Konstrukcje z betonu zbrojonego2023-08-29T15:56:45+02:00
FEM-Design Mobile Header Logo

Konstrukcje z betonu zbrojonego

Oprogramowanie do wymiarowania betonu zbrojonego FEM-Design to potężne narzędzie, które pomoże Ci zaprojektować zarówno konstrukcje z betonu monolitycznego jak i prefabrykowanego.

Projektowanie betonu zbrojonego jest kompleksowe, proste i szybkie, niezależnie od tego, czy analizujesz obiekty w pełnym środowisku modelowania 3D, czy też elementu po elemencie w widoku 2D.

Projektowanie elementów prętowych z betonu zbrojonego

 • Moduł RC Bar Design w oprogramowaniu FEM-Design może przeprowadzać sprawdzenia zgodności z normami zarówno dla automatycznego zbrojenia, jak i projektowanego ręcznie.

 • Pręty mogą być projektowane zarówno dla analizy pierwszego, jak i drugiego rzędu.

 • Dostępne są zarówno metoda nominalnej sztywności, jak i metoda nominalnej krzywizny.

 • Sprawdzane jest wytężenie przekroju, strzemion, betonu, zbrojenia skręcanego oraz szerokości rys.

 • Przekroje mogą być wybierane z bazy danych lub dostosowywane w edytorze przekrojów.

 • W wynikach przedstawione są wszystkie wzory normowe i obliczenia projektowe.

Projektowanie powłok z betonu zbrojonego

Różne rodzaje szczegółowych wyników dla powłok żelbetowych, takie jak wymagane i brakujące zbrojenie, nośność na ścinanie, wyboczenie powłoki i szerokość rys, dostarczają informacji zwrotnej dotyczącej wydajności projektu. Te unikalne rezultaty są uzupełnione wartością utylizacji konstrukcji, które mają na celu uwzględnienie wszystkich dostępnych wyników dla powłok żelbetowych. Są one dostępne dla każdej kombinacji obciążeń, maksymalnej kombinacji obciążeń i maksymalnej grupy obciążeń. Możemy również określić obszary, w których należy uwzględnić zbrojenie sprężające lub obszary niepodatne na ścinanie.

 • Wybierz między jedno lub dwuwarstwowym zbrojeniem.

 • Sprawdź szerokość rys i nośność wyboczeniową powłok żelbetowych dla zaprojektowanego zbrojenia.

 • Oblicz nośność na ścinanie i przebicie stropu.

 • Skorzystaj z automatycznego wymiarowania do zaprojektowania zbrojenia na ścinanie.
 • Wizualizuj wszystkie równania i obliczenia w istotnych oraz krytycznych punktach konstrukcji.

Analiza zarysowanych przekrojów betonu zbrojonego

Analiza zarysowanych przekrojów powłok i belek żelbetowych sprawdza przemieszczenia na podstawie stanu zarysowanego, zaprojektowanego zbrojenia oraz mechanizmu iteracyjnego. Rozważając poszczególne elementy konstrukcji stan zarysowania jest obliczany za pomocą analizy nieliniowej. Konstrukcję obciąża się w etapach, zmieniając sztywność w każdym kroku, aby generować coraz więcej pęknięć.

 • Siły wewnętrzne są obliczane w zależności od wystąpienia pęknięć.

 • Obciążenie jest stosowane, a położenie rys oblicza się poprzez iteracje.

 • Sztywność w miejscach zarysowań jest zmniejszana do kolejnych obliczeń.

 • Zapewnia siły wewnętrzne w zakresie od sprężystości do plastyczności.

 • Obliczenia stanu zarysowanego mogą być zastosowane indywidualnie do konkretnej kombinacji obciążeń.

Projektowanie belek ukrytych

Belka ukryta to nowa możliwość wymiarowania zbrojenia, która umożliwia zaprojektowanie określonych części powłoki jako belkę. Na przykład obszar ściany nad otworem drzwiowym może być traktowany jako belka ukryta. Proces ręcznego i automatycznego projektowania ukrytego zbrojenia jest taki sam jak dla indywidualnych belek żelbetowych. Tabele i wyświetlane wyniki są również podobne, ale wewnętrzne siły ukrytej belki – pochodzące od sił wewnętrznych powłoki – są także wyświetlane.

Projektowanie zbrojenia na przebicie

Sprawdzenie i wymiarowanie zbrojenia na przebicie może być wykonane zgodnie z normą Eurokod 2. Obszary przebicia są automatycznie określane przez program na połączeniach płyta-słup i końcach ścian. Obszar taki można także zdefiniować ręcznie.

Projektowanie betonu prefabrykowanego

Oprogramowanie FEM-Design posiada wszystkie narzędzia niezbędne do analizy i projektowania konstrukcji z betonu prefabrykowanego.

