What are you interested in?
Trial license
Educational license
Get offer
Please fill out this form and we'll get back to you
STRUSOFT

Leading engineering software provider for over 35 years

See all products Get in touch

FEM-Design | Structural Analysis and Design Software

Powerful and intuitive modeling software for structural analysis of building structures.

IMPACT | BIM Software for Precast Design & Planning

A family of advanced BIM precast software to efficiently manage, detail, produce, transport and erect concrete elements.

PRE-Stress | Design Software

PRE-Stress is an advanced software for calculations of prestressed concrete elements, including hollowcore slabs; slabs; beams; sloped beams and double tees. 

See all software

About StruSoft
StruSoft makes life easy for building; structural design; precast concrete design and architectural engineers who work with analysis and design of buildings, structural engineering, 3D modelling, detailing, assembly etc. We provide highly specialised software in “Structural Analysis & Design” – all essential tools for the entire building industry of construction companies, engineering firms and consulting companies. We also provide a complete BIM workflow for precast concrete businesses. Our software helps our clients saving time and money by increasing the quality, efficiency and productivity when engineering buildings.

Oct 29, 2020

Framtidens ingenjörer är redan här med nya kundbehov

Framtidens ingenjörer är redan här med nya kundbehov En ny generation ingenjörer växer fram. En yngre generation som vill forma egna arbetssätt och bär på stort intresse för programmering. Vi på StruSoft tycker detta är mycket positivt och vi satsar på att utveckla våra program för att svara mot det nya kundbehovet. För oss är det en självklarhet att lyssna på användarens behov och ständigt förbättra våra mjukvaror. Det har vi gjort i mer än 35 år. Men nu växer ett annat behov fram som breddar och leder vårt utvecklingsarbete vidare när en ny generation ingenjörer träder in i arbetslivet.        - De har ett stort behov av att utveckla sin arbetsmetodik, vill automatisera bort det repetitiva och få mer tid till de tekniska utmaningarna, säger Andreas Oscarsson som är Customer Success Manager på StruSoft.     Nya arbetssätt spirar från nyutexaminerade studenter Men det handlar inte om teknik. Snarare är det ett förändrat arbetssätt som står i fokus.        - Jag ser en tydlig utveckling i vår bransch där ingenjörerna blir programmerare i allt större utsträckning. Kunskapen och färdigheterna i att programmera använder de för att bygga sina egna arbetsflöden för att underlätta och förenkla i projekten.        Fröet till det nya arbetssättet kan till stora delar spåras till högskolorna, menar Andreas. Ett exempel är programmet Arkitektur och teknik på Chalmers där studenterna använder programmering för att utforma sina byggnader. De tar med sig kunskapen i arbetslivet. Det bidrar till att öka förståelsen för hur man kan jobba på ett bättre sätt och att använda arbetstiden mer meningsfullt.   Andreas påpekar att intresset för det nya arbetssättet finns inte bara hos studenter, det märker han av i sina kundkontakter där antalet förfrågningar blir allt fler kring automation och ett smartare sätt att jobba.     Mer tid till kreativa lösningar Ett ökat intresse för programmering och automatisering i projekten genererar en rad goda resultat.        - När processer automatiseras och den mänskliga faktorn elimineras blir arbetsflödet säkrare. Det frigör tid som ingenjören kan ägna åt att lösa tekniska problem istället för att utföra repetitiva moment.   Kreativiteten ökar och stimulerar ingenjören att lägga mer kraft och energi på det som har större värde.        - Det leder i sin tur till fler möjligheter att utforska alternativ och testa exempelvis olika stomsystem för att presentera den bästa lösningen för kunden.    När ingenjören kan dra nytta av sin potential ökar produktiviteten. Mer tid läggs på uppgifter som uppfattas mer betydelsefulla.             Nya kundbehov utvecklar oss Arbetsvardagen för dagens och morgondagens ingenjörer påverkas alltså i allt högre grad av de nya behoven som växer fram. En innovativ kraft att räkna med i framtiden. Vi på StruSoft tycker detta är mycket positivt och ser nya möjligheter för vår programutveckling. Det hör intimt ihop med vår kundnära verksamhet. När våra användare utvecklas så gör vi det tillsammans med dem.    Love Janson

Oct 29, 2020

WIN-Statik version 6.5

Ny Win-Statik version 6.5 Programpaketet WIN-Statik genomgår för närvarande en uppdatering från version 6.4 till 6.5 då vi undersöker de önskemål om förbättringar som finns och genomför en del av dessa, inklusive omarbetning av programmens manualer.                                                                      I skrivande stund finns programmen Frame Analysis, Concrete Beam och nyligen även Foundation släppta i version 6.5. Nästa program som står på tur är Concrete Column.  Här finns mer info om varje program. Vi vill också passa på att tipsa om våra webinars "WIN-Statik Wednesdays", kolla in dem här!

