Rodzaje elementów prefabrykowanych2024-05-15T12:14:59+02:00

Oprogramowanie do wymiarowania,
zarządzania produkcją
i projektem prefabrykatów

Oprogramowanie do wymiarowania, zarządzania produkcją i projektem prefabrykatów

Rodzaje elementów prefabrykowanych

Jakie rodzaje elementów prefabrykowanych możesz modelować i wymiarować w IMPACT Design?

IMPACT Design wprowadza automatyzację do wymiarowania i modelowania 3D wszystkich typowych, konstrukcyjnych elementów z betonu prefabrykowanego. Kliknij w poniższe obrazki, aby dowiedzieć się więcej o konkretnych modułach dostępnych w IMPACT Design:

Precast Wall Design

Ściany pełne

Sandwich Wall

Ściany warstwowe

double wall

Ściany prefabrykowane

column and beam

Słup i Belka

Hollow Core

Płyty kanałowe

Formslab

Płyty filigran

Slabs

Płyty i płyty sprężane

Linked elements

Elementy Linked

Infrastructure

Infrastruktury

Istnieje także moduł Linked Element, dzięki któremu wszystko, co nie jest dokładnie zdefiniowane w bazie danych, nadal może zostać zamodelowane i zwymiarowane. Daje to nieograniczone możliwości w procesie projektowym do zawierania różnorodnych elementów prefabrykowanych, takich jak schody, obiekty o skomplikowanej geometrii i krzywiznach, czy panele architektoniczne, beton in-situ, a nawet element stalowe(na przykład belki Peikko© DELTA).

IMPACT Design zapewnia elastyczność w modelowaniu konstrukcji hybrydowych, zyskujących coraz większą popularność w czasach rosnącego zastosowania prefabrykacji, nowoczesnych metod budowlanych (MMC) oraz projektowania na potrzeby produkcji i montażu(DfMA).

IMPACT Design jest dostępny jako pakiet z pełnym zakresem funkcjonalności. Może zostać również podzielony na pojedyncze moduły, więc jeśli zajmujesz się wyłącznie produkcją płyt kanałowych, to sprawia to, iż IMPACT staję się bardziej konkurencyjny dla mniejszych producentów prefabrykatów.

Automatyzacja w IMPACT Design obejmuje również kształt krawędzi elementów, fazowanie oraz komponenty takie jak zbrojenie, kody kształtów, połączenia, elementy zalewane i sprzęt elektryczny (MEP).

Po co czekać? Skontaktuj się z nami i zacznij swą podróż już dziś!

IMPACT Blog

Michał Sikora
Menedżer ds. Rozwoju Biznesu – Polska
Phone: +48 660 548 657
Email: michal.sikora@strusoft.com

Go to Top