FEM-Design:s API är under utveckling och uppdateras kontinuerligt för att ytterligare förenkla arbetet för våra användare. Målet är att kunna automatisera de långtråkiga arbetsmomenten så att fokus hamnar på att skapa riktigt bra design. 

Den här artikeln fokuserar på vårt API i Grasshopper, men kom ihåg att samma funktionalitet finns i C# och Dynamo. 

Resultatläsning 

En av de viktigaste funktionerna i den senaste releasen är resultatläsning. API:t gör att du kan post-processa design- och analysresultat utan att vara begränsad till FEM-Designs inbyggda funktioner. Det kan göra stor skillnad i det dagliga arbetssättet för en konstruktör. 

Många typer av resultat kan läsas direkt och bilden nedan visar den viktigaste utdatan. Hör av dig till oss om du saknar någon typ av resultat i listan nedan, så implementerar vi det som behövs i ditt projekt. 

FEM-Design API Result Reader

När du har läst in resultaten från FEM-Design till Grasshopper kan du använda många olika verktyg till att bearbeta dem. Till exempel kan man visualisera inre krafter genom ett enkelt script: 

Script to visualize the internal forces

En annan användare kanske är mer intresserad av att titta reaktionskrafterna som skapas av olika lastkombinationer:

Reactions for the different load combinations

Det går också att till exempel automatgenerera material till beräkningsrapporter, möjligheterna är många. Hör av dig till oss så kan vi hjälpa dig vidare. 

Byggsekvensanalys 

Byggsekvensanalys är en funktionalitet som efterfrågats av en användare för ett specifikt projekt. 

Många konstruktioner går att beräkna på ett korrekt sätt utan att använda sig av byggsekvensanalys, men i vissa fall går det inte att göra den förenklingen. Då behöver man ange byggsekvensen hos byggnaden för att resultaten ska stämma överens med verkligheten. 

Nu går det att komma åt den här funktionaliteten även genom API:t, och byggsekvenserna skapas genom ett fåtal komponenter: 

FEM-Design API Construction Stages

Modellens olika element och lastfall läggs detta sätt i olika byggetapper, och FEM-lösaren beräknar modellen med hänsyn till detta. Det går att läsa mer om byggsekvensanalys FEM-Design:s wiki. 

Construction Stages Gif 1

Run design 

FEM-Designs API ger tillgång till all funktionalitet som finns i programmet, även design-modulerna. Nu har vi också utvecklat en Grasshopper-komponent för att kunna använda kommandot ”Run Design”. Run Design är en nyckelfunktion eftersom den ger möjlighet att automatiskt kontrollera och dimensionera de ingående elementen i en modell. 

När man auto-designar elementen körs analysen gång på gång tills programmet hittat sektioner som uppfyller kraven. 

FEM-Design API Auto-design

Användarvänlighet 

Ny teknik kan ibland vara överväldigande och att få översikt av vårt API med alla dess komponenter är inte helt enkelt. Vi tänker hela tiden på användarvänligheten och har gjort flera justeringar i API:t för att förenkla så mycket som möjligt för våra användare. Till stor del görs detta utifrån feedback vi får, så det hjälper verkligen när ni hör av er med önskemål! 

Material 

Sättet att hämta materialbiblioteket har förenklats till en komponent där man får de olika materialen uppdelade i typer. Detta är en förenkling från det tidigare sättet som krävde flera komponenter. Biblioteket för sektioner kommer inom kort att förenklas på samma sätt. 

Material definition

Punktstöd 

Eftersom punktstöd är väldigt vanliga har vi skapat en komponent som förenklar skapandet av dessa. Komponenten heter PointSupport.Simple och förutsätter linjärt beteende hos stödet. Man kan numera också rotera punktstöden så att axlarna pekar i de riktningar man vill. 

Point supports

Komponentgruppering 

Många användare har kommenterat på att ordningen på komponenterna i Grasshopper-panelen är ologisk. Vi har nu strukturerat om den så att grupperna följer ordningen i FEM-Design i så stor utsträckning som möjligt. 

Components Grouping

Framtida arbete 

Vi jobbar kontinuerligt med att uppdatera API:t, och arbete som planeras framöver är: 

  • Mer användarvänliga methods och constructors i C# 
  • Fler olika tillgängliga resultat att läsa 
  • Skapa fler analystyper 

Användbara länkar 

Exempel som rör ämnena i denna artikel finns uppladdade här: 

https://github.com/strusoft/femdesign-api-wiki/tree/main/marketing/220824_Release%2021.3.0 

Ytterligare användbara länkar: 

Github 

FreshDesk 

WikiFem 

Ni är alltid välkomna att höra av er till oss med synpunkter eller frågor!