BIM-integraatiot2024-03-12T11:44:32+01:00
FEM-Design v21 Logo
FEM-Design Mobile Header Logo

BIM-integraatiot

Yksi FEM-Designin ominaispiirre on sen monipuolinen yhteentoimivuus muiden ohjelmistojen kanssa, joka mahdollistaa saumattoman yhteistyön eri suunnittelutehtävissä kaikkien projektin suunittelualojen kanssa. Se varmistaa sujuvan yhteyden 3D BIM -ekosysteemiin (IFC, SAF, Revit, Archicad, Tekla Structures, Allplan, IDEA StatiCa jne.) sekä tukee perinteisiä CAD-työnkulkua DWG- ja DXF-formaateissa.

BIM integrations

Revit yhteys

StruSoft tarjoaa ilmaisen työkalun, joka mahdollistaa suoran viestinnän FEM-Designin ja Autodesk Revit Structuren välillä BIM-integraatioita varten. StruXML Revit -apuohjelma mahdollistaa kaksisuuntaisen viestinnän Revitin ja FEM-Designin välillä. Se on tehokas, mutta samalla helppokäyttöinen työkalu, joka siirtää analyyttisen mallin ominaisuuksineen ohjelmien välillä.

Rakenneosien siirto Revitistä FEM-Designiin tapahtuu viemällä elementin analyyttinen malli sen ominaisuuksineen ohjelmasta toiseen. Huomaa, että jos Revitin rakenneosassa ei ole analyyttistä mallia käytössä, sitä ei voi viedä FEM-Designiin.

FEM Design Revit BIM Integrations

Elementin tiedonsiirtoasetukset

Seuraavia elementtejä ja ominaisuuksia voidaan viedä/tuoda Revitistä tai Revitiin käyttämällä StruSoft StruXML Revit -apuohjelmaa: –

 • Rakenteelliset pilarit
 • Rakenteelliset lattiat
 • Rakenteelliset seinät
 • Rakenteelliset perustukset
 • Gridit, kerrosmäärittelyt ja referenssitasot
 • Kuormat, kuormatapaukset ja kuormitusyhdistelmät
 • Raudoitus (vain tuonti)

Katso yksityiskohtaiset tiedot vienti-/tuontimäärityksistä FEM-Design Wikin StruXML Revit-Add-in-käyttö-oppaasta napsauttamalla tätä.

Tekla yhteys

StruSoft tarjoaa joukon ilmaisia työkaluja, jotka mahdollistavat suoran yhteyden FEM-Designin ja Tekla Structuresin välillä BIM-integraatioita varten. Kaksi itsenäistä työkalua vaihtavat tietoja ulkoisen StruXML -muodossa olevan tiedoston kautta.

Tekla StruXML Export

Tekla StruXML Export -työkalu mahdollistaa suoran yhteyden Teklan ja FEM-Designin välillä. Suora tiedonsiirto perustuu yksinomaan Tekla Analysis Model -vientiin. Valitun analyysimallin tarkka geometria voidaan viedä ulkoiseen XML-muotoiseen tiedostoon (*.struxml), joka voidaan avata FEM-Designissa. Oikeat osat ja materiaalit osoitetaan StruXML-objekteille työkalulla suoritettavassa kartoitusprosessissa.

Ominaisuudet:

 • Vie valittu Tekla Structure -analyysimalli FEM-Designiin.
 • *.struxml-tiedosto sisältää määritellyn materiaalin ja profiilikartoituksen.
 • Lista siirretyistä tiedoista: analyyttisen mallin geometria, lineaaristen osien kartoitettu poikkileikkaus, kartoitettu materiaali, lineaaristen osien vapautukset, jäykät liitokset, gridijärjestelmä.

Tekla StruXML Import

Tekla StruXML Import -työkalu mahdollistaa suoran viestinnän FEM-Designin ja Teklan välillä. Suora tiedonsiirto perustuu FEM-Design-analyysimallin siirron muuntamiseen Teklan natiiviobjekteiksi. Työkalulla suoritettavassa kartoitusprosessissa Teklan natiiviobjekteille osoitetaan oikeat osat ja materiaalit.

Ominaisuudet:

 • Tuo FEM-Design malli luodaksesi uuden Tekla Structures -mallin.
 • Päivitä Tekla Structures -malli FEM-Design-malliin tehdyillä muutoksilla ensimmäisen tuonnin jälkeen.
 • Voidaan tuoda/päivittää: valitut elementit, elementtiryhmä (esim. kaikki palkit, pilarit jne.), kaikki elementit.
 • Lista siirretyistä tiedoista: FEM-Design-analyysimallin geometria, lineaaristen osien kartoitettu poikkileikkaus, tasoseinien ja tasolevyjen paksuus, kartoitettu materiaali, kohteen analyyttisen elementin tunnus.

Tarkemmat tiedot vienti-/tuontimäärityksistä löydät Tekla Toolsista FEM-Design Wikistä napsauttamalla tätä.

IDEA StatiCa yhteys

StruSoft tarjoaa upouuden työkalun, joka mahdollistaa älykkään yhteyden FEM-Designin ja IDEA StatiCan välillä. Työkalu mahdollistaa 3D-teräsrakenteiden tai jopa vain valittujen liitosten liitososineen ja niiden sisäisten voimien lähettämisen älykkäänä tulona FEM-Designin ja IDEA StatiCan välisten teräsliitosten yksityiskohtaiseen suunnitteluun ja todentamiseen.

IDEA StatiCa connection

Tämä omistettu työkalu nopeuttaa teräsliitosten viimeistelyä, detaljointia ja dokumentointia IDEA StatiCan 250 valmiin liitosmallin ja yli 10 000 kokoonpanon ansiosta sekä valmistus- ja raaka-ainekustannusten optimoinnin ansiosta.

