What are you interested in?
Trial license
Educational license
Get offer
Please fill out this form and we'll get back to you

DIMENSION | Statik Programmer

StruSoft Dimension Statik-programmer og VVS-programmer - et godt fundament for byggeriet

StruSoft Dimension er en serie af statik-programmer, der forenkler og automatiserer projekteringen af bærende konstruktioner. Hvert program i serien fokuserer på bestemmelsen, udnyttelsen og dimensioneringen af forskellige konstruktions- og materialetyper.

Programmerne indeholder beregningsmuligheder til såvel bærende konstruktioner og geoteknik samt VVS. I udviklingen af programmerne har vi fokuseret på funktionaliteten for at sikre et hurtigt overblik. Komplekse beregninger foretages hurtigt og enkelt og dokumenteres i overskuelige udskrifter. Programmerne beregner i hen hold til Eurocode med de Danske nationale Annekser.

All the programs are in Danish.

Se nedenstående video for en kort introduktion vedr. seneste nye opdateringer i Dimension udgivelsen 2021.

Få en præsentation af programpakken hér:

Check  out vores webinarer GoToStage

Dimension Statik programmer er en serie af beregningsprogrammer, der forenkler og automatiserer byggeriets indledende faser. Hvert program i serien fokuserer på bestemmelsen, udnyttelsen og dimensioneringen af forskellige konstruktions- og materialetyper.

All programs are in Danish.

Murværksprogram

Bruges til beregning af armerede og uarmerede lodret- og tværbelastede vægg mm

Stringer

Beregner og dimensionerer plane stringermodeller

Plan Ramme

Beregner snitkræfter og deformationer af plane rammesystemer efter 1. og 2. ordens teori.

Fundering

Dimensionerer punkt- og liniefundamenter

Søjler og Vægge

Dimensionerer armerede og uarmerede betonsøjler og vægge.

StĂĄl med brand

Dimensionerer tværsnit af stål bjælker og søjler

Kontinuerlige betonbjælker

Bestemmer bæreevneudnyttelse af betontværsnit.

Betontværsnit

Beregner bæreevneudnyttelsen af betontværsnit.

Betonplader

Anvendes til dimensionering af dobbeltspændte betonplader ud fra K.W. Johansens brudlinje teori.

Pæl

Dimensionerer både træk- og trykpæl

Støttevæg

Beregner og dimensionerer støttevægge

Kældervæg

Beregner og dimensionerer kældervægge

Tværsnit

Beregner tværsnitskonstanter for vilkårlige tværsnit.

Limtræ

Dimensionerer simple limtræsbjælker og limtræssøjler

Dimension VVS-programmer - et godt værktøj for beregning af installationer

Dimension VVS programmer anvendes til projektering af vandinstallationer og varmeinstallationer. De to programmer indeholder beregningsmuligheder for varme- og vandinstallationer. I udviklingen af programmerne har vi fokuseret på funktionaliteten for at sikre et hurtigt overblik. Komplekse beregninger foretages hurtigt og enkelt og dokumenteres i overskuelige udskrifter. Programmerne beregner i henhold til Dansk Standard. 

Both programs are in Danish.

VandNet

Programmets hovedformål er at være et praktisk stykke værktøj for dimensionering af vandinstallationer

VarmeNet

Programmets hovedformål er at være et praktisk stykke værktøj for dimensionering af varmeinstallationer

All StruSoft software are downloaded through StruSoft Installer

Before you download, make sure that you have a valid license. If you want to apply for a trial, please click Get started now.

Download StruSoft installer Here 

Important notices!

  • Without valid licence, the programs will work in DEMO mode.