What are you interested in?
Trial license
Educational license
Get offer
Please fill out this form and we'll get back to you
STRUSOFT

Leading engineering software provider for over 35 years

See all products Get in touch

FEM Design | Structural Analysis and Design Software

Powerful and intuitive modeling software for structural analysis of building structures.

IMPACT - Software for Precast Concrete Production and Design

A family of advanced BIM precast software to efficiently manage, detail, produce, transport and erect concrete elements.

WIN-Statik

A powerful but easy to use software series for common engineering design tasks.

See all software

About StruSoft
StruSoft makes life easy for -building, structural design- and architectural engineers who work with analysis and design of buildings, structural engineering, 3D modeling, detailing, assembly etc. We provide highly specialized software in “Structural Analysis & Design” – all essential tools for the entire building industry of construction companies, engineering firms and consulting companies. Our software helps our clients saving time and money by increasing the quality, efficiency and productivity when engineering buildings.

Mar 21, 2019

Glitne i UmeĂĄ

Smarta analyser i FEM-Design när trä möter stål Intresset för träkonstruktioner växer. Materialet har en tydlig miljöprofil och ger arkitekterna möjligheter att förnya sitt formspråk. Ett exempel är Glitne i centrala Umeå. På taket till ett befintligt stadskvarter ringlar sig en huskropp 25 meter ovan jord och har 49 bostadsrätter. En vacker och spännande gestaltad byggnad med sedumtak. Trä används i stommen där det samverkar med stål. Byggherre är Balticgruppen Bygg AB. Arkitekturen är nyskapande och utmanar stommaterialet i hög grad. Därför krävs stålförstärkningar för att lösa utmaningarna i stommen, säger Peter Fajers som är teknisk ledare för konstruktion på Sigma Civil. I trästommen används KL-skivor som är ett relativt nytt material, menar Peter. Skivan består av korslimmat trä som ger styva egenskaper i båda riktningar och är hela 16 gånger 3 meter med en tjocklek på 120 mm. Med hjälp av skivorna infrias arkitekturens geometri som ger byggnaden sin speciella karaktär.    Itererade globala och lokala analyser ger rätt dimension Det är alltså en komplex konstruktion som Peter och hans kollegor analyserat. Målet var att få fram styvhet och dimensioner på de ingående elementen. FEM-Design har varit ett viktigt redskap i projektet för att studera samspelet mellan materialen och i synnerhet de kritiska kopplingarna där trä och stål möts. Det sker i en särskild arbetsmetod där förändrade värden i en viss del av konstruktionen analyseras i hela modellen. En växelverkan mellan det lokala och det globala. - Vårt arbete i FEM-Design skedde i en global analys, alltså hela konstruktionen, förklarar Peter. Men också lokalt. Då tog vi fram mindre modeller i programmet och studerade hur kopplingarna agerade så att vi får fram lämpliga styvhetsvärden och granskade hur de påverkar konstruktionen globalt. Nya värden lades till och upprepades för att uppnå ett värde som stämmer överens med de riktlinjer som stadgas i handlingarna. Genom att iterera och gå från lokal till global och åter lokal nivå blir till slut dimensionerna korrekta. En annan uppgift för Peter och hans kollegor har varit att förutse hur lasterna går. Det handlar inte bara om den nya byggnaden utan även den befintliga ner till grunden. Det ställs mycket höga brandkrav. För att öka brandsäkerheten har man tagit hänsyn till inbränningen tillsammans med ytterligare gipsskivor och boendesprinkler. Inbränningen påverkar KL-skivorna och beräkningar för resttvärsnitt i brandlastfall har även gjorts i FEM-Design. Akustiska utmaningar En annan utmaning är akustiken, att inte ljud ska transporteras mellan lägenheterna. Tillsammans med Martinsson, som levererade KL-skivorna, har Sigma Civil utvecklat en särskild akustisk koppling mellan lägenheterna. Resultatet är att ljud inte fortplantar sig. - I den globala analysen analyserade vi den horisontella styvheten och hur ljudkopplingarna beter sig och vilket resultat som det ger och hur det påverkar när lägenheterna kopplas ihop i huskroppen. Arbetet i FEM-Design växlade mellan analyser i det lokala och vilka följder det får i hela modellen. Allt hänger ihop och förändringar i en del kan påverka förutsättningarna för alla lägenheter. Men programmet är mer än analyser och beräkningar. På Sigma Civil användes det även för att utvärdera och fatta beslut.  - Vi har nyttjat FEM-Design på flera olika sätt i hela projektet och det har hjälpt oss att verifiera olika lösningar och alternativ. Det har visat sig vara framgångsrikt i arbetet med Glitnes avancerade konstruktion och i mötet mellan trä och stål. Allt för att infria arkitektens gestaltning av den ringlande huskroppen. Fakta: Plats: Umeå Byggherre: Balticgruppen Bygg AB System: FEM-Design Konstruktörer: Sigma Civil, Umeå Intervju av Love Janson, ComWise AB

Mar 21, 2019

Träfunktioner FEM-Design 19

Träfunktioner FEM-Design 19 Inför version 19 av FEM-Design håller träfunktionerna på att utvecklas för fullt. Utöver generella förbättringar och tillägg av materialbibliotek och gränssnitt är även flera beräkningsfunktioner planerade och under utveckling. Bland dessa återfinns knäckkontroll av väggar enligt Eurokod 5, kapitel 6.3.2 samt branddimensionering enligt Eurokod 5 del 1-2.     Ny CLT-modul En av de stora satsningarna för version 19 är en helt ny modul som ger möjligheten att analysera och dimensionera laminerade konstruktioner. Modulen beräknar spänningar och deformationer av laminatlager så att den kan användas för att dimensionera exempelvis korslimmade träskivor, limträ, LVL, plywood eller andra trälaminat. Modulen kan dessutom användas för mer än bara träkonstruktioner då även andra material kan definieras eller väljas ur materialbiblioteket.   Den nya laminatmodulen innehåller både isotropa och ortotropa materialmodeller. Lager med ortotropa material kan roteras så att olika egenskaper beaktas för olika riktningar. Det går också att bestämma om de olika lagren ska beräknas med eller utan skjuvkoppling. Vi ser med stor glädje fram emot att kunna erbjuda dessa nya trädimensioneringsverktyg och förbättringar som våra användare har önskat till FEM-Design 19. Bilder från KL-trähandbok

Mar 10, 2019

StruSoft StruXML Revit Add-In 1.1.012 is released

The neverst version of the Revit plugin is adjusted to the newest struxml schema introduced in FEM-Design 18. Release notes Download
Case:
Norra Tornen in Stockholm
Case:
FEM-Design Glitne in UmeĂĄ
Case:
Vasbygade Copenhagen | Erik Pedersen Construction Engineer
Case:
Carlsberg City | Ramboll