What are you interested in?
Trial license
Educational license
Get offer
Please fill out this form and we'll get back to you
STRUSOFT

Leading engineering software provider for over 35 years

See all products Get in touch

FEM Design | Structural Analysis and Design Software

Powerful and intuitive modeling software for structural analysis of building structures.

IMPACT - Software for Precast Concrete Production and Design

A family of advanced BIM precast software to efficiently manage, detail, produce, transport and erect concrete elements.

WIN-Statik

A powerful but easy to use software series for common engineering design tasks.

See all software

About StruSoft
StruSoft makes life easy for -building, structural design- and architectural engineers who work with analysis and design of buildings, structural engineering, 3D modeling, detailing, assembly etc. We provide highly specialized software in “Structural Analysis & Design” – all essential tools for the entire building industry of construction companies, engineering firms and consulting companies. Our software helps our clients saving time and money by increasing the quality, efficiency and productivity when engineering buildings.

Feb 20, 2019

StruSoft has announced the appointment of Mishtii Hindlekar as head of Marketing for its India operationsa

StruSoft has Announced the appointment of Mishtii Hindlekar as head of Marketing for its India operations. In her new role, Mishtii Hindlekar will be responsible to drive Strusoft marketing activities in India and will be responsible for enhancing Strusoft business with Marketing strategic program in Asia and to increase the company’s presence in the Asia Pacific.  In her previous role, Mishtii was responsible for driving Marketing activities for Tekla in India. She was also responsible for all the PR activities in Tekla India. She brings more than 20 years of experience in the areas of Strategic Planning, Marketing Operations, Product Launches, and Promotion, Media Planning and Management, Brand Management and Client Relationship Management. Commenting on the appointment, Suhas Mohol, Managing Director, Strusoft India, and SAARC Said, “We are glad to welcome Mishtii to our team in India. StruSoft makes life easy for -building, structural design- and architectural engineers who work with analysis and design of buildings, structural engineering, 3D modeling, detailing, assembly etc. We provide highly specialized software in “Structural Analysis & Design” – all essential tools for the entire building industry of construction companies, engineering firms, and consulting companies. Our software helps our clients saving time and money by increasing the quality, efficiency, and productivity when engineering buildings and we are confidence of making deeper inroads in the sector with our Software solutions and services and Mishtii proven experience and expertise in this domain.   

