Teräsbetonirakenteiden suunnittelu2024-02-21T16:16:26+01:00
FEM-Design v21 Logo
FEM-Design Mobile Header Logo

Teräsbetonirakenteiden suunnittelu

FEM-Design on tehokas suunnittelutyökalu, joka auttaa sinua suunnittelemaan sekä teräsbetoni- (RC) että betonielementtirakenteita.

Teräsbetonirakenteiden suunnittelu on tehokas, yksinkertainen ja nopea riippumatta siitä, tutkitko esineitä  3D-mallinnusympäristössä vai elementti kerrallaan 2D-näkymässä.

Concrete Design - FEM-Design

Raudoitteiden suunnittelu

 • FEM-Design-ohjelmiston RC Bar Design -moduuli voi tehdä automaattisen raudoituksen tai voit käsin syöttää raudoituksen rakenteeseen ja ohjelma tarkistaa käyttöasteen.

 • Raudoitus voidaan suunnitella ensimmäisen ja/tai toisen kertaluvun analyysin mukaan.

 • Sekä nimellisjäykkyyden menetelmä että nimellisen kaarevuuden menetelmä ovat saatavilla.

 • Poikkileikkauksen, leikkausraudoituksen, betonin, vääntöraudoituksen ja halkeamaleveyden tarkistukset ovat tehty käyttöasteen tarkastelussa.
 • Rakenteet voidaan valita poikkileikkaustietokannasta tai voit tehdä oman poikkileikkauksen poikkileikkauseditorissa.
 • Tulosteena näytetään suurin osa suunnittelukaavoista ja suunnittelulaskelmista.

Teräsbetonikuorirakenteen mitoitus

Erilaiset RC-kuorten yksityiskohtaiset suunnittelutulokset, kuten vaadittu ja puuttuva raudoitus, leikkauskapasiteetti, kuoren nurjahdus ja halkeaman leveys, antavat palautetta suunnittelukapasiteetista. Nämä kaikki tarkastelut löytyvät käyttöasteraportista. Käyttöaste on saatavilla jokaiselle kuormayhdistelmälle ja kuormitusyhdistelmien maksimille. Voit myös määrittää, missä otetaan huomioon puristettu raudoitus tai ei-leikkausraudoitetut alueet.

 • Valitse keskeinen raudoitus tai molemmissa pinnoissa oleva raudoitus.
 • Tarkista halkeaman leveys ja RC-kuorien nurjahduskestävyys syötetylle raudoitukselle.
 • Laske leikkaus- ja lävistyskapasiteetti.
 • Käytä automaattista suunnittelua lävistys- ja leikkausraudoituksen suunnitteluun.
 • Voi ottaa käyttöasteraportin tuloslaskelmat halutuista kohdista.

Teräsbetonin halkeiluanalyysi

RC-kuorten ja -sauvarakenteiden halkeaman poikkileikkauksen analyysi laskee siirtymän halkeilutilan ja syötettyjen raudoituksien perusteella iteraatiomekanismin avulla. Halkeiluanalyysi on epälineaarinen laskenta, jossa rakennetta kuormitetaan kuormitusaskelin ja jäykkyyttä muutetaan joka askeleella ja katsotaan miten halkeamat käyttäytyvät.

 • Sisäiset voimat lasketaan halkeamien esiintymisen mukaan.
 • Kuorma kohdistetaan ja halkeamien sijainnit lasketaan iteraatioiden avulla.
 • Jäykkyyttä halkeilevissa kohdissa pienennetään seuraavaa laskelmaa varten.
 • Antaa sisäiset voimat lineaarisen elastisen ja plastisen käyttäytymisen välimaastossa.
 • Toiminto voidaan valita haluttuihin kuormitusyhdistelyihin yksi kerrallaan.

Pilari-/palkkikaistan raudoitus

Concealed bar on uusi RC-design objekti, joka mahdollistaa kuoren osien suunnittelun pilarikaistana tai palkkikaistana. Esimerkiksi oviaukon yläpuolella olevaa kaistaa voidaan pitää palkkina. Manuaalinen ja automaattinen suunnitteluprosessi pilari-/palkkikaistoille on sama kuin yksittäisille palkille/pilarille. Pilari-/palkkikaistojen voimasuureet ovat johdettu kuoren sisäisistä voimista voimat ja ne  ovat nähtävissä tuloksissa.

