Planowanie wielu projektów jednocześnie2024-05-14T08:31:07+02:00

Oprogramowanie do wymiarowania,
zarządzania produkcją
i projektem prefabrykatów

Oprogramowanie do wymiarowania, zarządzania produkcją i projektem prefabrykatów

Planowanie wielu projektów jednocześnie

Obejrzyj przegląd funkcji IMPACT Resource Manager

IMPACT Resource Manager wspiera planowanie wielu projektów jednocześnie. Oprogramowanie pomaga w planowaniu i zarządzaniu całą produkcją prefabrykatów i procesami projektowymi; kontroluje lokalizacje przechowywania elementów, nieprawidłowości w elementach, odrzuty, odlewy elementów w różnych projektach, fabrykach i wiele więcej.

Korzystając z Resource Manager, rezygnujemy z widoku 3D do zarządzania pojedynczym projektem i zamiast tego używamy widoków tabelarycznych z funkcjami do przeglądania, sortowania i zarządzania dowolnymi danymi, które chcesz w tej chwili analizować.

IMPACT Resource Manager obsługuje wiele elementów prefabrykowanych w wielu projektach, w różnych fabrykach

IMPACT Resource Manager pomaga w planowaniu i zarządzaniu wszystkimi procesami produkcji i projektów prefabrykatów; kontrolując lokalizacje przechowywania elementów, nieprawidłowości w elementach, odrzuty, odlew elementów w wielu projektach; w różnych fabrykach i znacznie więcej.

Dane ze wszystkich twoich fabryk prefabrykatów są łączone w tabelach, które oferują wiele opcji sortowania i filtrowania danych, aby obsługiwać wiele prefabrykatów w wielu projektach, w wielu fabrykach na raz.

Stosuj zaawansowane filtrowanie do precyzyjnego kontrolowania danych w twoim projekcie

Zakładka projektu jest pierwszą i główną zakładką Resource Manager. Za pomocą filtru można pokazać wszystkie projekty lub już przefiltrowane. Istnieje wiele opcji filtrowania do weryfikacji stanu projektu, stanu konkretnego elementu i sprawdzania wszystkich połączonych projektów. Możesz wprowadzać dowolne parametry produkcyjne, aby zobaczyć stan elementów przechodzących przez wszystkie etapy produkcji.

Zakładka Project Summary podsumowuje projekt filtrując według typów elementów, numerów, powierzchni (powierzchnia brutto), masy, czasu produkcji i kosztu.

Po co czekać? Skontaktuj się z nami i zacznij swą podróż już dziś!

IMPACT Wiki

For full technical details on the IMPACT Resource Manager and find out more how it can help you plan multiple factories please visit the IMPACT Wiki by clicking here.

IMPACT Blog

Michał Sikora
Menedżer ds. Rozwoju Biznesu – Polska
Phone: +48 660 548 657
Email: michal.sikora@strusoft.com

Go to Top