What are you interested in?
Trial license
Educational license
Get offer
Please fill out this form and we'll get back to you
STRUSOFT

Leading engineering software provider for over 35 years

See all products Get in touch

FEM-Design | Structural Analysis and Design Software

Powerful and intuitive modeling software for structural analysis of building structures.

IMPACT | BIM Software for Precast Design & Planning

A family of advanced BIM precast software to efficiently manage, detail, produce, transport and erect concrete elements.

PRE-Stress | Design Software

PRE-Stress is an advanced software for calculations of prestressed concrete elements, including hollowcore slabs; slabs; beams; sloped beams and double tees. 

See all software

About StruSoft
StruSoft makes life easy for building; structural design; precast concrete design and architectural engineers who work with analysis and design of buildings, structural engineering, 3D modelling, detailing, assembly etc. We provide highly specialised software in “Structural Analysis & Design” – all essential tools for the entire building industry of construction companies, engineering firms and consulting companies. We also provide a complete BIM workflow for precast concrete businesses. Our software helps our clients saving time and money by increasing the quality, efficiency and productivity when engineering buildings.

Aug 27, 2021

IMPACT User Conference 2021

IMPACT User Conference 2021 It is now possible to sign up for the IMPACT user conference 2021. All of your colleagues are welcome to attend, and simply need to sign up for the conference online. A direct link for signing up is below. Please share this email with them. Register for the IMPACT user conference 2021 here! Following the same concept as last year, we have decided to host the conference online, 'In the Cloud'. Don't worry, this is not going to be a common thing, and if all goes to plan, next year we will be back to meet up in person for the user conference.  We will miss seeing you all in person at the user conference, but we will make sure to deliver our exciting developments and new features to you through our webinar platform/live streaming. Get excited about news in IMPACT Design CAD and Revit, IMPACT Project, IMPACT Production, as well as our next big update, IMPACT 17. The date is now set, and we look forward to seeing you all online on the 9th of November. Date: 9th of November 2021 Time: 10:00 - 14:20 CET Agenda: 10:00-10:10 Welcome speech 10:10-10:45 IMPACT Design for AutoCAD/BricsCAD 10:45-11:20 IMPACT Design for Revit  - Lunch Break 13:00-13:35 IMPACT Project 13:35-14:10 IMPACT Production 14:10-14:20 Ending speech *Note the conference will be in Central European Time (CET), and the presentations will be entirely in English with the possibility to ask/write questions during the presentation. Format for the Day To make it easier for you, the User Conference will only require one webinar signup and will be performed as one live-streamed webinar. All presentations will be held on the 9th of November 2021. You have the option of participating in the whole thing from 10:00 - 14:20 (CET), but it is also possible to jump in and out of the webinar if specific topics are of interest to you. We recommend you stay for the whole thing if possible, who knows what you might discover!. Register for the IMPACT user conference 2021 here! We are looking forward to seeing you (online!). Best regards, Team IMPACT Precast

Aug 27, 2021

Deformation trä långtid – korttid

Vid beräkning av träkonstruktioner med Frame Analysis uppkommer ibland frågor kring deformationsresultaten. Normalt handlar det då om att deformationen är för låg i förhållande till andra beräkningar. Ofta beror det på följande:     I det här exemplet belastas balken av egenvikt och nyttig last (bostad). Om det Quasi-permanenta lastfallet anges som short och long erhålls nedanstående deformationer.     I fallet long reduceras E-modulen med hänsyn till faktorn kdef enligt EC5 table 3.2 för att ta hänsyn till långtidseffekten krypning medan det i fallet short är korttidslast som beräknas.   Felaktig geometri i Frame Analysis Då och då kontaktas vi på supporten gällande problemet att Frame Analysis vägrar utföra någon beräkning. Ibland är då problemet följande: En normal nod (den svarta) måste alltid dela elementet dvs det måste finnas ett element på ena sidan och ett annat på den andra enligt nedan.     Hur kan då detta problem uppstå? När man anger en nod grafiskt på ett element så delas detta element upp med automatik men om noden anges numeriskt kan det bli problem. När koordinater för en nod någonstans mitt på ett element anges erhålls ett varningsmeddelande enligt nedan.       Tanken är då att detta skall justeras i tabellen Members men om man bara trycker OK så kommer noden att placeras och man kan ansluta nya element till punkten ifråga. Beräkning kommer dock inte att kunna utföras. Om ett sådant problem uppstår kontrollera alltså att kravet på elementindelning som nämns ovan är uppfyllt. Om man istället använder de ostagade noderna finns inte detta krav eftersom dessa noder inte delar elementet.     Den stora skillnaden blir då att knäcklängden med hänsyn till böjknäckning ut ur ramens plan kommer att beräknas från nod 7 till nod 8 och nod 10 till nod 9 eftersom denna nod som namnet antyder inte anses stagad ut ur planet.

