Śledzenie elementów2024-05-14T09:27:54+02:00

Oprogramowanie do wymiarowania,
zarządzania produkcją
i projektem prefabrykatów

Oprogramowanie do wymiarowania, zarządzania produkcją i projektem prefabrykatów

Śledzenie elementów

Śledzenie elementów prefabrykowanych od początkowej fazy projektowej, poprzez produkcję, aż do placu budowy, stanowi poważne wyzwanie dla wielu producentów prefabrykatów.

Produkcja prefabrykatów konstrukcyjnych to złożony, wymagający wielu umiejętności biznes, zwłaszcza, że jest to produkt konkurujący z tradycyjnymi metodami budowlanymi. To nakłada ogromną presję czasową na producentów prefabrykatów, aby przygotować koncepcyjne projekty 3D, obliczyć dokładne koszty i harmonogramy dostaw. Wymagania w zakresie projektowania, produkcji i zarządzania są znaczne.

Wszystkie te działania są potęgowane przez czas i wysiłek potrzebny na raportowanie do Zarządu z danymi, które często są w izolacji. Project managerowie często poświęcają zbyt dużo czasu na zarządzanie arkuszami kalkulacyjnymi zamiast zarządzania projektami.

Co by było, gdyby można było pozbyć się arkuszy kalkulacyjnych, ograniczyć czas potrzebny na wyszukiwanie informacji, zmniejszyć błędy wynikające z ręcznego przenoszenia danych z jednego systemu do drugiego i spędzić więcej czasu na rzeczywistym zarządzaniu projektami prefabrykatów?

Inegracja projektowania, produkcji i zarządzania jest kluczowa dla śledzenie prefabrykatów

Z naszej perspektywy w StruSoft widzimy, że w tych trzech kluczowych obszarach prefabrykacji tkwią różnorodne systemy, procesy i procedury. Systemy informatyczne i procesy w branży prefabrykacji zazwyczaj ewoluują poprzez drobne ulepszenia w czasie. Wraz z rozwojem CAD, oprogramowania do modelowania 3D i ery cyfrowej, sensownym jest, aby przedsiębiorstwa prefabrykujące skupiły się najpierw na procesach projektowania.

Oczywiście, projektowanie to kluczowy element procesu. Jednak czy można jak najlepiej wykorzystać zasoby (oprogramowanie, personel, czas i zakład) bez połączenia produkcji, zarządzania projektami i wszystkich związanych z nimi danych w jednym systemie?

Szybkość reakcji, komunikacja, współpraca, kontrola nad logistyką, przepływ informacji i integracja między tymi trzema obszarami są kluczowe dla sukcesu twoich projektów prefabrykacji.

Co by było, gdybyś mógł połączyć wszystkich uczestników procesu projektowego w tym samym zestawie danych, aby poprawić komunikację i współpracę w twoich projektach w czasie rzeczywistym?

Baza danych SQL IMPACT SQL to centralne źródło informacji o wszystkich twoich projektach aktualizowana na bieżąco

IMPACT to w pełni zintegrowany system z bazą danych SQL w centrum, co pozwala na zoptymalizowanie wszystkich procesów projektowania, produkcji i planowania w jednym kontrolowanym zbiorze danych w czasie rzeczywistym.

Wraz z IMPACT Status Machine, Element Controls, kodami QR, etykietami i raportami, aplikacją IMPACT Go oraz różnymi interfejsami możesz śledzić każdy pojedynczy element prefabrykowany na każdym etapie procesu produkcji.

Postępy w zakresie mobilności i obliczeń w chmurze oznaczają, że teraz możesz uzyskać dostęp do danych dotyczących projektów prefabrykatów w systemie IMPACT oraz śledzić elementy z dowolnego miejsca i na dowolnym urządzeniu.

Po co czekać? Skontaktuj się z nami i zacznij swą podróż już dziś!

IMPACT Blog

Michał Sikora
Menedżer ds. Rozwoju Biznesu – Polska
Phone: +48 660 548 657
Email: michal.sikora@strusoft.com

Go to Top