det om 26 lastfall.                                                Tankarnas dimensioner optimeras i FEM-Design. Tidigare gjorde Igor beräkningarna för hand, ett mycket tidsödande arbete. Tack vare ett automatiserat arbetsflöde går beräkningarna nu mycket snabbare och effektivare. Med FEM-Designs API sparar Igor mycket tid Igor minns de tålamodsprövande beräkningarna som han gjorde för hand där en mängd data och uppgifter bearbetades. - I en tank är det stora laster som påverkar hörnen mellan väggarna och övergången mellan väggar och bottenplattan, berättar Igor. När jag tidigare räknade manuellt på en ny tank lade jag till extra armering, körde analysen och granskade resultatet. Om det inte var tillfredsställande så uppdaterade jag med ny armering, körde analysen igen och kontrollerade resultatet. Det blev många gånger som beräkningarna upprepades innan resultatet blev optimalt. Nu använder Igor en betydligt effektivare arbetsmetod som automatiserar hela processen. Tankens alla egenskaper är lagrade i ett skript. När han modifierar en egenskap i skriptet, till exempel ett längdmått, skickas automatiskt detta till FEM-Design via API och en ny beräkning genomförs.                                                                                                  På ett par sekunder presenterar programmet resultatet i en uppdaterad geometri. Allt sker i bakgrunden och Igor behöver inte exportera skriptets data och importera det i programmet. Det sker simultant. Att arbeta så här automatiserat sparar enormt mycket tid. - Tidigare tog den manuella beräkningen av en ny tank mellan 30 och 40 timmar. Nu tar det under 10 timmar. Eftersom alla egenskaper är med i skriptet finns det ingen risk att Igor glömmer någon i beräkningarna. Den automatiserade processen säkrar alltså kvaliteten i resultatet. Nya lösningar växer fram Den tid som Igor sparar kan användas på bättre sätt än att iterera beräkningar. - Jag kan köra fem olika beräkningar parallellt och sedan utvärdera resultatet och bestämma vilket som passar bäst. Igor har snabbt kommit in i detta nya sätt att arbeta med FEM-Design och blev produktiv på ett par veckor. En bidragande orsak är intresset och erfarenheter av programmering. Tack vare det automatiserade arbetsflödet ägnar han mer av arbetsdagen till att dra nytta av sin ingenjörskunskap i projekten istället för att slösa tid och kraft på att göra beräkningarna för hand.   Love  Janson

Oct 29, 2020

Framtidens ingenjörer är redan här med nya kundbehov

Framtidens ingenjörer är redan här med nya kundbehov En ny generation ingenjörer växer fram. En yngre generation som vill forma egna arbetssätt och bär på stort intresse för programmering. Vi på StruSoft tycker detta är mycket positivt och vi satsar på att utveckla våra program för att svara mot det nya kundbehovet. För oss är det en självklarhet att lyssna på användarens behov och ständigt förbättra våra mjukvaror. Det har vi gjort i mer än 35 år. Men nu växer ett annat behov fram som breddar och leder vårt utvecklingsarbete vidare när en ny generation ingenjörer träder in i arbetslivet.        - De har ett stort behov av att utveckla sin arbetsmetodik, vill automatisera bort det repetitiva och få mer tid till de tekniska utmaningarna, säger Andreas Oscarsson som är Customer Success Manager på StruSoft.     Nya arbetssätt spirar från nyutexaminerade studenter Men det handlar inte om teknik. Snarare är det ett förändrat arbetssätt som står i fokus.        - Jag ser en tydlig utveckling i vår bransch där ingenjörerna blir programmerare i allt större utsträckning. Kunskapen och färdigheterna i att programmera använder de för att bygga sina egna arbetsflöden för att underlätta och förenkla i projekten.        Fröet till det nya arbetssättet kan till stora delar spåras till högskolorna, menar Andreas. Ett exempel är programmet Arkitektur och teknik på Chalmers där studenterna använder programmering för att utforma sina byggnader. De tar med sig kunskapen i arbetslivet. Det bidrar till att öka förståelsen för hur man kan jobba på ett bättre sätt och att använda arbetstiden mer meningsfullt.   Andreas påpekar att intresset för det nya arbetssättet finns inte bara hos studenter, det märker han av i sina kundkontakter där antalet förfrågningar blir allt fler kring automation och ett smartare sätt att jobba.     Mer tid till kreativa lösningar Ett ökat intresse för programmering och automatisering i projekten genererar en rad goda resultat.        - När processer automatiseras och den mänskliga faktorn elimineras blir arbetsflödet säkrare. Det frigör tid som ingenjören kan ägna åt att lösa tekniska problem istället för att utföra repetitiva moment.   Kreativiteten ökar och stimulerar ingenjören att lägga mer kraft och energi på det som har större värde.        - Det leder i sin tur till fler möjligheter att utforska alternativ och testa exempelvis olika stomsystem för att presentera den bästa lösningen för kunden.    När ingenjören kan dra nytta av sin potential ökar produktiviteten. Mer tid läggs på uppgifter som uppfattas mer betydelsefulla.             Nya kundbehov utvecklar oss Arbetsvardagen för dagens och morgondagens ingenjörer påverkas alltså i allt högre grad av de nya behoven som växer fram. En innovativ kraft att räkna med i framtiden. Vi på StruSoft tycker detta är mycket positivt och ser nya möjligheter för vår programutveckling. Det hör intimt ihop med vår kundnära verksamhet. När våra användare utvecklas så gör vi det tillsammans med dem.    Love Janson
Case:
Demanding analysis in several stages - a spectacular underwater restaurant designed with FEM-Design.
Case:
World's first hybrid timber tower designed with FEM-Design
Case:
FEM-Design 3D Structure: Ramboll Project Showcase
Case:
Collaboration between Peikko and StruSoft provided a new calculation feature in FEM-Design