What are you interested in?
Trial license
Educational license
Get offer
Please fill out this form and we'll get back to you
STRUSOFT

Leading engineering software provider for over 35 years

See all products Get in touch

FEM Design | Structural Analysis and Design Software

Powerful and intuitive BIM modeling software for structural analysis of building structures.

IMPACT | BIM Software for Precast Design & Planning

A family of advanced BIM precast software to efficiently manage, detail, produce, transport and erect concrete elements.

PRE-Stress | Design Software

PRE-Stress is an advanced software for calculations of prestressed concrete elements, including hollowcore slabs; slabs; beams; sloped beams and double tees. 

See all software

About StruSoft
StruSoft makes life easy for building; structural design; precast concrete design and architectural engineers who work with analysis and design of buildings, structural engineering, 3D modelling, detailing, assembly etc. We provide highly specialised software in “Structural Analysis & Design” – all essential tools for the entire building industry of construction companies, engineering firms and consulting companies. We also provide a complete BIM workflow for precast concrete businesses. Our software helps our clients saving time and money by increasing the quality, efficiency and productivity when engineering buildings.

Apr 01, 2020

Free IMPACT Webinar: 3D Visual Transport Planning for Precast Elements

StruSoft now has the pleasure of presenting our new 3D visual stack and transport module on a free Webinar. The webinar is on the 21st of April at 2:30-3:30 CEST. Sign up for the webinar Here, or by clicking on the Image below. By using the "Visual Stacker" You will reduce the number of transport loads by optimising in 3D, (Saving 800-2000EUR pr. load saved), while at the same time emitting less CO2 with fewer trucks on the road for each project. The software introduces axle pressure, A-Frames and inloaders, as well as horizontal and vertical loads. - Available for all precast element types. During this webinar, all the new functionality of the 3D Stack and Transport modules will be explained in detail. Make sure to book your place as soon as possible! You will also have the opportunity to ask questions from the outset and throughout the whole webinar. Click Here to register, or the picture above.  

Mar 17, 2020

StruSofts licenspool hjälper Ramboll att utvärdera licensbehovet

När efterfrågan var större än tillgången på FEM-Design licenser på Ramboll, ville man utvärdera hur många som behövdes. Med hjälp av StruSofts licenspool får man en bild av det verkliga behovet och man får ett beslutsunderlag för kommande investeringar i fler licenser. På Ramboll jobbar omkring 240 FEM-Design användare inom den globala koncernen, främst inom de nordiska länderna, Sverige, Norge och Danmark. Idag har man 51 licenser. Men vid produktionstoppar ökade beräkningsarbetet i FEM-Design och det uppstod en brist på licenser. - Att inte få tillgång till en licens för att göra sitt jobb skapade frustration, berättar Göran Bobeck som är mjukvaruansvarig på Ramboll. Det ledde till att man fick vänta på lediga licenser för att till slut kunna genomföra beräkningarna. Då är man inte produktiv som ingenjör. Utvärdering med hjälp av poolen Det stod klart att man måste få en bild av det verkliga behovet för att undvika den uppkomna situationen och lösa problemet med för få licenser. Därför tog man hjälp av StruSofts licenspool. - Det är en temporär lösning för att besvara frågan hur många licenser som kan komma att investeras, säger Göran. I utvärderingsarbetet lade man till 20 licenser av FEM-Design 3D Structure i licenspoolen utöver de 51 som man själv äger. Dessa tjugo är inte dedikerade till vissa ingenjörer utan är tillgängliga för alla. Den som behöver göra en beräkning tar en ledig licens och använder den tills man fått resultat. Därefter loggar man ut så att någon annan kan använda licensen. Med utvärderingens resultat som utgångspunkt är det lättare att gå vidare i diskussionerna för att köpa in fler licenser. Intervju: Love Jansson   FAKTA - Så fungerar licenspoolen Vi på StruSoft är medvetna om att behovet av licenser kan vara svårt att förutse och att behovet kan variera över tid. Det problemet löser licenspoolen. Det finns olika användningsområden för denna licenspool: 1. Kontinuerlig utvärdering av ett verkligt licensbehov och därefter köpa rätt antal licenser    2. Täcka upp licensbehovet vid temporära toppar 3. En kombination av ovan 4. Licenspoolen fungerar också som ett alternativ till att köpa ytterligare licenser.         Dra nytta av licenspoolens fördelar: • Det finns alltid tillgängliga licenser i poolen. Du behöver alltså inte vänta på interna beslut om köp, eller att vi på StruSoft ska lägga till fler licenser. • Antalet licenser i licenspoolen kan du själv välja, och således bestämma nivå på både kostnad och flexibilitet. • Licenspoolen är ett perfekt sätt att mäta den verkliga användningen av det aktuella programmet hos era ingenjörer för att besvara frågan: Hur många licenser behöver vi för att täcka vårt behov? • Med hjälp av licenspoolen kan en större organisation få en uppfattning om hur stort överutnyttjandet är per lokalkontor, dvs. vem skall betala. • Om det akut uppkommer brist på licenser för att kunna arbeta vidare i ett projekt så löser licenspoolen detta eftersom det alltid finns lediga licenser. • Tack vare licenspoolen säkras kontinuiteten i projekten och eliminerar flaskhalsar som slösar med tid och personalresurser. Ingenjörerna kan fortsätta med beräkningarna som vanligt och projektet fortgår utan avbrott. • Licenserna släpps när de inte används och blockeras inte i onödan. • …och kanske det bästa - användarna undgår frustration och stress över att inte få tag i licenser.          

