Från idé till ny version – så här jobbar vårt utvecklingsteam av ingenjörer och experter inom FEM och IT

Ur en smältdegel av idéer från användarna och påverkan från byggbranschen utvecklar vi en ny version av FEM-Design varje år. Bakom står ett samlat team av 20 ingenjörer och specialister inom FEM och IT. Här berättar en av utvecklarna, Klára Ledniczky, om det spännande arbetet.

Nyligen har den tjugoförsta versionen av FEM-Design lanserats på marknanden. Varje år tar StruSofts utvecklingsteam i Ungern fram en ny version. Det är en komplex och kreativ process som engagerar alla de 20 utvecklarna i teamet. FEM-Design skapades för över 25 år sedan när ett svenskt och ett ungerskt program slogs ihop. Därför är programutvecklingen baserad i Ungern, i Budapest.

Utvecklingsteamet är indelat i fyra grupper med var sitt specialområde. En allmän grupp av civingingenjörer och IT-experter med ansvar bland annat för gränssitt, mesh och designberäkningar. En annan grupp är experter inom FEM och arbetar framför allt med att utveckla analyser. En tredje grupp arbetar med import och export av data till olika program och format och är specialister inom IT. Den fjärde gruppen testar och utvärderar lösningarna som tagits fram. Dessutom jobbar en systemadministratör och en sekreterare.

Många har arbetat i vårt team i mer än 10 år, vissa mer än 20 år, berättar utvecklaren Klára Ledniczky. Vi har ett fint samarbete och hjälper varandra mellan grupperna, och det är bra eftersom FEM-Design blir alltmer komplext och avancerat.

Idéer från användarna utvecklar programmet

En viktig uppgift för StruSoft är att alltid lyssna på användaren. Men hur går det till? Hur når förbättringsförslagen fram till utvecklarna?

Främst är det säljarna som samlar in synpunkter, säger Klára. Det kommer också flera förslag från supporten och från vår årliga användarkonferens KCT, som blir allt viktigare.

Förslagen kommer från användarnas arbetsvardag. De saknar till exempel en tillämpning i programmet, att en viss funktion skulle kunna effektiviseras eller tips om en annan förbättring i programmets gränssnitt eller liknande. Innan förslaget lämnas vidare avgör säljaren om det är en utvecklingsidé och inte handlar om brister i själva handhavandet av programmet, alltså en sak för supporten.

Vi väljer ut de förslagen som vi bedömer är intressanta, säger Klára. Därefter påbörjar vi projektarbetet, samlar in faktauppgifter och kör igång utvecklingen och testar.

På så sätt byggs en värdekedja, från användaren till den nya versionen av FEM-Design. En process som pågår för att utveckla programmet vidare.

Snabba förändringar i omvärlden

I byggbranschen sker en kontinuerlig förändring som också påverkar utvecklingen av den nya versionen, till exempel användandet av Eurocode. Det tycker Klára är stimulerande och får då användning av sina ingenjörskunskaper. Hon är civilingenjör och har ett stort engagemang för programering. Det var också en bidragande orsak till att hon sökte sig till ett jobb där hon får kombinera ingenjörskunskapen med intresset för programering.

Det är ett mycket omväxlande arbete, tycker hon. Ibland handlar det om att dra nytta av min ingenjörskompetens, till exempel stålkonstruktioner som är en favorit! Eller att öka programmets användarvänlighet och ta med de växande kraven från användarna för att kunna analysera allt större konstruktioner. Eller att programmet kan samarbeta med andra program.

Ett annat område är automatisering.

Jag blev imponerad av hur FEM-Design samverkar med Grasshopper och Rhino. Vi får fler förslag om vårt API och fler efterfrågar ett automatiserat arbetssätt, det är ett högintressant område.

Du som användare av FEM-Design har alltså en viktig roll. Bär du på några tankar och idéer som kan göra FEM-Design till ett ännu bättre verktyg? Kontakta din kundcoach!

… och till sist några av Kláras favoriter i nya versionen:
– Förbättrat gränssnitt med macrot ”Display settings” i Quick tools, det snabbar upp arbetet
– Automatisk generering av snölaster, sparar mycket tid
– Plastiska analyser av stålbalkar, en avancerad analysmetod.

Klara

Civilingenjören Klára Ledniczky ingår i utvecklingsteamet som varje år tar fram en ny version av FEM-Design, ofta efter förslag från användarna.