Elementy Linked2024-05-07T11:14:12+02:00

Oprogramowanie do wymiarowania,
zarządzania produkcją
i projektem prefabrykatów

Oprogramowanie do wymiarowania, zarządzania produkcją i projektem prefabrykatów

Elementy Linked

Obejrzyj film o elementach Linked

Moduł IMPACT Linked umożliwia generowanie ogólnego typu elementu o nazwie „Linked”, który może być używany do dowolnego celu, na przykład schody, stal, żelbet in situ. Posiada geometrię graniczną o długości, szerokości i wysokości. Może mieć skośne końce, podobnie jak płyty z rdzeniem pustym, oraz może zawierać otwory i wcięcia.

Elementy Linked mogą również być zbrojone oraz zawierać akcesoria wbudowane. Mogą zawierać wszystkie dane planowania i produkcji, podobnie jak wszystkie inne rodzaje elementów w IMPACT.

W IMPACT rozróżnia się między elementami modelowymi a manualnymi. Elementy modelowe mają pozycję w modelu 3D. Elementy manualne nie mają pozycji w modelu 3D, ale odnoszą się do budynku, piętra i fazy. Wszystkie typy elementów mogą być zarówno modelowymi, jak i manualnymi. Elementy manualne są rozmieszczone na zewnątrz modelu 3D.

  • Narysuj schody w AutoCAD i dodaj je do bazy danych IMPACT jako element linked.
  • Możliwość odbicia lustrzanego elementów Linked na rzucie
  • Używaj w połączeniu z AutoCAD, BricsCAD, oraz Revit

Klatki schodowe

IMPACT dla AutoCAD nie posiada modułu schodów i dlatego brakuje możliwości rysowania ich jako elementu standardowego. Z drugiej strony, możesz narysować schody w programie AutoCAD jako bryłę, a następnie utworzyć element linked z tej geometrii. IMPACT następnie tworzy plik DWG zawierający bryłę i zapisuje go w folderze o nazwie „elements”. Znajduje się on w folderze komponentów projektu. Ten plik jest ładowany przez Project Manager, aby geometria również była w nim widoczna.

Linked Elements - Stairs

IMPACT dla Revit daje użytkownikowi możliwość rysowania schodów za pomocą polecenia w Revicie i zapisania ich jako elementy linked w bazie danych IMPACT. IMPACT konwertuje schody Revit na kształt bezpośrednio podczas zapisywania jako element linked. Gdy schody Revit zostaną zapisane jako element linked w bazie danych IMPACT, staje się zestawem. Użytkownik może wtedy korzystać z specjalnie zaprojektowanych funkcji IMPACT, takich jak polecenie edycja schodów, akcesoria wbudowane w schody, aby edytować geometrię schodów i dodawać akcesoria.

Po co czekać? Skontaktuj się z nami i zacznij swą podróż już dziś!

IMPACT Blog

Michał Sikora
Menedżer ds. Rozwoju Biznesu – Polska
Phone: +48 660 548 657
Email: michal.sikora@strusoft.com

Go to Top