Allplan2023-08-29T16:08:53+02:00
FEM-Design Mobile Header Logo

Połączenie z Allplan

FEM-Design Allplan connection - key features

StruSoft oferuje darmowe narzędzie umożliwiające inteligentne połączenie między programami FEM-Design a Nemetschek Allplan. Podczas gdy nośne elementy konstrukcyjne są wymieniane między obydwoma programami za pomocą formatu IFC, to narzędzie pozwala nam na wstawianie obiektów zbrojenia i powierzchniowego 3D zaprojektowanych w programie FEM-Design jako inteligentne, edytowalne obiekty w projektach Allplan. W ten sposób to dedykowane narzędzie przyspiesza proces edycji zbrojenia i dokumentacji po analizie i wymiarowaniu, dostarczając użytkownikom Allplan pliku wsadowego z geometrią i parametrami zbrojenia obliczonego w programie FEM-Design (klasa materiałów, średnice prętów, rozmieszczenie, otulina betonu, itp.), które można przygotować do dokumentacji z niewielkimi modyfikacjami.

Główne funkcjonalności

 • Edytowalne umieszczanie zbrojenia prętów, powłok i fundamentów, które zostało zaprojektowane automatycznie lub ręcznie za pomocą programu FEM-Design, w projektach Allplan
 • Wszystkie rodzaje zbrojenia, które może zaprojektować program FEM-Design, można przetransportować do Allplan, a więc:
  • zbrojenie elementów prętowych
  • zbrojenie belek ukrytych
  • zbrojenie powłok
  • zbrojenie powłok na ścinanie
  • zbrojenie powłok na przebicie
 • Możliwość wyboru, które zbrojenie elementu konstrukcyjnego chcemy przetransferować do programu Allplan
 • Możliwość wstawienia dodatkowych prętów zbrojeniowych, pomijając siatkę podstawową
 • Możliwość wyboru metod importu zakotwienia zbrojenia prętowego
 • Prosta i klarowna procedura eksportu / importu
 • Proste mapowanie i wprowadzanie danych
 • Możliwość tworzenia osobnych rysunków w Allplanie dla każdego rodzaju zbrojenia i pozycji
 • Przeniesione zbrojenie można modyfikować pod względem pozycji, geometrii i parametrów. Można je uzupełniać, etykietować i umieszczać w zestawieniach w taki sam sposób, jakby byłoby pierwotnie utworzone w programie Allplan

Pobierz

Eksport zbrojenia do programu Allplan jest dostępny jako wbudowana funkcja eksportu w programie FEM-Design 3D Structure. Jednak aby umożliwić programowi Allplan odczytanie wyeksportowanych obiektów zbrojenia z programu FEM-Design, należy zainstalować następujące rozszerzenie programu Allplan:

FEM-Design Zbrojenie Allplan
Kompatybilność Allplan 2022 and later versions
Data wydania 06 June 2023
Wersja językowa English and Hungarian

Cykl pracy krok po kroku

Tworzenie modelu analitycznego

Ponieważ projektowanie i dokumentacja zbrojenia są przygotowywane na podstawie modelu fizycznego, zaleca się przesłanie tego modelu do programu FEM-Design (np. jako modelu w formacie IFC), aby stworzyć model analityczny, który uprości go dla obliczeń i wymiarowania.

Oczywiście, modelowanie można również rozpocząć w programie FEM-Design, ale częściej spotykanym przypadkiem jest, gdy model fizyczny pochodzi z programu architektonicznego lub ze specjalistycznego programu do projektowania konstrukcji (takiego jak Allplan).

Poniższy rysunek jest przykładem modelu fizycznego konstrukcji z betonu zbrojonego utworzonej w programie Allplan.

FEM-Design Allplan connection - reinforced concrete structure

Z pliku IFC zapisanego z tego modelu, FEM-Design może stworzyć model analityczny wymagany do wymiarowania konstrukcji (i istotnego dla obliczeń, zoptymalizowanej siatki elementów skończonych).

FEM-Design Allplan connection

Wymiarowanie zbrojenia

FEM-Design Allplan connection

Moduł projektowania zbrojenia w programie FEM-Design zapewnia możliwość szczegółowego wymiarowania betonu i zbrojenia dla całego modelu lub tylko wybranego elementu prętowego lub/i powłokowego.