Mar 17, 2020

FEM-Design - Tips & Trix del 3

Välkommen till del 3 av denna serie i tips & trix i FEM-Design. Vår förhoppning är att dessa tips ska spara dig värdefull tid och hjälpa dig i ditt arbete med FEM-Design.   Typkopplingar gör modellen enklare att granska Genom att använda typkopplingar får du bättre kontroll på alla kantkopplingar i din modell. Gå in på inställningarna för kantkopplingen och välj i rullistan längst upp på fliken ”Data”. Som standard står detta val på ”Custom” vilket också är vanligast bland våra kunder. Men vi vill tipsa om möjligheten att använda en redan färdigdefinierad kopplingstyp. Detta möjliggör nämligen filtrering, färgläggning och ger en bättre struktur i modellen.                               Vi väljer att ena kanten sätts till type ”Hinged” och den andra till ”No shear”. Genom att använda ”Colours”-funktionen som hittas under menyn ”Tools” kan kantkopplingarna färgläggas i valfri färg. Det går även att tända upp namnet på kantkopplingen genom att gå in i settingsmenyn och under ”Display” välja ”Connection, diaphragm”. Väl där inne kryssas ”Type” i. Tänk på att texter enbart syns om du står i wireframe läget! Detta kommer göra arbetet med att granska modellens kopplingar till en enkel sak!                         Listfunktionen – Här hittar du all rådata Genom att använda list-funktionen når du samtliga indata och utdata som finns tillgänglig i modellen. Funktionen nås genom att gå till ”Tools” och välja ”list”. Därefter markerar du de objekt som du vill lista data för. Längst upp till höger i list-rutan väljs vilka objekt som ska listas och var listan ska skickas. Ett vanligt arbetssätt är att lista saker till urklippet. Då kan du som användare sedan klistra in listan i valfritt program, t.ex. excel. Med ”Format Table” och ”Options”-knappen nås inställningar för det aktuella resultatet och med ”List tables” listas tabellen. Lägg märke till att du ska bocka i ”Regional decimal symbol instead of dot” om du använder svenskt excel då decimalavskiljande tecken ej är punkt utan komma i Sverige. Det går även att skapa Batch-exporter där flera olika listresultat finns med. Dessa går sedan att spara och återanvända i olika modeller. Detta är ett effektivt och snabbt sätt att få ut rådata från olika modeller.                           Shift-knappen löser dina modelleringsproblem Shift-knappen är en doldis i sammanhanget men kan vara mycket kraftfull vid modellering. Öppna valfritt verktyg, t.ex. Column-verktyget. Håll musmarkören på en linje och tryck ”Shift” för att extrapolera denna linje. Du kan sedan flytta musmarkören till ett annat objekt och få en placering av pelaren i linje med den extrapolerade linje i höjd med de objekt som du valt. Du låser alltså placeringen till att bli längs linjen. Håll istället musmarkören över en yta och klicka på ”Shift”. Ytan blir då orange och placeringen låser sig till ytans plan. Du kan då välja en punkt i ett annat plan och projicera denna till det markerade ytans plan. Låter det krångligt? Testa själv och märk hur enkelt det faktiskt är!                                     Snabbt in i settingsmenyn För att snabbt nå settingsmenyn, t.ex. för att slå på de lokala koordinatsystemen, kan du enkelt klicka på gruppnamnet för respektive grupp. Då hamnar du på inställningarna för denna typ av objekt!  
Case:
TCT implementing highly optimized systems for precast 3D modeling and planning.
Case:
FEM-Design for Glassfibre Reinforced Concrete
Case:
Sweco - ahead of the curve in BIM
Case:
Kronetorp I From concept to reality with IMPACT