What are you interested in?
Trial license
Educational license
Get offer
Please fill out this form and we'll get back to you
STRUSOFT

Leading engineering software provider for over 35 years

See all products Get in touch

FEM-Design | Structural Analysis and Design Software

Powerful and intuitive modeling software for structural analysis of building structures.

IMPACT | BIM Software for Precast Design & Planning

A family of advanced BIM precast software to efficiently manage, detail, produce, transport and erect concrete elements.

PRE-Stress | Design Software

PRE-Stress is an advanced software for calculations of prestressed concrete elements, including hollowcore slabs; slabs; beams; sloped beams and double tees. 

See all software

About StruSoft
StruSoft makes life easy for building; structural design; precast concrete design and architectural engineers who work with analysis and design of buildings, structural engineering, 3D modelling, detailing, assembly etc. We provide highly specialised software in “Structural Analysis & Design” – all essential tools for the entire building industry of construction companies, engineering firms and consulting companies. We also provide a complete BIM workflow for precast concrete businesses. Our software helps our clients saving time and money by increasing the quality, efficiency and productivity when engineering buildings.

Feb 24, 2021

Global analys ger många fördelar för Sitowises konstruktör

Konstruktören Topi Valtonen på den finska byggjätten Sitowise, drar nytta av det resultat som FEM-Designs globala analys ger i projekten. Det kvalitetssäkrar konstruktionen och sparar tid. För det använder Topi en metodik som han gärna delar med sig av. Att göra rätt från början är en självklar sak för att uppnå ett kvalitetssäkrat och pålitligt analysresultat. Konstruktionsdesignern Topi Valtonen tar hjälp av FEM-Design för att nå målet. Han arbetar på avdelningen för strukturteknik på Sitowise i Helsingfors. Sitowise är en finsk byggkonsult som omsätter 160 miljoner Euro, har 1900 anställda och verksamhet förutom i Finland också i Sverige, Lettland och Estland. Hur kan Topi säkerställa analysens resultat av hela byggnaden? Han använder ett rätt smart arbetssätt som ger svar om han uppnått rätt kvalitet. Topi går metodiskt genom våningsplanen, var för sig, och kontrollera att all data och information är korrekt och att det inte ska finnas några geometriska felaktigheter i konstruktionen. - Jag modellerar ett våningsplan, lägger på mesh, gör en beräkning av lastfallen och ser att planet har dimensionerats korrekt, berättar Topi. Därefter går jag vidare till nästa våningsplan och gör samma sak tills jag kontrollerat alla planen i hela byggnaden. Det ger en effektivare process, menar Topi. - Jag sparar tid med att arbeta på det här sättet med konstruktionen och undviker problem som annars kan uppstå. Om jag modellerar 16 våningar och upptäcker fel omkring det åttonde våningsplanet, så är det mycket svårt att hitta felet i konstruktionen. Det tar tid att analysera var felet är någonstans, särskilt om det är en avancerad konstruktion. Till sist genomför Topi en övergripande global analys av hela byggnaden i projektet. På detta sätt får konstruktionen rätt dimensionering och stabilitet från början med hjälp av FEM-Design som ett användbart verktyg. Alltså ett bra exempel på att göra rätt från början. Analyser av kopplingar mellan element Nyligen har Topi och hans medarbetare slutfört ett projekt i Helsingfors, ett bostadshus med fem våningar som uppförs i prefabricerad betong. Huset hade en källare i två våningar och tre våningar över markytan. En rätt komplex konstruktionsuppgift med flera utmaningar som ingenjörerna löste med FEM-Design så att betongelementen fick den dimension som krävs för att få stabilitet i byggnaden. - Vi analyserade dragspänningar och hur de påverkade konstruktionen och hur lasterna fördelades. Vi kontrollerade också krafterna i de horisontella betongplattorna och vilken betydelse det får för hela byggnaden.  Särskilt stor vikt lade man att analysera hur krafterna går i kopplingarna mellan olika typer av element och till stommen, till exempel håldäck och att också ta hänsyn till grunden. Det beräknades också i FEM-Design. Globala analyser i fokus Den största fördelen med FEM-Design menar Topi är att få ett helhetsgrepp om dimensioneringen av hela byggnaden. - Även om vi kan göra beräkningar för hand så får vi en bättre bild med hjälp av resultatet från den globala analysen. Ju mer avancerad och komplex konstruktionen är desto mer tid sparar vi med programmet. Men överlag är det nyttan med de globala analyserna för att säkra kvaliteten. Det är en nödvändig utgångspunkt för att lyckas med målet att göra rätt från början. Då sparar ingenjörerna tid och resurser samtidigt som byggnaden får en korrekt dimensionering.   Topi Valtonen   Skrivet av: Love Janson    