FEM-Design Allplan connection - RC shell

FEM-Design jest w stanie wyświetlać i dokumentować wyniki projektu zbrojenia w profesjonalny sposób, z pełnymi detalami dotyczącymi zastosowanych obliczeń. Poniższy rysunek przedstawia dokumentację zwymiarowanego pręta z żelbetowego.

FEM-Design Allplan connection - 5 RC calc-bar

Eksport zbrojenia z programu FEM-Design

Zaprojektowane zbrojenie można bardzo łatwo exportować do programu Allplan. Wystarczy wybrać obiekty analizy, którego zbrojenie ma zostać udostępnione w programie Allplan, za pomocą dedykowanej komendy Eksportuj do Allplan (menu Plik).

FEM-Design Allplan connection - reinforcement export

Wybór obiektów analizy można dokonać w dowolnym trybie (Konstrukcja, Obciążenia, itp.), a widok i ich zbrojenie nie musi być wyświetlone. Wyboru można dokonać dla wszystkich widocznych obiektów betonu zbrojonego, lub dla konkretnego elementu (np. płyty) lub pewnych typów funkcjonalnych (np. fundamentu). Oczywiście, w przypadku dużego lub złożonego modelu, wybór można ułatwić poprzez filtrowanie widoku modelu, aby wyświetlane były tylko interesujące nas elementy aż do momentu eksportu.

FEM-Design Allplan connection - RC slab collaboration
FEM-Design Allplan connection - RC foundation

Uwagi

 • Całe zaprojektowane zbrojenie wybranych obiektów jest eksportowane w formacie pliku .fd2allplan, dedykowanym dla połączenia.
 • Pręty siatki podstawowej mogą zostać odfiltrowane podczas importu do programu Allplan

Import zbrojenia do programu Allplan

Import jest wykonywany za pomocą dodatkowej wtyczki FEM-Design RC Import zainstalowanego w programie Allplan (patrz Pobierz). Można to osiągnąć przez ścieżkę pokazaną na obrazku: Library > Default > PythonParts.

FEM-Design Allplan connection - API start

Import odbywa się w dwóch krokach:

 1. Wybierz plik .fd2allplan wysłany z programu FEM-Design, podając ścieżkę do jego miejsca zapisu.
 • Ustal następujące ustawienia importu:
FEM-Design IDEA StatiCa connection - open connection
 1. Określ, jak każdy element jest ze sobą połączony:
 • Zaleca się aby ID początkowe dla zbrojenia prętowego i powierzchniowego były różne od istniejących identyfikatorów zbrojenia ze względu na wspólne zestawienia i zarządzanie
 • Dodatkowe parametry geometrii strzemion (promień gięcia i długość haków)
 • Parametry wymagane do cięcia i rozłożenia zbrojenia powierzchniowego, w tym maksymalna długość pręta, długość zakładu i tryb zarządzania zbrojeniem nazywany Place area reinforcements:
  • „In polygon” oznacza, że umieszczone pręty są zarządzane oddzielnie, więc później można stworzyć pełny schemat każdego indywidualnego pręta
  • „Per meter” oznacza, że zarządzane są tylko długości, więc stworzenie schematu prowadzi tylko do wartości wskazującej liczbę metrów
 • Opcja Importu siatki podstawowej umożliwia odfiltrowanie zbrojenia podstawowego spośród innych obiektów.
Allplan import basenet
 • Opcja Import overhanging bar anchorages kontroluje sposób importu zakotwionych prętów utworzonych i wyeksportowanych z programem FEM-Design:
  •  „No” ignoruje zakotwienie, więc zbrojenie belek i kolumn zostanie załadowane bez nich
  • „Yes” importuje zakotwienie wraz z ich pełną określoną długością
  • „yes, but trim at body ends” importuje zakotwioną długość pręta, ale tylko te które znajdują się wewnątrz modelu fizycznego belek i kolumn, części wystające na zewnątrz zostaną odcięte
 • Mapowanie klasy stali między programem FEM-Design, a bazą danych projektową programu Allplan
 • Rysunki docelowe według rodzajów zbrojenia powinny być utworzone przed rozpoczęciem importu i zaleca się, aby miały inne ID niż istniejące rysunki zbrojeniowe
FEM-Design Allplan connection - Drawing set

Edycja zbrojenia (w pigułce)

Wszystkie pręty i zbrojenie powierzchniowe są tworzone jako parametryczne, edytowalne i dokumentowalne tzw. obiekty Bar Shape w wybranych rysunkach bieżącego projektu programu Allplan.

