Wstępne planowanie prefabrykatów2024-05-14T08:20:49+02:00

Oprogramowanie do wymiarowania,
zarządzania produkcją
i projektem prefabrykatów

Oprogramowanie do wymiarowania, zarządzania produkcją i projektem prefabrykatów

Wstępne planowanie prefabrykatów

Obejrzyj przegląd funkcji do wstępnego planowania prefabrykacji

Wstępne planowanie to pierwszy krok, gdy projekt otrzyma zielone światło. Jest to dość prosty krok dla kierowników projektu, aby ustawić początkowe daty docelowe dla wszystkich aspektów projektu, procesów produkcyjnych i projektowych.

Możesz pracować zarówno za pomocą IMPACT Project Manager z modelem 3D jako punkt odniesienia, jak i za pomocą IMPACT Resource Manager do wstępnego planowania wszystkich typów elementów prefabrykowanych w projekcie, używając dat rozpoczęcia i zakończenia.

Jeśli jest używane razem z modułem Erection Planning, moduł wstępnego planowania będzie znać kolejność montażu, dzienną zdolność montażu, a nawet to, które dźwigi mogą montować które elementy. Po wstępnym planowaniu będziesz oczekiwać na rysunki warsztatowe, aby móc dokładnie zaplanować odlewy, stosy i transport, itp.

Zależności dat wstępnego planowania

W najnowszej wersji IMPACT pojawiła się nowa funkcja, która przyspiesza wstępne planowanie. W ustawieniach projektu znajduje się nowa opcja o nazwie „Rough Planning Dependencies”, która umożliwia ustalenie wymaganych przerw pomiędzy kluczowymi datami wstępnego planowania.

Możesz wybrać, czy chcesz planować wstecz od sekwencji montażu, czy też do przodu od daty wykonania rysunków. Możesz ustawić przerwy czasowe pomiędzy datą montażu, datą dostawy, datą przechowywania, datą produkcji i datą rysunku dla wszystkich elementów prefabrykowanych w twoim projekcie.

Po ustaleniu tego wszystkiego, wystarczy wybrać jedną datę wstępnego planowania, a następnie IMPACT automatycznie stosuje wszystkie zależności dat we wszystkich fazach, a każdy uczestnik procesu ma wgląd w daty wstępnego planowania.

Możesz przeczytać więcej na temat funkcji ” Rough Planning Dependencies ” na stronie IMPACT Wiki, klikając tutaj.

Po co czekać? Skontaktuj się z nami i zacznij swą podróż już dziś!

IMPACT Blog

Michał Sikora
Menedżer ds. Rozwoju Biznesu – Polska
Phone: +48 660 548 657
Email: michal.sikora@strusoft.com

Go to Top