Feb 22, 2021

BIM Energy – web-based energy calculation software available @Strusoft

Strusoft released not long ago the energy calculation software - BIM Energy Going forward from a simple announcement BIM Energy Software makes your work much easier in finding energy savings while covering multiple use cases through powerful features.  Here’s another simple and user-friendly framework that all engineers can benefit from when calculating potential energy savings in your building. BIM Energy is developed by StruSoft as a web-based energy calculation software and it has become - shortly after its release - one of the most appreciated, complex, building analysis software.   We are committed to providing the best service and support in every local market in order to sustain the need for a way to calculate and dynamically analyze a building’s energy performance.  Building energy models are created quickly and intuitively in BIM Energy   The dynamic core quickly calculates the energy balance of the building hour by hour, for a complete year. It also takes the thermal inertia of the building into consideration.    The calculation core has been validated through Ashrae-140. The application can be used by everyone interested in calculating energy consumption in buildings, for all types of buildings and various activities worldwide. BIM Energy uses the same calculation core as our other energy calculation software VIP-Energy, which is one of the leading energy calculation software in Sweden today.  Ask for a Demo to learn more about the product Since BIM Energy is so flexible and easy to use, we invite you to watch this short product demo or schedule a full one with our energy experts. An introduction to BIM Energy - you can ask for a Full Demo Request here. Working with energy efficiency? Us too BIM Energy uses the same calculation core as our other energy calculation software VIP-Energy, which is one of the leading energy calculation software in Sweden today. The most apparent differences between the programs are how the user defines the climate barrier of the building which in BIM Energy is modeled in 3D inside the application and the fact that BIM Energy is web-based and runs in your browser, while VIP-Energy is a traditional desktop application.   If you need help getting started or need to address any inquiries, please contact us here.  

Jan 28, 2021

FEM-Design 20 – from a developer’s point of view

FEM-Design is developed in Budapest, Hungary. Just before the release of FEM-Design 20 we had a quick chat with Zoltán Bocskai, one of the developers of FEM-Design to ask his opinion on the new features introduced this year. Hungary is no exception and has been greatly affected by the spread of the corona virus with mandatory lockdowns and other restrictions. How did your work situation change during the pandemic? - It was worrying at the beginning when we got the news about the quarantine. But after a couple of weeks, we were back on track- but from our home offices. It was a bit weird to do everything online and to cooperate online. However, when we got going with the development after the scope of the project where finished, it was more effective to work from home. The features and the time frame were not affected by the corona situation and we were able to deliver as usual! Zoltán is part of a 20-person strong team in Budapest that are working with FEM-Design development. What have you been working on this year Zoltán? - This year I worked mainly in the analysis and finite element part of FEM-Design. For FEM-Design 20 I developed the bedding modulus calculation and also stiffness modifiers for different objects. The bedding modulus is always a big question during the design, and I hope that this tool will help the engineer to estimate the relevant bedding moduli. I also helped with the fire design, time history analysis and the detailed bar stress results. Which feature was the most interesting for you to work on? - The detailed bar stress results were the most interesting. It was also interesting and a good feeling to complete the dynamic module in FEM-Design by working on the time history analysis. The time history analysis is developed by Zoltán together with Árpád. Árpád is one of the older developers and has been with FEM-Design since the start when he worked at the university. Back then Árpád was involved in developing the finite element core of the program! What is your overall impression of FEM-Design 20? - It is a very good version! We have taken the first step to a new updated interface with a new splash screen. On one hand the version is aimed at existing customers with extended design features such as concrete bar fire design. But on the other hand, many of the features like the IFC import is very important and opens the possibility to implement FEM-Design in many situations and for new customers. The development for FEM-Design 21 has just started and Zoltán, together with the rest of the development team, is ready to take on next year’s challenge. Last, do you have any specific tip for a user using FEM-Design 20 – from a developer’s point of view? - I recommend for every user that is interested in dynamic analysis to read the dynamic theory manual. Here I have written good tips and information about the new time history analysis with examples that hopefully will help the users a lot! A big thanks to Zoltán and the rest of the development team for a great job during 2020. If you are an existing or new user of FEM-Design, we would love to have your feedback of the new version. Please feel free to contact any salesperson or our support!   Zoltán Bocskai  
Case:
Demanding analysis in several stages - a spectacular underwater restaurant designed with FEM-Design.
Case:
World's first hybrid timber tower designed with FEM-Design
Case:
FEM-Design 3D Structure: Ramboll Project Showcase
Case:
Collaboration between Peikko and StruSoft provided a new calculation feature in FEM-Design