Allplan Kapcsolat2024-03-07T09:16:34+01:00
FEM-Design v21 Logo
FEM-Design Mobile Header Logo

Allplan Kapcsolat

FEM-Design Allplan connection - key features

A StruSoft egy ingyenes eszközt kínál, amely lehetővé teszi az intelligens kapcsolatot a FEM-Design és a Nemetschek Allplan között. Míg a teherviselő szerkezeti objektumok átadása az IFC-n keresztül történik a két program között, ez az eszköz lehetővé teszi a FEM-Design-nal tervezett rúd- és felületi vasalási objektumok intelligens, szerkeszthető objektumokként történő beillesztését az Allplan projektekbe.

Ez az eszköz felgyorsítja az analízist és tervezést követő vasalásszerkesztési  és dokumentálási munkafázist, mivel a FEM-Design által kiszámolt vasalást minden geometriai és egyéb paraméterével (anyagminőségek, vasátmérők, térbeli eloszlások, betonfedések stb.) együtt jeleníti meg az Allplan-ben, amelyek kis módosításokkal dokumentáció-kész állapotba hozhatók.

Kulcsfontosságú jellemzők

 • A FEM-Design-nal automatikusan vagy manuálisan tervezett rúd, héj és alapozási vasalás beillesztése Allplan projektekbe natív, szerkeszthető objektumokként
 • Minden FEM-Design-nal tervezett vasalástípus átadható az Allplan számára:
  • rudak vasalása
  • rejtett rudak (pl. koszorúk) vasalása
  • felületi elemek vasalása
  • felületi elemek nyírási vasalása
  • átszúródási vasalás
 • Lehetőség annak kiválasztására, hogy melyik szerkezeti elem vasalását szeretnénk átvinni az Allplan-ba
 • Lehetőség annak megadására, hogy az alapháló vasalást is vagy csak a másodlagos, kiegészítő vasalást illesszük be az Allplan projektbe
 • Acélbetét toldási lehetőségek megadása
 • Egyszerű és egyértelmű import és export folyamat
 • Az import folyamat során végzett automatizálások: hálóvágások és betonacél átfedések az engedélyezett maximális rúdhossz alapján, kengyelek automatikus kampózása, stb.
 • Egyszerű adatmegfeleltetés a FEM-Design és Allplan között
 • Különálló Allplan rajzok rendelhetők az egyes vasalási típusokhoz és pozíciókhoz
 • Az átvitt vasalás pozíciójában, geometriájában és paramétereiben módosítható, kiegészíthető, feliratozható és listázható ugyanúgy, mintha eredetileg az Allplan-ban készült volna
 • Magyar, illetve angol nyelvű felhasználói felület

Letöltés

A vasalások Allplanba való exportja elérhető a FEM-Design 3D Structure beépített export funkciójaként. Azonban az exportált FEM-Design vasalási objektumok beolvasásához az alábbi Allplan kiegészítőt kell telepíteni:

FEM-Design vasalatok az Allplanban
Kompatibilitás Allplan 2022 és újabb verziók
Kiadás dátuma 2023 április 20
Nyelvi verziók Angol és magyar

Munkafolyamat lépései

Az analítikai modell elkészítése

Mivel a vasalástervezés és dokumentáció egy fizikai modellen alapul, javasolt ezt a fizikai modellt elküldeni a FEM-Design programnak (például egy IFC modellként), hogy annak alapján létrehozza a számításra alkalmas analitikai modellt.

Természetesen a modellezés elkezdhető a FEM-Designban is, de a gyakoribb eset az, amikor a fizikai modell egy építészeti programból vagy az szerkezeti modellező programból (például az Allplanból) származik.

Az alábbi ábra egy példa egy az Allplanban létrehozott feszített betonszerkezet fizikai modelljére.

FEM-Design Allplan connection - reinforced concrete structure

Az IFC fájlból, amelyet a modellből mentettek, a FEM-Design képes létrehozni a részletes tervezéshez szükséges analitikai modellt.