Aug 27, 2021

Direkt svar på era utmaningar i vår läsarundersökning i juni

Vad tycker du om ReAktion? För att ta reda på det skickade vi under sommaren ut en enkät till våra läsare. Stort tack till alla som var med! Bland svaren märks en mängd utmaningar om dokumentation, kvalitetssäkring och effektivare beräkningar. De hjälper oss att utveckla våra program och även nyhetsbrevet ReAktion. Här är resultatet.   I drygt två och ett halvt år har ReAktion nått din inkorg så gott som varje månad. Vårt nyhetsbrev går ut till alla våra användare för att inspirera, ge ny kunskap och förmedla insikter inte bara om FEM-Design och WIN-Statik, utan även om StruSoft och den spännande utvecklingen som sker i branschen.   Under sommaren, i juni månad, har vi gjort en läsarundersökning i mejlform för att få reda på var ni läsare tycker om nyhetsbrevet, vad ni önskar och gärna vill se mer av. Stort tack till alla som varit med och medverkat i vår läsarundersökning och som engagerat gett oss kloka synpunkter och inspel! Här presenterar vi undersökningens resultat.   Mer kunskap och vägledning   En klar majoritet berättar att de är nöjda med ReAktions innehåll, att det är en bra variation av ämnen och att man inte saknar något. En del svar tyder på att man vill ha mer Tips och tricks. Det är ett mycket omtyckt ämne och ligger ofta i topp i vår statistik. Läsarna vill gärna ta del av fler webbinarier, mer nyheter om nya funktioner och FAQ. Mer kunskap, alltså.   Direkt svar på era utmaningar   Läsarna fick också berätta om sina utmaningar i beräkningsarbetet och här utkristalliseras tre viktiga områden. De flesta som svarade ser dokumentation, uppdatera ändringar och hålla dem uppdaterade som den största utmaningen. Ett annat område är behovet av att kunna tolka beräkningsresultaten och den tredje utmaningen är att arbeta effektivt och tidsbesparande så att man får större utrymme för tolkningar och fördjupande analyser.   Alla tankar och synpunkter samlar vi in från enkätundersökningen. Det ger ett bra underlag för att öka ReAktions läsvärde och fyller på med kreativa idéer som utvecklar programmen i en kundnära relation. Här kommer direkt ett svar från Isak Björhag hos oss på utmaningarna som många upplever.   - Vi tar självklart till oss av användarnas åsikter, säger Isak. Vi kommer i framtiden att fokusera på dokumentation i FEM-Design och hur man på bästa sätt effektiviserar arbetet med dokumentationsmodulen samt koppling mellan redovisningsmodell och analytisk modell genom Revit och Tekla-länkar.   Har du synpunkter eller idéer och missade att delta i vår undersökning? Skicka gärna ett mejl till din kundcoach med dina tankar. Då bidrar också du till programmens utveckling och även till din egen produktivitet på jobbet.  
Case:
Al Rashid Abetong in Saudi Arabia strengthens their use of specialised Precast Software with IMPACT Production from StruSoft
Case:
Demanding analysis in several stages - a spectacular underwater restaurant designed with FEM-Design.
Case:
World's first hybrid timber tower designed with FEM-Design
Case:
Attacus Stomsystem koordinerar arbetsflöden med IMPACT när pappersbruket i Husum bygger till