Allt fler ser fördelar med ett automatiserat arbetsflöde i FEM-Design. Därför höll vi en workshop kring programmering i Grasshopper och kopplingen med vårt API. Deltagarna fick också praktisera den nyvunna kunskapen, lösa uppgifter och presentera resultaten för varandra. En uppskattad workshop som ökade förståelsen av automatiserade flöden.

Intresset för att skapa effektivare arbetsflöden växer. Därför höll vi en workshop i maj för att öka kunskapen om hur man skapar en automatiserad process med hjälp av FEM-Designs API och Grasshopper.

Syftet var att deltagarna ska lära sig grunderna i visuell programmering för att sedan kunna skriva egna skript och arbetsflöden, berättar Johanna Riad som höll workshopen tillsammans med Alexander Radne.

Vi ställde inga kunskapskrav för att delta. Workshopen var öppen för alla, både nybörjare och de som börjat lära sig mer om programmering.

Testade ny kunskap under workshopen

Under en heldag fick intresserade ingenjörer lära sig mer i en workshop. Den hölls fysiskt på plats i Göteborg, vilket är möjligt i post corona-tider. Dagen startade med en kort introduktionskurs hur arbetsflöden skapas i Grasshopper med kopplingen till FEM-Design. Därefter tillämpade deltagarna kunskapen för att lösa tre olika uppgifter. I mindre grupper om två och två diskuterade deltagarna tänkbara lösningar. Under tiden besvarade Johanna och Alexander frågor och gav stöd och tips på hur man kan skapa arbetsflöden.

En av uppgifterna handlade om ett geometriskt problem där deltagarna fick lära sig hur snabbt det kan lösas med hjälp av visuell programmering och FEM-Designs API. Därefter presenterade deltagarna sina lösningar för varandra men också hur och på vilket sätt som de kommit fram till resultatet.

Det var viktigt eftersom vi ville främja kunskapsutbytet mellan deltagarna, säger Johanna. Uppgifterna kan lösas på olika sätt och det ville vi förmedla till deltagarna när de redovisade sina resultat.

En uppskattad heldag om automationens betydelse i det dagliga projektarbetet.

Successful workshop with Grasshopper and FEM-Design API

Hallå Sofia, vad tyckte du om workshopen?

Sofia Elwin Dahlström, som är konstruktör på VBK, vill få mer tid över och minska repetitiva uppgifter med ett automatiserat arbetssätt.

Varför valde du att vara med, Sofia?

För att jag var nyfiken och ville lära mig mer för att göra mitt jobb enklare och roligare.

Vad tyckte du om upplägget med workshopen?

Väldigt bra att själv få en chans att testa och se hur det går till med Grasshopper och FEM-Designs API, säger Sofia. Jag fick mer ut av dagen med workshopen och tyckte det var bra att vi fick sitta två och två och diskutera fram hur man kan göra. Upplägget var på en passande nivå och det var lätt att hänga med.

Vilken ny kunskap fick du med dig?

Jag fick en bättre förståelse hur denna nya teknik fungerar i programmen och kopplingen, hur man kan jobba och hur jag kan dra nytta av detta i våra projekt. Fick tips på att bygga vidare på min kunskap från de exempel som man kan ladda ned från FEM-Designs Wikis sidor om API och Grasshopper.

Hur kommer du ta med dig denna nya kunskap i jobbet?

Till vardags jobbar jag med projektering och med denna teknik kommer det att bli enklare att projektera, menar Sofia. Att minimera de repetitiva arbetsuppgifterna med ett automatiserat flöde så att jag kan ägna mer tid åt det som jag tycker är roligare och spännande, till exempel att jobba med analysen av den komplexa hela byggnaden i stället för att fylla i data.

Hallå Klas, vad tyckte du om workshopen?

En annan deltagare var Klas Falck som är konstruktör på ELU Konsult och som efter workshopen ser nya möjligheter med programmering.

Varför valde du att vara med, Klas?

Det är viktigt att ha kunskap om tekniken och hur den bidrar till ett snabbare arbetsflöde. Man måste kunna detta, tror jag.

Vad tyckte du om upplägget med workshopen?

Jättebra! Att öva mina nya kunskaper, få diskutera idéer till lösningar på uppgifterna och se hur andra har löst samma sak. Det gav mig en ökad förståelse av Grasshopper och arbetsmetodiken.

Vilken ny kunskap fick du med dig?

Hur allt fungerar med kopplingen mellan Grasshopper och FEM-Designs API. Att Grasshopper är mycket självförklarande och logiskt uppbyggt och hur arbetet praktiskt går till med att bygga strukturen i Grasshopper som sedan genererar modellen i FEM-Design.

Hur kommer du ta med dig denna nya kunskap i jobbet?

Jag ser redan fördelarna av att förenkla flödena, menar Klas. Om jag skulle stöta på utmaningar i projekten så tänker jag att Grasshopper och API skulle kunna vara ett sätt att lösa problemet och gå vidare i projektet. Jag behöver också lära mig mer om programmering.

Sätt igång idag! Ansök nedan för att ladda ner din trial-licens för FEM-Design och börja använda FEM-Designs API redan nu!