Dinamikai analízis2024-02-05T13:13:59+01:00
FEM-Design v21 Logo
FEM-Design Mobile Header Logo

Dinamikai analízis

A FEM-Design dinamikus számítási lehetőségei magukban foglalják a lépésgerjesztési analízist, a szeizmikus analízist, időtörténeti számítás (talajgyorsulás és általános gerjesztő erő), periodikus gerjesztés, mozgó teher dinamikája, elkülönített födémek rezgésszáma.

Lépésgerjesztési analízis

Ez a számítási módszer lehetővé teszi egy szerkezet válaszának kiszámítását lépésgerjesztés esetén. Három módszer közül lehet választani: öngerjesztés, teljes gerjesztés vagy csoportos ütemes mozgás.

Nézze meg a Lépésgerjesztési analízisről szóló webináriumot

Szeizmikus analízis

A FEM-Design támogatja a szeizmikus analízist a következő szeizmikus számítási módszerekkel a Eurocode 8 szerint.

 • Modális válasz spektrum analízis („Modális analízis”)
 • Lineáris alak-módszer (Statikus helyettesítő teher, lineáris alakkal)
 • Rezgésalak módszer (Statikus helyettesítő teher, rezgésalakkal)

Szeizmikus terhek

A szeizmikus terheléseket a Eurocode 8 alapján vesszük figyelembe. Csak a válaszspektrumot és néhány további paramétert kell meghatározni szeizmikus terhelésként. A szükséges válaszspektrumokat definiálhatjuk az automatikus (standard spektrumok) vagy a manuális (egyedi) spektrumok segítségével.

Eredmények

Az elmozdulások, reakciók, kapcsolóerők és igénybevételek mellett a program kiszámolja a helyettesítő terheléseket és az „alap nyíróerőt”. Az eredmények megjeleníthetők rezgési alakok szerint (a számítási beállításoknál kiválasztva), akár a véletlen külpontosságokból származó csavarási hatásokat figyelembevéve. Az alakonkénti összegzés rezgésalakonként és irányonként elvégezhető és a maximum szeizmikus hatás megjeleníthető..

Ha az ekvivalens terhek meg vannak jelenítve, akkor az „alap nyíróerő” is megjelenik a képernyőn (szürke színnel). Acsavarási hatás figyelembevételével kiszámolt  nyomatékhatás is megjeleníthető az egész szerkezeten.

Nézze meg a Szeizmikus analízis áttekintő videóját

Stabilitási analízis

A másodrendű elmélet leírásában rámutatnak, hogy a rendszer merevsége függ a normál erő eloszlásától. A lineárisan rugalmas szerkezetek esetén a geometriai merevségi mátrix függvénye a normál erőknek a következőképpen:

KG (λN) = λ KG

A szerkezet elveszíti teherbíró képességét, ha a normál erők nullára csökkentik a merevséget, azaz a végső merevségi mátrix szingulárissá válik:

det [K + λ KG (N)] = 0

Ez egy sajátérték számítási probléma, és a legkisebb λ sajátérték a kritikus teherparaméter.

A számítást két lépésben kell elvégezni.

Először a K-mátrix segítségével ki kell számolni az elemek normál erőit.

A második lépésben meghatározható a KG és a λ paraméter.

A kritikus terhelés az adott teherelrendezés és a λ paraméter szorzataként jelenik meg. A fent említett sajátérték problémát az úgynevezett altér iterációval oldja meg a FEM-Design. A számítás eredményei a kihajlási alakok, amennyit a felhasználó kért. A kihajlási alakokhoz tartozó kritikus teherparaméterek szintén elérhetőek.

Nézze meg a Stabilitási analízisről szóló webináriumot

Miért vár? Jelentkezzen most a FEM-Design próbaverziójáért és kezdje el használatát még ma!

A számításokat az alábbiak szerint végeztük el:

 • EuroCode
 • Belga nemzeti kiegészítés
 • Brit nemzeti kiegészítés
 • Dán nemzeti kiegészítés
 • Holland nemzeti kiegészítés
 • Észt nemzeti kiegészítés
 • Finn nemzeti kiegészítés
 • Német nemzeti kiegészítés
 • Magyar nemzeti kiegészítés
 • Litván nemzeti kiegészítés
 • Norvég nemzeti kiegészítés
 • Lengyel nemzeti kiegészítés
 • Román nemzeti kiegészítés
 • Spanyol nemzeti kiegészítés
 • Svéd nemzeti kiegészítés

Támogatott nyelvek:

 • Magyar
 • Angol
 • Finn
 • Francia
 • Holland
 • Lengyel

FEM-Design Wiki

FEM-Design lehetővé teszi számos dinamikai számítás elvégzését: sajátfrekvencia és/vagy szeizmikus analízis, időtörténeti számítás (talajgyorsulás és általános gerjesztő erő), periodikus gerjesztés, mozgó teher dinamikája, elkülönített födémek rezgésszáma.

A Dinamikai analízis típusairól részletes információt a FEM-Design Wiki oldalon találhat.

FEM-Design Blog

Mohsen Ghaemi
Regionális Menedzser – Magyarország
Tel: +36 305 916 226
Email: mg@strusoft.com

Go to Top