Ontwerp van Funderingen2024-02-21T15:16:34+01:00
FEM-Design v21 Logo
FEM-Design Mobile Header Logo

Ontwerp van Funderingen

De module Funderingsontwerp in de FEM-Design stelt u in staat om ontwerp- en toetsingsberekeningen uit te voeren voor complete 3D constructies, of enkel voor portalen en liggers.

Het analyseren en eventueel verbeteren van de bodem is een essentieel onderdeel van het ontwerpen en controleren van gebouwen met betrekking tot het waarborgen van duurzaamheid, stabiliteit en veiligheid. FEM-Design stelt u in staat om variërende stijfheden in verschillende soorten funderingen te modelleren, zodat gedetailleerde analyses kunnen worden uitgevoerd om risico’s voor bezwijken of extreem grote vervormingen te voorkomen.

Foundation Design Software Module in FEM-Design

Bekijk de video Funderingsontwerp

Geotechnische controles bij Funderingsontwerp

De FEM-Design Funderingsmodule helpt u bij het uitvoeren van geotechnische controles van funderingen zoals kolom- en strookfunderingen, platen en palen. Hiermee kunt u de beddingconstante berekenen op basis van de interactie met in 3D gemodelleerde bodem, met verschillende lagen en grondwater. Ook isolatie onder de fundering kan tijdens de analyse beschouwd worden. Modelgegevens worden gebruikt om de draagkracht van de grond, om de stabiliteit van de glijdvlakken te analyseren en om de zettingen van de fundering te berekenen.

Kenmerken van de Funderingsmodule

 • De bodemgegevens worden toegevoegd aan het complete 3D-rekenmodel

 • Funderingsstijfheden worden bijgewerkt in het rekenmodel

 • Grondwaterstanden en open of gesloten omgevingen kunnen worden ingevoerd

 • Sterkte en stijfheid van isolatie onder funderingen kan worden opgegeven

 • Controle van excentriciteit en stabiliteit

 • Controle van draagkracht

 • Controle van zettingen en vervormingen

 • Controle van glijdvlakken

 • Automatische analyse van de aansluitingen en de interactie tussen het gebouwmodel en het grondmodel

 • Automatische stijfheidsberekening van funderingspalen

Waarom wachten? Vraag hieronder een proeflicentie van FEM-Design aan om te downloaden en begin vandaag nog met uw ontdekkingsreis!

Informatie over Funderingsontwerp – FEM-Design Wiki

U kunt gedetailleerde informatie over de Fundering softwaremodule en de theorie vinden op de FEM-Design Wiki door hier te klikken.

Berekeningen uitgevoerd volgens:

 • Euro Code
 • Belgian National Annex
 • British National Annex
 • Danish National Annex
 • Dutch National Annex
 • Estonian National Annex
 • Finnish National Annex
 • German National Annex
 • Hungarian National Annex
 • Latvian National Annex
 • Norwegian National Annex
 • Polish National Annex
 • Romanian National Annex
 • Spanish National Annex
 • Swedish National Annex
 • Turkish Seismic Code

Ondersteunde talen:

 • English
 • Finnish
 • French
 • Dutch
 • Hungarian
 • Polish

FEM-Design Blog

Suleyman Sayed (Sulo)
StruSoft Sales Representative – The Netherlands,
Dutch Antilles & Surinam
Phone: +31 (0)8 85 67 80 55
Email: suleyman@matrix-software.nl

Go to Top