What are you interested in?
Trial license
Educational license
Get offer
Please fill out this form and we'll get back to you

PREFAB PRINT

Nu har vi släppt vårt nya insticksprogram till FEM-Design; PREFAB PRINT. Med denna modul kan du snabbt och enkelt upprätta en komplett och professionell prefabdokumentation. Programmet är skapat för att automatiskt sammanställa laster på prefabelement för redovisning samt utföra vissa enklare kontroller vad gäller glidning och tryck i fogar. Programmet kan också plastiskt omfördela krafter i fogar för att hitta en optimal fördelning.

Programmet riktar sig till dig som prefabkonstruktör eller som prefableverantör. Många gånger är arbetet med att sammanställa laster för vidare dimensionering av elementen eller redovisning av resultat ofta väldigt tidskrävande och omständligt. Detta vill vi adressera med denna kraftfulla nya modul som utför detta arbete med enbart ett klick! Detta sparar er både tid men minimerar också eventuella slarvfel som lätt uppkommer ett annars tråkigt och monotont arbete.

Programmet körs i bakgrunden samtidigt som FEM-Design. När analysen från FEM-Design är klar importeras resultat och indatafilen automatiskt i PREFAB PRINT. Nu är det bara att mata in projektinformation och välja några enkla inställningar därefter kan dokumentationen genereras automatiskt. Programmet kommer använda de system av stomlinjer och våningsplan som finns i FEM-Modellen för att redovisa resultatet på ett strukturerat sätt. Rapporten genereras på några sekunder och sparas som PDF.

Fördelningen av krafterna i fogarna kan fördelas enligt en plastisk fördelning eller linjär fördelning för att passa det specifika projektet. Kraften redovisas i en tydlig tabell men PDF:en är också dynamisk vilket innebär att du som användare enkelt kan klicka på en last eller kraft för att snabbt få upp värdet.

 

                                                              

Vi tror att PREFAB PRINT kan skapa ett stort värde för våra kunder inom prefabbranschen genom att spara tid, upprätta dokumentationen på ett mer standardiserat sätt men också undvika frustration och monotont arbete hos medarbetarna. Tveka inte att kontakta någon av våra säljare för att få en demonstration av programmet! 

på FEM-Designs hemsida hittar du våra säljare till höger 

What are you interested in?
Trial license
Educational license
Get offer
Please fill out this form and we'll get back to you