Oct 28, 2020

FEM-Design - Tips & Trix del 6

Välkommen till del 6 av denna serie i tips & trix i FEM-Design. Vår förhoppning är att dessa tips ska spara dig värdefull tid och hjälpa dig i ditt arbete med FEM-Design. Plastic limit – användbar plastisk analys Plastic limit är en analys där hänsyn tas till en maxbelastning av en viss frihetsgrad. När frihetsgraden nått denna maxbelastning kommer lasten att hållas på denna nivå men tappa all styvhet. Vi får alltså ett ideal elastoplastiskt beteende. Kraften definieras för kopplingen eller upplaget genom att ange en kraft under ”Data”-fliken:                                                                                    Detta är väldigt användbart vid kopplingar eller upplag där det finns en maxbelastning t.ex. balkonginfästningar, kopplingar mellan prefabelement, fundament eller försvagade skarvar i balkar och pelare. Eftersom det är ett ickelinjärt beteende kommer programmet iterera sig fram till en fördelning som uppfyller de plastiska gränserna men som också har jämvikt. Om det inte går att omfördela lasterna kommer beräkningen stoppas vid det senaste konvergerade steget. Programmet ger då en varning och en röd text visar vilken lastnivå som konvergerade. Var dock noga med att säkerhetsställa att den aktuella plastiska omfördelningen är möjlig genom t.ex. plastisk rotationskapacitet eller liknande. Det vill säga att den aktuella plastiska deformationen är möjlig utan att materialet går av! Modify region – generellt verktyg för ytor Verktyget Modify region är ett generellt verktyg som kan användas för att modifiera existerande regioner. Detta gör arbetsflödet smidigare då man slipper hitta ”rätt verktyg” för att göra justeringar av geometri eller för att ta hål i skal. Funktionerna som finns i verktyget är: Union: Markera en region och rita sedan till en ny som läggs till den befintliga. Substract: Markera en region och rita sedan till en ny som dras bort från den befintliga. Intersection: Markera en region och rita sedan en ny, det överlappande området mellan de två ytorna blir kvar. Excluded ”OR”: Detta är en kombination av Substract och Union. De överlappade området tas bort medans övriga områden läggs till ytan. Remove hole: Tar bort ett hål från en yta. Ett hål är ett område om omges helt av en region. Split region: Funktionen delar på en region utifrån en linje. Perpendicular region offset: Stretchar en kant på en region vinkelrätt ut från kanten. Direction region offset: Stretchar en kant på en region i en vektors riktning. Swap top and bottom faces: Byter översidan mot undersidan på en region. Align region to plane: Placerar en region i de plan som väljs.   Hide och transparency – hantera modellen effektivt Detta verktyg är väldigt användbart för att hantera och sortera i modellen. Genom att klicka på ”alt + h” öppnas verktyget ”Hide”. Här markeras de objekt som ska gömmas i modellen. Tryck på det röda utropstecknet för att markera samtliga objekt i modellen, t.ex. markera ”Show” och klicka ”röda utropstecknet” för att visa allt i modellen. På samma sätt kan Transparency-funktionen användas för att få olika objekt att bli genomskinliga. Detta underlättar också hantering och visning av modellen. Glöm inte att alla verktyg kan användas ihop med filterfunktionen. Läs mer om detta i Tips & trix del 1!   Query – håll koll Med verktyget ”Query” håller du koll på din modell. Med detta verktyg kan du mäta längder, areor, vinklar och volymer. Använd gärna genvägen genom att skriva ”QE” och trycka enter för att snabbt få upp verktyget!
Case:
Demanding analysis in several stages - a spectacular underwater restaurant designed with FEM-Design.
Case:
World’s first hybrid timber tower designed with FEM-Design 
Case:
FEM-Design 3D Structure: Ramboll Project Showcase
Case:
Collaboration between Peikko and StruSoft provided a new calculation feature in FEM-Design