Utmaningen för gång- och cykelbroar är att uppfylla estetiska krav ställda från arkitekt och beställare som exempelvis slankhet samtidigt som dess strukturella bärförmåga uppfylls. Moderna beräkningsprogram som FEM-Design är därför kraftfulla för att säkerställa precisa beräkningar och god modellhantering mellan ingenjörer, arkitekter och beställare.

FEM-designs användare i Sverige har varit starkt intresserade på att få utforska möjligheten med programmet för bro- och anläggningskonstruktioner. Av den anledningen har vi erbjudit workshops under våren i modellering och analys av GC-broar med FEM-Design. Användarna har haft olika erfarenheter i programmet och lyckats ta med sig många bra lärdomar som går att implementera i det dagliga arbetet som beräkningsingenjör.

Design av lättviktskonstruktioner har särskilda utmaningar med hänsyn till dynamiska effekter eftersom gångtrafikanters stegfrekvens kan sammanfalla med konstruktionens egenfrekvens – vilket i sin tur kan orsaka resonans. Utvecklingsteamet för FEM-Design har tagit fram en ny applikation som möjliggör dynamiska analyser med antingen, footfall analysis, samt periodisk- och godtycklig excitering. Följande verktyg är värdefulla för användarna och har utforskats under workshopen riktad mot broapplikationer.

Shaho Ruhani har arrangerat workshopen och uppskattar att genomföra eventen, både fysiskt och digitalt.

Målet med workshopen är att höja nivån och kvalitén på beräkningsmodellerna i FEM-Design samt förbättra beslutsfattningen i programmen hos användarna. Modelleringsproblem för både enkla och komplexa konstruktioner är oftast närvarande men kan identifieras och åtgärdas av en erfaren användare samt någon som arbetar systematiskt.

Eni Lecini är en av deltagarna och arbetar för tillfället på Ramboll som brokonstruktör i Malmö, tidigare har han jobbat på Sweco. Han har svarat på några värdefulla frågor som hjälpt oss för framtida workshop.

Jag heter Eni Lecini och är 34 år, M.Sc. Civil Engineering – examen från Politecnico di Milano. Jag har arbetat som brokonstruktör i ca 5 år i Sverige. Tidigare har jag erfarenhet från anläggningskonstruktioner i Italien, där jag var verksam i ca 2 år. Jag har mer eller mindre använt FEM-Design från första dagen av min yrkesroll i Sverige.

Jag deltog på workshopen eftersom jag anser att FEM-Design är ett bra program för modellering och analys av GC-broar, samt även på grund av mitt intresse för dynamiska analyser.

Agendan var väldigt bra eftersom den fokuserade på kritiska steg för strukturanalysen samt dimensioneringen av GC-bron. Jag hade generellt en väldigt bra upplevelse – trots det faktum att workshopen hölls online.

Nya lärdomar som jag tar med mig under workshopen var hur jag kan hantera modulen för lastkombinationer samt lastgrupper på ett lämpligt sätt. Även den dynamiska analysen var givande – och självklart lärde jag mig nya smarta kommandon.

Jag känner mig mer självsäker i modellering och analys av GC-broar med FEM-Design men jag kommer även att använda kunskapen för andra typ av konstruktioner.

Jonatan Ledin deltog på en fysisk workshop i Maj. Han jobbar för tillfället på Statik & Form i Stockholm, ett nystartat bolag där han även är delägare. Tidigare har han jobbat på Tyréns och WSP. Jonatan har gett oss värdefulla svar på frågor om hans upplevelse under workshopen.

Jag heter Jonatan Ledin och är 35 år. Jag har en M.Sc. i Civil Engineering på KTH. Jag har tidigare arbetat som byggnadskonstruktör på Tyrens, samt bro- och anläggningskonstruktör på WSP. Jag startade mitt eget bolag Statik & Form tillsammans med Pontus Rydstern i maj 2022.

Första gången jag använde FEM-Design var 2011 när jag arbetade med dimensionering av plattbärlag för prefabindustrin. Sen dess har FEM-Design varit min bästa vän när det kommer till beräkningsprogram. Framför allt på grund av dess användarvänlighet, enkelhet i modellering av komplex geometri samt utmärkta sätt att presentera resultat. Utöver det så är supporten väldigt hjälpsam, personlig och effektiv när problem samt frågor uppstår. Programmet har utvecklats markant sen jag började använda det 2011.

Jag har använt programmet för analys av små komponenter som bultgrupper, svetsar i stålkonstruktioner men även stora globala stabilitetsanalyser för höghus samt anläggningskonstruktioner i betong. Enligt mig är programmet är användbart för alla möjliga slags konstruktionstyper.

Jag ville delta på workshopen för att få en bättre förståelse för den dynamiska analysen i programmet. För att följa med i branschens utveckling vill jag hela tiden öka min kunskap som beräkningsingenjör. Jag vill behärska FEM-Design på bästa sätt eftersom jag är en frekvent användare av programmet. Min grundidé är att ju mer erfarenhet jag samlar på mig – desto bättre blir mina affärsmöjligheter i branschen. Det är också väldigt lärorikt att träffa andra användare och få dela med sig av sina erfarenheter samt få höra deras upplevelser.

Workshopen var bra arrangerad – eftersom gruppen var relativt liten (ca 4 deltagare) ges möjlighet att gräva djupare inom specifika frågor som dyker upp under dagen.

Jag lärde mig hur den dynamiska analysen kan genomföras för godtycklig excitering, teorin bakom dynamisk belastning av GC-broar samt smarta tips och tricks på effektiv presentation av resultat samt kvalitetssäkring av beräkningsmodellen.

Den dynamiska analysen är inte bara tillämpbar för GC-broar utan kan även användas för andra beräkningar, som exempelvis analys av impulsbelastade konstruktioner för explosionslaster.

Det har varit fantastiskt trevligt att få träffa användarna och diskutera praktiska frågor rörande dagliga utmaningar. Vi på StruSoft ser väldigt mycket fram emot framtida workshops!

For more information about our training program click the button below

Shaho Ruhani

SHAHO RUHANI

Jag jobbar med marknadsutveckling för FEM-design och har över 3 års erfarenhet som teknikkonsult inom bro- och anläggningskonstruktion. Jag är specialiserad inom felsökning för FEA och erbjuder coachning till yrkesverksamma konstruktörer genom webinars, support och tekniska kurser. Min genuina nyfikenhet gynnar kunderna genom att erbjuda innovativa idéer och nya perspektiv för att förstå lösningarna.

Market Development & Technical Specialist

Phone: +46 70 03 85 104

Email: shaho.ruhani@strusoft.com