Projektowanie płyt sprężanych2024-05-07T16:52:01+02:00

Oprogramowanie do wymiarowania,
zarządzania produkcją
i projektem prefabrykatów

Oprogramowanie do wymiarowania, zarządzania produkcją i projektem prefabrykatów

Projektowanie płyt sprężanych

Możesz projektować płyty sprężane bezpośrednio w swoim modelu IMPACT, za pomocą jednego przycisku i korzystając z bezpośredniego połączenia z naszym odrębnym oprogramowaniem do projektowania i analizy PRE-Stress.

Możesz sprawdzić sprężane elementy żelbetowe zgodnie z Eurokodem, uwzględniając odpowiednie załączniki krajowe. Możesz projektować sprężanie dla płyt kanałowych, płyt pełnych oraz płyt TT pracując w IMPACT Design.

W IMPACT istnieją dwa różne procecesy, które można wykorzystać do projektowania płyt sprężonych podczas.

Wstępne sprawdzenie obciążeń w IMPACT Project Manager.

Od wersji 16 IMPACT został zintegrowany z modułem obliczeń PRE-Stress w IMPACT 3D Project Manager.

Oznacza to, że teraz możesz mapować dane modelu 3D z różnych standardowych programów branżowych, takich jak Tekla® Structures, Revit, AutoCAD oraz BricsCAD, aby przeprowadzać wstępną kontrolę obciążeń płyt sprężanych w IMPACT.

Szczegółowe wymiarowanie płyt sprężanych w AutoCAD lub BricsCAD

Użytkownicy IMPACT Design pracujący w programie AutoCAD lub BricsCAD mogą również skorzystać z bardziej kompleksowego procewsu projektowania płyt sprężonych podczas wymiarowanie płyt kanałowych, płyt pełnych lub płyt typu TT.

Obciążenia i podpory zdefiniowane w modelu CAD, wraz z danymi przekroju poprzecznego, są bezpośrednio przesyłane do PRE-Stress. Po przeprowadzeniu analizy, wyniki są następnie importowane bezpośrednio z powrotem do twojego modelu i rysunków warsztatowych. Głębsza analiza wyników sprężania może również być przeprowadzona w towarzyszącym pliku PRE-Stress.

Oprogramowanie umożliwia generowanie szczegółowych raportów z obliczeń i pozwala śledzić utylizację płyt kanałowych, wszystko w jednym ciągłym procesie pracy dzięki połączeniu między IMPACT Design i PRE-Stress.

Obejrzyj webinar o procesach projektowania płyt sprężanych w IMPACT

Po co czekać? Skontaktuj się z nami i zacznij swą podróż już dziś!

IMPACT Wiki

Full details on Prestressed Slab Design and the connection with IMPACT and PRE-Stress  can be found on the IMPACT Wiki by clicking here.

IMPACT Blog

Michał Sikora
Menedżer ds. Rozwoju Biznesu – Polska
Phone: +48 660 548 657
Email: michal.sikora@strusoft.com

Go to Top