Lävistysraudoituksen suunnittelu

Lävistystarkistus ja suunnittelu voidaan tehdä Eurocode 2:n mukaan. Lävistysalueet määritellään automaattisesti pilarin ja laatan risteyskohdassa sekä seinän päissä, tai ne voidaan määritellä manuaalisesti.

Betonielementtien suunnittelu

FEM-Design-ohjelmistossa on myös kaikki työkalut, joita tarvitset betonielementtien analysointiin ja suunnitteluun.

Avain betonielementtien hyviin analyysituloksiin on liitosolosuhteissa ja -tyypeissä. Sekä elastisten että plastisen liitosten määrittely on helppoa FEM-Designissa. Kaikki liitos- ja tukikomponentit voidaan asettaa jäykiksi (tietty jousivakion arvo määritelty), puolijäykiksi tai vapaiksi.

 • Liitosten ja tukien epälineaarinen käyttäytyminen (puristus, veto ja irtoaminen) voidaan ottaa huomioon.
 • Seinien kaatumista voidaan tutkia liitosten voimasuureiden resultanttien suhteen.
 • Reunaliitosten liukuminen voidaan tarkastaa mitoitusvoimien ja kitkan suhteen perusteella.

FEM-Design Betonirakenteiden suunnittelumoduulin käytön edut

Yksityiskohtaiset suunnittelutarkastukset Eurocode 2:n mukaan

Valitse monimutkaisen rakennuksen betonielementti ja tarkista tai optimoi sen geometria ja raudoitus Eurocode 2:n ja kansallisten liitteiden mukaisesti.

Rajattomat analyysi- ja suunnitteluominaisuudet

Elementtisuunnitteluun hyödyllisiä ominaisuuksia: määritä tuki epälineaarisena maaperänä, epälineaarinen elastinen laskenta, plastinen analyysi, haljenneen poikkileikkauksen analyysi, toisen kertaluvun analyysi, stabiliteetti ja dynaamiset tarkistukset, epätarkkuuksien huomioiminen, maanjäristys ja palomitoitus.

Yksityiskohtainen laskentaraportointi

Teräsbetonin suunnittelua ja tarkastamista varten on saatavilla lukuisia dokumentointimahdollisuuksia. Kaaviot, kuvat, yhtälöt, taulukot ja tekstit voivat rakentaa täydellisen laskentaraportin halutulla tavalla ja tulostaa ne PDF-muodossa, muokattavassa Word-asiakirjana, Mathcad-laskentana tai paperina.

Pilarien ja palkkien monipuolinen mitoitus

FEM-Designissä voit suunnittella ja mitoittaa pilarit ja palkit joko käsin tai täysin automaattisesti huomioiden ankkuroinnin ja toisen kertaluvun vaikutukset ja muut standardin mukaiset olennaiset tarkastukset.

Miksi odottaa? Hae alta ladataksesi FEM-Designin kokeilulisenssi ja aloita matkasi jo tänään!

Laskelmat voidaan tehdä noudattaen alla olevia kansallisia liitteitä:

 • Eurokoodi
 • Belgian kansallinen liite
 • Britannian kansallinen liite
 • Tanskan kansallinen liite
 • Hollannin kansallinen liite
 • Viron kansallinen liite
 • Suomen kansallinen liite
 • Saksan kansallinen liite
 • Unkarin kansallinen liite
 • Latvian kansallinen liite
 • Norjan kansallinen liite
 • Puolan kansallinen liite
 • Romanian kansallinen liite
 • Espanjan kansallinen liite
 • Ruotsin kansallinen liite
 • Turkin kansallinen liite

Tuetut kielet:

 • Suomi
 • Englanti
 • Ranska
 • Hollanti
 • Unkari
 • Puola

FEM-Design Wiki

Täydelliset tiedot RC Designista ja teoriasta löytyvät FEM-Design Wikistä napsauttamalla tätä.

FEM-Design Blogi

Markus-Mitikka_FEM-Design

Markus Mitikka
Customer Coach/Support – Finland
Puhelin: +358 44 731 2200
Sähköposti: markus.mitikka@strusoft.com

Go to Top