Dynamica2023-09-21T14:46:29+02:00
FEM-Design v21 Logo
FEM-Design Mobile Header Logo

Dynamica

De mogelijkheden voor dynamische berekeningen in FEM-Design omvatten trilling analyse, seismische analyse en stabiliteitsanalyse.

Trilling analyse

Deze berekeningsmethode maakt het mogelijk om de respons van een constructie op trillingen te analyseren. Er zijn meerdere opties beschikbaar, zoals eigenwaarde, transient en ritmisch geloop van mensenmassa’s.

Bekijk een Webinar over Trilling analyse

Seismische Analyse

FEM-Design biedt ondersteuning het uitvoeren van een seismische analyse volgens Eurocode 8 met de volgende methoden:

 • Modale responsspectrum analyse
 • Lineaire vorm methode
 • Vorm methode

Seismische Belastingen

Seismische belastingen kunnen beschouwd volgens de responsspectrum analyse methode van Eurocode 8 of volgens de Turkse seismische code. Alleen het responsspectrum en enkele aanvullende parameters moeten worden gedefinieerd als seismische belasting. Vereiste spectra kunnen worden gedefinieerd met de seismische belasting door gebruik te maken van standaardspectra (automatisch) of door handmatige definitie (uniek).

Resultaten

Naast verplaatsingen, reacties, verbindingskrachten en interne krachten berekent het programma de equivalente belastingen en de “basisveerkracht”. Resultaten kunnen worden weergegeven aan de hand van trilling vormen (geselecteerd bij de berekeningsinstellingen), van torsie-effect, van sommen per richting en van de totale som (seismisch maximum).

Als equivalente belastingen worden weergegeven, verschijnt ook de “basisveerkracht” op het scherm (in grijze kleur). Het torsie-momenteffect op de gehele constructie kan ook worden weergegeven, als het torsie-effect tijdens de berekening in overweging is genomen.

Bekijk de video Seismische Analyse

Stabiliteitsanalyse

In de beschrijving van de tweede-orde theorie wordt erop gewezen dat de resulterende stijfheid van het systeem afhangt van de verdeling van de normaalkrachten. In het geval van lineair elastische structuren is de geometrische stijfheidsmatrix een lineaire functie van normaalkrachten en bijgevolg van belastingen:

KG (λN) = λ KG

De constructie verliest haar draagvermogen als de normaalkrachten de stijfheid tot nul verminderen, d.w.z. de resulterende stijfheidsmatrix wordt singulier:

det [K + λ KG (N)] = 0

Het is een eigenwaarde berekeningsprobleem en de kleinste λ-eigenwaarde is de kritische belastingsparameter. De berekening moet in twee stappen worden uitgevoerd. Ten eerste moeten de normaalkrachten van de elementen worden berekend door gebruik te maken van de K-matrix. In de tweede stap kunnen KG en de λ-parameter worden bepaald.

De kritische belasting is het product van de belasting en de λ-parameter. Het bovengenoemde eigenwaardeberekeningsprobleem wordt opgelost met de zogenaamde Lanczos-methode in FEM-Design. De resultaten van de berekeningen zijn evenveel knikvormen als de gebruiker nodig heeft en de bijbehorende λ-kritische belastingsparameters.

Bekijk een Webinar over Stabiliteitsanalyse

Waarom wachten? Vraag hieronder een proeflicentie van FEM-Design aan om te downloaden en begin vandaag nog met uw ontdekkingsreis!

Berekeningen uitgevoerd volgens:

 • Euro Code
 • Belgian National Annex
 • British National Annex
 • Danish National Annex
 • Dutch National Annex
 • Estonian National Annex
 • Finnish National Annex
 • German National Annex
 • Hungarian National Annex
 • Latvian National Annex
 • Norwegian National Annex
 • Polish National Annex
 • Romanian National Annex
 • Spanish National Annex
 • Swedish National Annex
 • Turkish Seismic Code

Ondersteunde talen:

 • English
 • French
 • Dutch
 • Hungarian
 • Polish

FEM-Design Wiki

FEM-Design stelt je in staat om tal van dynamische berekeningen uit te voeren: verplaatsingen, interne krachten, spanningen, stabiliteit, vervormingen, stabiliteitsanalyse, eigenfrequenties en/of seismische analyse. Voor bepaalde modules zijn ook extra instellingen beschikbaar, zoals scheurwijdte-analyse, niet-lineair gedrag, enz.

Meer informatie over de verschillende typen Dynamische Analyses is vinden op de FEM-Design Wiki door hier te klikken.

FEM-Design Blog

How to choose the best structural analysis software for your projects in 2023

2023-09-08|Categories: DIMENSION, FEM-Design, Geen onderdeel van een categorie, JIGI, PRE-Stress, WIN-Statik|Tags: , , , , , , , , |

Structural analysis plays a crucial role in the design and construction of any building or infrastructure project. It entails utilizing specialized software to model [...]

Go to Top