En återkommande fråga i supporten är varför handberäkningar av trädeformationer och resultaten från FEM-Design skiljer sig åt. Detta beror vanligtvis på att olika approacher tagits vid kombination av laster och deformationsfaktorn kdef.

Låt oss kika på hur FEM-Design räknar. E-modulerna som används för de olika analyserna i programmet följer av nedanstående tabell.

Analysis type

Här framgår vilka analyser som beaktar deformationsfaktorn kdef. Från och med version 19 finns även möjligheten att ställa in olika kdef för olika lastkombinationstyper. Så om du för en lastkombinationstyp inte vill ha något tidsberoende kan du sätta kdef för denna till noll, se figur nedan. Mer information om detta på vår wiki här.

FEM calculation

Detta är i enlighet med Eurokod 5 då det för en FEM-beräkning av denna typ inte går att applicera den förenklade metoden i 2.2.3 (5) på grund av antagandet om ”linjärt förhållande mellan laster och motsvarande deformationer”. Se istället 2.2.3 (4), enligt nedan.

Härifrån hänvisas vidare till 2.3.2.2, som ser ut enligt nedan.

Denna metod används då det inte är möjligt att hålla isär krafternas ursprung och räkna med varierande kryptal, som medför en varierande styvhet, för olika bärverksdelar i vilka lasterna sprids och där ickelinjära effekter kan förekomma. Men enligt 2.3.2.2 så krävs heller inte detta utan man räknar helt enkelt antingen med (1) kdef eller med (2) gaffelfaktor psi2* kdef.