Parametry zbrojenia – na przykład strzemiona – sugerowane przez obliczenia z programu FEM-Design (np. rozstaw, średnica pręta, długość, itp.) i rozszerzone przez ustawienia importu (np. z hakami) mogą oczywiście być modyfikowane w dowolnym momencie przed lub w trakcie tworzenia dokumentacji.

FEM-Design Allplan connection - Allplan barRC prop

Jeśli na przykład pozycja zbrojenia belki różni się ze względu na różnice między modelem analitycznym a fizycznym, można to łatwo zmodyfikować za pomocą funkcji edycji programu Allplan.

FEM-Design Allplan connection - Allplan move RC

Zbrojenie powierzchniowe jest generowane jako zbrojenie obszarowe typu Span podczas importu, więc mogą tu być stosowane operacje edycyjne charakterystyczne dla tych typów obiektów (np. modyfikacja położenia).

FEM-Design Allplan connection - Edit region

Wyświetlanie zaimportowanych obiektów zbrojenia (np. the Placement Display Mode) można również ustawić zgodnie z zwykłymi metodami w programie Allplan (tak jakby zbrojenie było od początku tworzone w programie Allplan).

FEM-Design Allplan connection - Allplan surface RC edit

Dokumentacja, etykiety i raporty (takie jak zestawienie zbrojenia) mogą być prowadzone w szczegółach zarówno dla prętów, jak i obiektów zbrojenia powierzchniowego.

FEM-Design Allplan connection - Allplan bar RC
FEM-Design Allplan connection - Allplan surface RC

Po co czekać? Wypełnij poniższy formularz, aby pobrać licencję testową FEM-Design i rozpocząć swoją podróż już dziś!

FEM-Design Wiki

Pełne informacje na temat połączenia z programem Allplan można znaleźć w FEM-Design Wiki, klikając tutaj.

Obliczenia wykonywane zgodnie z:

 • Eurokody
 • Belgijski Załącznik Krajowy
 • Brytyjski Załącznik Krajowy
 • Duński Załącznik Krajowy
 • Holenderski Załącznik Krajowy
 • Estoński Załącznik Krajowy
 • Fiński Załącznik Krajowy
 • Niemiecki Załącznik Krajowy
 • Węgierski Załącznik Krajowy
 • Litewski Załącznik Krajowy
 • Norweski Załącznik Krajowy
 • Polski Załącznik Krajowy
 • Rumuński Załącznik Krajowy
 • Hiszpański Załącznik Krajowy
 • Szwedzki Załącznik Krajowy
 • Turecka Norma Sejsmiczna

Obsługiwane języki:

 • Angielski
 • Francuski
 • Duński
 • Węgierski
 • Polski

FEM-Design Blog

FEM-Design 22 jest już dostępne – sprawdź ulepszone funkcje projektowe oraz obliczeniowe

2023-02-03|Categories: Bez kategorii, FEM-Design|Tags: , , , , , , , , , , |

Wydaliśmy FEM-Design 22. Nowa wersja zawiera wiele zupełnie nowych funkcji oraz znaczne ulepszenia we wszystkich obszarach naszego oprogramowania do projektowania i analizy konstrukcji 3D. [...]

Lakehouse – hybrydowa konstrukcja zaprojektowana w FEM-Design

2022-12-20|Categories: Case Studies, FEM-Design, Studium Przypadku |Tags: , , , , , , , , |

W starym kamieniołomie pod Göteborgiem powstaje zaawansowana i ciekawa pod względem architektonicznym konstrukcja. Przyciągający wzrok obiekt o złożonym kształcie oraz hybrydowdowej ramie stanowiła dla [...]

Marek Krawczyk

Marek Krawczyk
Country Manager – Poland
Phone: +48 787 866 267
Email: marek.krawczyk@strusoft.com

Go to Top