Avainominaisuudet:

 • FEM-Design-tietojen jakaminen IDEA StatiCan kanssa syötteenä teräsliitosten suunnitteluun, mukaan lukien:
  • terässauvojen paikat, poikkileikkaukset ja materiaalit,
  • elementissä lasketut sisäiset voimat (normaali-, leikkausvoimat ja momentit).
 • Mahdollisuus valita mitkä liitetyt teräsosat siirretään IDEA StatiCalle.
 • Tiedonsiirto voidaan tehdä kahdella yksinkertaisella tavalla:
  • suoran live yhteyden kautta – jos molemmat ohjelmat ovat saatavilla tietokoneessa tai
  • erillisen tiedoston kautta, jos molemmat ohjelmat ovat käynnissä eri tietokoneissa.
 • Live-yhteyden tapauksessa yhdellä napsautuksella päivitetään IDEA StatiCa -yhteyssuunnittelun syöte linkitetyn FEM-Design-mallin muutosten perusteella.
 • Automaattinen, mutta muokattavissa oleva tietojen täsmäys (poikkileikkaus ja materiaali) kahden ohjelman välillä.
 • Lisäohjelmia ei tarvitse asentaa kummallekaan puolelle.

Lue lisää IDEA StatiCa –liitännästä erilliseltä sivulta.

Industry Foundation Classes (IFC)

IFC on avoin, neutraali tiedonsiirtomuoto. Se on optimoitu fyysisten mallien jakamiseen suunnittelualojen kesken. IFC-formaatti on ISO-sertifioitu, ja sen on kehittänyt ja ylläpitänyt buildingSMART (aiemmin International Alliance for Interoperability).

IFC:n kautta FEM-Design voi käyttää arkkitehtuuri- ja rakennesuunnittelijoiden määrittelemien rakennuselementtien 3D-geometristä esitystä syötteenä analyysimalleihin ja laskelmiin. IFC:n sisällä ns. ”Model View Definition” (MVD) antaa suosituksen, mitä tietoja ja elementtejä IFC-mallin tulisi sisältää yhteistyön (mallinvaihdon) tarkoituksen mukaan. FEM Designissä voidaan käyttää fyysisen mallin syötteenä: IFC2x3 Coordination View (yleisimmin toteutettu näkymä), IFC4 Reference View (malliviittaus) ja IFC4 Design Transfer View (muokattavien objektien jakaminen).

FEM-Designissa suunnitellut rakenteet tai valitut elementit voidaan viedä saumattomasti IFC-muotoon arkkitehtonisia tai rakenteellisia detaljointiohjelmia ja mallintarkistusta varten. Niitä voidaan muokata parametrisena mallina tai käyttää referenssimallina.

Lisää teknisiä tietoja IFC:n tuonti-/vientiominaisuudesta löytyy FEM-Design Wikistä napsauttamalla tätä.

Structural Analysis Format (SAF)

SAF on avoimen lähdekoodin muoto, joka on kehitetty ja optimoitu rakenneanalyyttisten mallien vaihtamiseen mallintajien ja analyysiohjelmistojen välillä BIM-integraatioita varten. Rakennusinsinöörien yhteistyön parantamisen lisäksi SAF keskittyy käytännölliseen, helppokäyttöiseen Excel-pohjaiseen muotoon, jota rakennesuunnittelijat voivat käyttää päivittäisessä käytännössä.

FEM Designiin voi tuoda seuraavia SAF objekteja

 • 1D-rakenneosat edustavat suoraa, vinoa tai kaarevaa kantavaa palkin, pilarin ja ristikkosauvan analyyttistä osaa
 • Betonin ja puun parametriset poikkileikkaukset ja tehdasvalmistetut teräsprofiilit
 • 2D-osat edustavat kantavien laattojen, seinien, kuorien ja kattojen suoria, vinoja tai kaarevia analyyttisiä elementtejä
 • Rakenteelliset tuet ja liitokset erilaisilla jäykkyyksillä ja olosuhteilla
 • Kuormat ja niille osoitetut kuormatapaukset, ryhmät ja yhdistelmät

StruSoft on yksi SAF-skeemojen kehittäjistä. Voit lukea lisää SAF:stä SAF:n verkkosivuilta napsauttamalla tätä.

Lisää teknisiä tietoja SAF-tuontiominaisuudesta löytyy FEM-Design Wikistä napsauttamalla tätä.

Miksi odottaa? Hae alta ladataksesi FEM-Designin kokeilulisenssi ja aloita matkasi jo tänään!

Laskelmat voidaan tehdä noudattaen alla olevia kansallisia liitteitä:

 • Eurokoodi
 • Belgian kansallinen liite
 • Britannian kansallinen liite
 • Tanskan kansallinen liite
 • Hollannin kansallinen liite
 • Viron kansallinen liite
 • Suomen kansallinen liite
 • Saksan kansallinen liite
 • Unkarin kansallinen liite
 • Latvian kansallinen liite
 • Norjan kansallinen liite
 • Puolan kansallinen liite
 • Romanian kansallinen liite
 • Espanjan kansallinen liite
 • Ruotsin kansallinen liite
 • Turkin kansallinen liite

Tuetut kielet:

 • Suomi
 • Englanti
 • Ranska
 • Hollanti
 • Unkari
 • Puola

FEM-Design Blogi

Markus-Mitikka_FEM-Design

Markus Mitikka
Customer Coach/Support – Finland
Puhelin: +358 44 731 2200
Sähköposti: markus.mitikka@strusoft.com

Go to Top