What are you interested in?
Trial license
Educational license
Get offer
Please fill out this form and we'll get back to you
STRUSOFT

Leading engineering software provider for over 35 years

See all products Get in touch

FEM Design | Structural Analysis and Design Software

Powerful and intuitive BIM modeling software for structural analysis of building structures.

IMPACT | BIM Software for Precast Design & Planning

A family of advanced BIM precast software to efficiently manage, detail, produce, transport and erect concrete elements.

PRE-Stress | Design Software

Advanced software for calculations of prestressed concrete elements.

See all software

About StruSoft
StruSoft makes life easy for -building, structural design- and architectural engineers who work with analysis and design of buildings, structural engineering, 3D modeling, detailing, assembly etc. We provide highly specialized software in “Structural Analysis & Design” – all essential tools for the entire building industry of construction companies, engineering firms and consulting companies. Our software helps our clients saving time and money by increasing the quality, efficiency and productivity when engineering buildings.

Dec 13, 2019

Major Release - Introducing IMPACT 16!

We are proud to finally release IMPACT 16. The major update is filled with new features in all of our IMPACT applications. Read a select few of the highlights below.   New slab module in IMPACT for AutoCAD & BricsCAD The new slab module introduces a multitude of new features. Better shop drawings, improved shapes including curved edges, and endcaps on all edges.   IMPACT Project By introducing the new "Update Model" feature in the Project Manager, users save loads of time by only updating and refreshing changed elements in the model.   IMPACT for Revit Merging the IMPACT Revit standard and the general IMPACT standard gives users the possibility to build and maintain the standard cross-platform. The connection between IMPACT Revit and the project manager is also improved.   IMPACT Production Get full control of your quality management with the new IMPACT Element Control System. Create checklists, quality documents, and measurement forms for your precast elements. Available on PC and mobile devices.   IMPACT Calculation and IMPACT Environment The Calculation module and the Environmental module are two brand new modules in IMPACT Project. Make PRE-Stress calculations directly from the IMPACT Project manager with the Calculation module. And calculate greenhouse gas emissions for your project with the all-new environmental module.    

Dec 11, 2019

Introducing FEM-Design 19 - New features and news!

We are very happy to announce that the new features in FEM-Design are set to be released in January. Major improvements and new features are implemented, from improved Documentation to a completely new design module for CLT panels, marking a milestone in FEM-Design history.   CLT Panels It is now possible to analyse and design Cross Laminated Timber not only as an orthotropic plate but with a completely new mechanical model based on the laminated shell theory. Take full control of your CLT panels and get results for the full panel or for each layer. Documentation module The Documentation module has always been a cornerstone of the FEM-Design package and it is now even better than ever. The Wizard function allows you to automatically generate graphical windows and tables and choose what kind of elements and results you want to add to your report. Fire Design for Timber Timber bars can initially be protected from fire exposure by structural elements or fire protective claddings and it’s now possible to consider these effects in FEM-Design. All of the new fire calculations, including the charring depth and the design procedure, are implemented according to Eurocode. API A big new feature in FEM-Design 19 is the improved API functionality. Previously, the different functions in FEM-Design could be accessed by using the XML file format. To make this a lot easier we have created user friendly toolboxes for Python, Dynamo and Grasshopper. Here you can create the model, run the analysis and export results, all with easy-to-use functions. Visit the wiki for more information! Parametric Model Create a parametric template for models and quickly adjust the values to get various models and quick results. You can directly specify the number of truss divisions, the purlin or girder divisions and the structure automatically updates according to the new parameters.

Dec 10, 2019

Ny modul lanseras i trä-boomen

Trä som konstruktionsmaterial är minst sagt högaktuellt. Passande nog lanserar StruSoft en helt ny trämodul där många förslag från användarna har varit viktiga tillskott. Det byggs allt fler komplexa byggnader i vårt land, till exempel flerfamiljsbostäder och kontorshus i trä. Intresset för materialet har vuxit sig starkt under kort tid. Men det är inte så märkligt menar Johan Fröbel, chef för distribution och teknik på branschorganisationen Svenskt Trä. - Idag vill fler bygga klimatsmart och man är i högre grad miljömedveten, säger Johan. Det går också snabbt att bygga i trä på plats och lösningarna är kostnadseffektiva. Dessutom är materialet lokalproducerat. Limträ är ett bra exempel på det stigande intresset. Materialet började användas för jämt 100 år sedan i Sverige. - De sista åren har vi märkt en markant ökning, säger Johan. Produktionen har mer än tredubblats sedan slutet på 1990-talet och i år slogs produktionsrekord igen med 86 000 kubikmeter. Detta beror bland annat på att den limmade produkten har en önskvärd styvhet och den är estetiskt tilltalande. Trä som konstruktionsmaterial är alltså på stark frammarsch. Det märks tydligt på Svenskt Träs seminarium för ingenjörsmässigt byggande i trä, som arrangerades i november i år. Seminariet blev snabbt fullbokat. Förutom flera föredrag kunde deltagarna även besöka en minimässa där vi på StruSoft var en av utställarna. Vi har ställt ut de senaste fyra åren. Temadagen är ett viktigt forum för att träffa användarna, menar Mikael van de Leur. - Vi ställer ut på flera branschdagar inom stål, betong och trä, berättar Mikael. Det hänger samman med att FEM Design är ett generellt beräkningsprogram som inte är specifikt för ett materialslag. Ny CLT-modul i FEM Design Men trä är knappast en nyhet för FEM Designs användare. Den första trämodulen lanserades redan 2009 och var ett resultat av ett projekt där vi på StruSoft deltog tillsammans med andra aktörer för att stimulera träanvändningen. Nu utökar vi med en ny modul och i januari nästa år lanserar vi CLT module i FEM Design 19. Det är en helt ny modul som tillsammans med Timber Module ger användaren de möjligheter som krävs för att både analysera stommen med avseende på styvheter i varje skikt i de korslaminerade panelerna och dimensionera de enskilda panelerna. Produktiviteten kommer att öka för dig som användare. Vår vana trogen är du som användare en viktig inspirationskälla som ger oss nya uppslag till förbättringar. Så även när det handlar om trä. Under de senaste åren har antalet trärelaterade förfrågningar ökat och vi har fått många bra förslag som vi lyssnat till när den nya trämodulen har utvecklats. Vill du få en närmare presentation av hur du drar nytta av den nya trämodulen? Tveka inte, kontakta din personliga kundcoach så får du en bra orientering som effektiviserar beräkningsarbetet. 
Case:
Sweco - ahead of the curve in BIM
Case:
Kronetorp I From concept to reality with IMPACT
Case:
Norra Tornen I Sweco Structures
Case:
FEM-Design Glitne I Sigma Civil