Kluczem do uzyskania dobrych wyników analizy betonu prefabrykowanego leży w warunkach i rodzajach połączeń między poszczególnymi elementami. Określenie zarówno połączeń elastycznych, jak i plastycznych jest łatwym zadaniem w FEM-Design. Wszystkie elementy połączeń i podparcia mogą być ustawione jako „nieskończenie sztywne”, „półsztywne” lub „swobodne”.

 • Nielinearne zachowanie połączeń i podparcia (ściskanie, rozciąganie i oderwanie) może być uwzględnione.

 • Przechylenie ściany można zbadać dla wynikowych sił połączeń.

 • Przesunięcie połączeń można sprawdzić na podstawie stosunku sił projektowych do zdolności tarcia.

Korzyści z korzystania z modułu projektowania betonu zbrojonego w programie FEM-Design

Szczegółowe sprawdzanie projektu zgodnie z Eurokodem 2

Wybierz element betonowy złożonej konstrukcji budowlanej, sprawdź i zoptymalizuj jego geometrię oraz zbrojenie zgodnie z Eurokodem 2 i załącznikiem krajowym.

Nieograniczone funkcje analizy i projektowania

Warto podkreślić kilka wyjątkowych funkcjonalności FEM-Design: nieliniowe warunki podparcia, nieliniowa analiza sprężysta, analiza plastyczna, analiza przekroju zarysowanego, analiza efektów drugiego rzędu, sprawdzenie statyczne i dynamiczne, uwzględnienie imperfekcji, wpływ trzęsienia ziemi oraz ognia.

Tworzenie szczegółowych raportów

Dostępnych jest wiele możliwości dokumentowania projektu i obliczeń konstrukcji żelbetowych. Wykresy, obrazy, równania, tabele i teksty mogą tworzyć kompletną dokumentację w unikalnych stylach, która może zostać wydrukowana jako plik PDF, edytowalny dokument Word, plik wejściowy do programu Mathcad lub wydruk na papierze.

Uniwersalne wymiarowanie kolumn i belek

FEM-Design wymiaruje kolumny oraz belki za pomocą łatwego w użyciu edytora zbrojenia lub w pełni automatycznie, uwzględniając zakotwienie, efekty drugiego rzędu oraz inne istotne sprawdzenia zgodne z normami.

Po co czekać? Wypełnij poniższy formularz, aby pobrać licencję testową FEM-Design i rozpocząć swoją podróż już dziś!

Obliczenia wykonywane zgodnie z:

 • Eurokody
 • Belgijski Załącznik Krajowy
 • Brytyjski Załącznik Krajowy
 • Duński Załącznik Krajowy
 • Holenderski Załącznik Krajowy
 • Estoński Załącznik Krajowy
 • Fiński Załącznik Krajowy
 • Niemiecki Załącznik Krajowy
 • Węgierski Załącznik Krajowy
 • Litewski Załącznik Krajowy
 • Norweski Załącznik Krajowy
 • Polski Załącznik Krajowy
 • Rumuński Załącznik Krajowy
 • Hiszpański Załącznik Krajowy
 • Szwedzki Załącznik Krajowy
 • Turecka Norma Sejsmiczna

Obsługiwane języki:

 • Angielski
 • Francuski
 • Duński
 • Węgierski
 • Polski

FEM-Design Wiki

Wszystkie szczegóły dotyczące oprogramowania FEM-Design do analizy konstrukcji, teorie inżynierii konstrukcyjnej i obliczenia związane z nim można znaleźć na stronie Wiki FEM-Design. Aby uzyskać więcej informacji kliknij tutaj.

FEM-Design Blog

FEM-Design 22 jest już dostępne – sprawdź ulepszone funkcje projektowe oraz obliczeniowe

2023-02-03|Categories: Bez kategorii, FEM-Design|Tags: , , , , , , , , , , |

Wydaliśmy FEM-Design 22. Nowa wersja zawiera wiele zupełnie nowych funkcji oraz znaczne ulepszenia we wszystkich obszarach naszego oprogramowania do projektowania i analizy konstrukcji 3D. [...]

Lakehouse – hybrydowa konstrukcja zaprojektowana w FEM-Design

2022-12-20|Categories: Case Studies, FEM-Design, Studium Przypadku |Tags: , , , , , , , , |

W starym kamieniołomie pod Göteborgiem powstaje zaawansowana i ciekawa pod względem architektonicznym konstrukcja. Przyciągający wzrok obiekt o złożonym kształcie oraz hybrydowdowej ramie stanowiła dla [...]

Marek Krawczyk

Marek Krawczyk
Country Manager – Poland
Phone: +48 787 866 267
Email: marek.krawczyk@strusoft.com

Go to Top