Ontwerp van Gewapend Beton2024-02-21T15:14:14+01:00
FEM-Design v21 Logo
FEM-Design Mobile Header Logo

Ontwerp van Gewapend Beton

De gewapend beton ontwerpsoftware FEM-Design is een krachtige ontwerptool die u helpt bij het ontwerpen van zowel Gewapend Beton (GB) als Voorgespannen Betonconstructies.

Het ontwerp van gewapend beton is eenvoudig, snel en compleet, voor zowel 3D-rekenmodellen als voor rekenmodellen in een 2D-weergave of als losse betonelementen.

Ontwerp van Gewapend Betonnen balken en kolommen

 • De GB Staaf Ontwerpmodule in de FEM-Design software ondersteunt het voor het automatisch ontwerpen van wapening en het toetsen van handmatig ingevoerde wapening.

 • De wapening kan worden ontworpen volgens zowel een 1e als een 2e orde analyse.

 • De methode van nominale stijfheid en de methode van nominale kromming zijn beide beschikbaar.

 • Dimensionering van wapeningskorven op basis van sterkte, vervormingen, scheurwijdte en detailleringseisen.

 • De secties kunnen worden geselecteerd uit de sectiedatabase of kunnen worden aangepast in de sectie-editor.

 • Als uitvoer worden alle ontwerpformules weergegeven en worden de ontwerpberekeningen getoond.

Ontwerp van Gewapend Betonnen platen en wanden

Ontwerp en toetsing van basiswapening en bijlagewapening op basis van sterkte, doorbuiging, scheurwijdte en detailleringseisen. Ook kan de maximale draagkracht van bestaande constructies worden berekend. Berekeningen kunnen uitgevoerd worden voor belastingcombinaties, voor omhullende combinaties en de maximale omhullende van belastingsgroepen. Ook kan worden gerekend met drukwapening en kan dwarskrachtwapening worden gedimensioneerd.

 • Keuze voor enkellaagse of meerlaagse wapening.

 • Controle op de scheurwijdte en op de knikweerstand.

 • Berekening van de dwarskrachten en de ponskrachten.

 • Automatische ontwerproutines voor ponswapening.

 • Visualisatie en analyse van rekenresultaten van de belangrijke en kritieke punten van constructies.

Analyse van gescheurd Gewapend Beton

De analyse van gescheurde GB staven en platen schalen en staven berekent de vervormingen op basis van de gescheurde toestand van betondoorsneden met behulp van een iteratieve rekenmethode. Het beschouwen van beton in gescheurde toestand is een niet-lineaire berekening, waarbij de belasting op het rekenmodel in stappen wordt verhoogd en waarbij de stijfheid in elke stap opnieuw wordt berekend ten gevolge van de scheurvorming.

 • De interne krachten worden berekend op basis van het optreden van scheuren.

 • De belasting wordt stapsgewijs verhoogd en de stijfheid wordt iteratief berekend.

 • De stijfheid op de scheurlocaties wordt verlaagd voor de volgende iteratiestap.

 • Geeft interne krachten in het bereik tussen lineair elastisch en plastisch.

 • Kan worden toegepast voor belastingcombinaties en -groepen.

Virtueel staafelement

Een virtueel staafelement kan plaatselijk worden toegepast binnen plaat- en wandelementen om een specifiek gedeelte van het rekenmodel als een staafelement te beschouwen. Bijvoorbeeld, een wandgedeelte boven een deuropening kan worden beschouwd als een virtuele ligger. Het handmatige en automatische ontwerpproces voor virtuele staven is hetzelfde als voor normale GB staafelementen. De vermelde tabellen en weergegeven resultaten zijn ook vergelijkbaar, maar de interne krachten van de verborgen staaf – afgeleid van de interne krachten van het plaat- of wandelement – worden ook vermeld en weergegeven.

Ontwerp van Ponswapening

Controle en ontwerp van ponswapening kan worden uitgevoerd volgens Eurocode 2. De ponsgedeelten worden automatisch door het programma gedefinieerd op de plaat-kolom kruispunten en aan het einde van de wand, of u kunt ze handmatig definiëren.

Ontwerp van Voorgespannen Beton

De FEM-Design software heeft ook alle tools die u nodig hebt om voorgespannen betonconstructies te analyseren en ontwerpen.

De sleutel tot goede analyseresultaten bij voorgespannen beton ligt in de verbindingstoestanden en -typen. Het definiëren van zowel elastische als plastische verbindingen is een eenvoudige taak in FEM-Design. Alle verbindings- en ondersteuningscomponenten kunnen worden ingesteld op “oneindig” star, semi-stijf of vrij.

 • Het niet-lineaire gedrag van verbindingen en ondersteuningen (druk, trek en ontlasten) kan worden overwogen.

 • Het kantelen van wanden kan worden onderzocht op de resultanten van randverbindingen.

 • Het verschuiven van randverbindingen kan worden gecontroleerd op basis van de verhouding tussen ontwerpbelastingen en wrijvingscapaciteit.

Voordelen van het gebruik van de FEM-Design Beton ontwerpmodule

Gedetailleerde Ontwerpcontroles volgens Eurocode 2

Selecteer een betonnen element uit een eenvoudig of complex rekenmodel en controleer of optimaliseer de geometrie en wapening volgens Eurocode 2 en Nationale Annexen.

Onbeperkte Analyse- en Ontwerpfuncties

FEM-Design beschikt over diverse geavanceerde analyses: niet-lineaire elastische analyse, plastische analyse, analyse van gescheurde doorsneden, analyse van de tweede orde, stabiliteits- en dynamische analyse, beschouwing van imperfectie, aardbevings- en brandeffect en niet-lineaire berekening van grond.

Gedetailleerde Documentatie Rapportage

Er zijn talloze documentatiemogelijkheden beschikbaar voor ontwerp en controle van gewapend beton. Grafieken, afbeeldingen, vergelijkingen, tabellen en tekst kunnen een volledige documentatie in unieke stijlen opbouwen en worden afgedrukt als PDF, bewerkbaar Word-document, Mathcad-invoer of op papier.

Veelzijdige Dimensionering van Kolommen en Balken

FEM-Design ontwerpt en dimensioneert kolommen en balken ofwel met een eenvoudige wapeningseditor of volledig automatisch, rekening houdend met verankering en effecten van de tweede orde en andere essentiële toetsingen volgens de norm.

Waarom wachten? Vraag hieronder een proeflicentie van FEM-Design aan om te downloaden en begin vandaag nog met uw ontdekkingsreis!

Berekeningen uitgevoerd volgens:

 • Euro Code
 • Belgian National Annex
 • British National Annex
 • Danish National Annex
 • Dutch National Annex
 • Estonian National Annex
 • Finnish National Annex
 • German National Annex
 • Hungarian National Annex
 • Latvian National Annex
 • Norwegian National Annex
 • Polish National Annex
 • Romanian National Annex
 • Spanish National Annex
 • Swedish National Annex
 • Turkish Seismic Code

Ondersteunde talen:

 • English
 • Finnish
 • French
 • Dutch
 • Hungarian
 • Polish

FEM-Design Wiki

Gedetailleerde informatie over de FEM-Design constructieve rekensoftware, zoals achtergronden, theoretische uitgangspunten en wiskundige berekeningen,  vindt u door hier te klikken voor de FEM-Design Wiki.

FEM-Design Blog

Suleyman Sayed (Sulo)
StruSoft Sales Representative – The Netherlands,
Dutch Antilles & Surinam
Phone: +31 (0)8 85 67 80 55
Email: suleyman@matrix-software.nl

Go to Top