Feb 20, 2019

Norra Tornen i Stockholm

Avancerade analyser av två exklusiva landmärken i Stockholm Just nu byggs Norra tornen i Vasastaden som är två imponerande landmärken i Stockholm. Det ena, Innovationen, är det högsta bostadshuset till dags dato i Stockholm och sträcker sig 125 meter mot himlen med sina 38 våningar. Det andra Helix, är något lägre och har 36 våningar. Tornen är mycket exklusiva och har en originell gestaltning i form av moduler som kragar ut. Det ger en särskild karaktär. Byggherre är Oscar Properties. Varje våningsplan dimensionerades Tornens design har minst sagt en avancerad struktur. Sweco Structures har genomfört omfattande analyser för att få kunskap om hur lasterna uppför sig i hela konstruktionen och i dess olika delar. Till sin hjälp hade man FEM-Design som använts både lokalt och globalt. - Vi beräknade lasterna i och mellan varje prefabricerade betongelement för att dimensionera dem, säger Marco Binfaré på Sweco Structures. Det är inte många programvaror som klara av det. I ett första skede byggde Marco och kollegorna upp hela FEM-modellen för att kunna se hur huset beter sig. Därefter dimensionerades varje element för sig. Då analyserades kopplingskrafterna mellan dem. Särskilt stor nytta hade Sweco av programmet för att beräkna lasterna när elementen hade en komplicerad geometri. Man fortsatte på global nivå med 3D-modellen för att få kunskap om hur krafterna fördelade sig i väggarna och ner i husgrunden. Sweco arbetade både i plan och i elevationer för att kunna ta hänsyn till det enskilda elementet och hela konstruktionen på grund av husets komplexitet. Sakta växte byggnadens hela konstruktion fram. Ett annat viktigt område var yttre påverkan som vindlaster och hur byggnaden svajar. Stort fokus lades på accelerationer i de översta våningarna. - Vi analyserade dynamiken i FEM-Design genom att beräkna huset egenfrekvens och efter det har vi räknat fram vilka accelerationer som finns i toppvåningen. Med hjälp av programmet fick man en tydlig förståelse för hur konstruktionen uppför sig och hur den ska dimensioneras för att man ska infria uppställda krav.                                                   Avancerad design analyserades med fackverk i 3D I projektet gjorde Sweco också flera lokala analyser. Byggnadernas speciella utseende med överhäng ställer högra krav på konstruktionens bärförmåga. Huset växer i olika riktningar och med våningar som kragar ut uppstår det stora laster som måste förflyttas i sidled vilket ger stora draglaster. - För att analysera krafterna byggde vi i FEM-Design tre fackverk i 3D i form av en separat modell utifrån den globala modellen. Vi simulerade krafterna och fick underlag för att dimensionera de spännkablar som håller konstruktionen på plats. Kablarna förankras i husets kärna med hjälp av slakarmering. Lokala analyser genomfördes också på stabiliserande väggar som har dörröppningar och hål för ledningar i dörröverstycket. De har i tvärsnitt inte samma styvhet som en hel rektangulär vägg. Det kompenserade man med att lägga till stålbalkar i dörröppningens överstycke. För att få rätt dimension på balkarna gjorde Marco separata designmodeller i programmet för varje ingjuten stålbalk där själva stålbalken modellerades med alla håltagningar från installationer. Norra tornen är ett mycket stort projekt som genererar enorma mängder data. På Sweco Structures fanns ett behov att hantera informationen internt och man ville ha en automatiserad hämtning av lasterna från modellen. Därför hade Sweco ett samarbete med StruSoft för att kunna exportera all data direkt till Excel. Det automatiserade flödet ger tidsvinster. - Det sparar väldigt mycket tid, poängterar Marco. Fel elimineras vid manuell inmatning och bidrar till att kvalitetssäkra dimensionerna hos de prefabricerade betongelementen.   FAKTA Plats: Stockholm Byggherre: Oscar Properties Konstruktör: Sweco Structures System: StruSoft FEM-Design   Intervju av Love Janson, ComWise AB.  

Feb 20, 2019

StruSoft India conducted Hands on Training at office in Pune - 21st to 23rd Jan 201

A Three-day Hands-on-Training on IMPACT Revit BIM  software was successfully conducted at StruSoft Office Pune from 21st to 23rd Jan 2019. The main focus of the Hands on Training was to showcase the capabilities of IMPACT Revit software for efficient use of IMPACT on precast buildings. In addition to the lectures in the morning sessions, the hands-on practice was conducted in the afternoon session. The hands-on training was appreciated by each and every participant of the workshop and mentioned they would be keen on using the software. All participants have promised to try out licenses on their live project. If you are interested in trying out the software and in hands-on training? Kindly contact us on: mishtii.hindlekar@strusoft.com Following are the few glimpses of the workshop:       IMPACT is comprised by three main areas: Project, 3D Modeling and Production. These areas communicate through the same open database where the Building Information Model is stored and is available to be accessed in real time by all stakeholders. Any changes from one area are reflected immediately to the others resulting in increased efficiency, accuracy and productivity, while reducing costs, avoiding conflicts and saving time.   Click Below: IMPACT Precast Introduction IMPACT Precast Official Videos IMPACT Precast Elements Module
Case:
Norra Tornen i Stockholm
Case:
FEM-Design Glitne i UmeĂĄ
Case:
Vasbygade Copenhagen | Erik Pedersen Construction Engineer
Case:
Carlsberg City | Ramboll