FEM-Design Allplan connection

Alkalmazott vasalások tervezése

FEM-Design Allplan connection

A FEM-Design vasalástervező modulja lehetőséget nyújt az egész modell, vagy csak a kiválasztott rudak és héjak részletes bevasalására.

FEM-Design Allplan connection - RC shell

A FEM-Design képes a vasalástervezés eredményeit professzionális módon megjeleníteni, listázni és dokumentálni az alkalmazott számítások összes részletével együtt. Az alábbi ábra egy bevasalt betonrúd dokumentálását mutatja be.

FEM-Design Allplan connection - 5 RC calc-bar

Vasalások exportja a FEM-Designból

A vasalások AllPlan számára történő kimentéséhez a File/Export/Allplan parancs elindítása után ki kell választani az exportálni kívánt vasalást tartalmazó elemeket.

FEM-Design Allplan connection - reinforcement export

Az elemek kiválasztása bármely módban (Szerkezet, Terhek stb.) és nézetben történhet, a vasalásukat nem kell megjeleníteni. A kijelölést el lehet végezni az összes látható vasbeton elemre, vagy akár csak egyre (például egy lemezre) vagy bizonyos funkcionális típusokra (például alapozás).

FEM-Design Allplan connection - RC slab collaboration
FEM-Design Allplan connection - RC foundation

Megjegyzések

 • A kiválasztott elemek összes vasalásának exportálása a – kifejezetten erre a célre fejlesztett – .fd2allplan fájlformátumban történik.
 • Az alapháló vasai kiszűrhetők az Allplan programba való importálás során.

A vasalások importálása Allplan-be

Az importálást az Allplanba telepített FEM-Design RC Import kiegészítő eszköz végzi (lásd Letöltés). Ez az ábrán látható útvonalon keresztül érhető el: Könyvtár > Alapértelmezett > PythonParts.

FEM-Design Allplan connection - API start

Az import két lépésben történik:

 1. Válassza ki a FEM-Design által küldött .fd2allplan fájlt, megadva annak elérési helyét
 • Adja meg a következő import beállításokat:
FEM-Design IDEA StatiCa connection - open connection

2. Adja meg a következő import beállításokat:

 • Az elemek csatlakozási módja és tervezési típusa.
 • A rudak és felületszerkezetek címkeazonosítója. A megfelelő listázás érdekében javasolt a már létező vasalásazonosítóktól eltérő azonosítók megadása
 • A kengyelek extra geometriai paraméterei (hajlítási sugár és kampóhossz)
 • A felületi vasalás vágásához és elhelyezéséhez szükséges paraméterek, beleértve a maximális rúdhossz, az átfedési hossz és az úgynevezett Place area mód beállítása:
  • Az In polygon azt jelenti, hogy az elhelyezett rudakat külön kezeli a program, így később minden különálló rúd önállóan szerepel a vaskimutatásban
  • A Per meter azt jelenti, hogy csak a vasalás hosszát tárolja a program, így a vaskimutatás csak folyóméterben tartalmazza ezeket a vasakat
 • Az Import basenets opció lehetővé teszi az alaphálók kiszűrését az importálandó objektumok közül
Allplan import basenet
 • Az Import overhanging bar anchorages opció szabályozza a FEM-Design segítségével létrehozott és exportált lehorgonyzások importálási módját:
  • a no figyelmen kívül hagyja a lehorgonyzásokat, tehát a rudak vasalása nélkülük lesz betöltve
  • a yes importálja a lehorgonyzásokat azok teljes megadott hosszával együtt
  • a yes, but trim at body ends importálja azokat lehorgonyzásokat, amelyek a gerendák és oszlopok fizikai testében találhatók, a túllógó részeket levágják
 • Az acélbetét-minőség megfeleltetése a FEM-Design és az Allplan projekt-specifikus adatbázisa között
 • Az elhelyezendő vasalási típusok szerinti célrajzok, amelyeket az importálás megkezdése előtt kell elkészíteni, és javasolt, hogy a meglévő vasalást tartalmazó rajzokétól eltérő azonosítójúak legyenek.
FEM-Design Allplan connection - Drawing set

Vasalások szerkesztése (röviden)

Az összes rúd- és felületi vasalás parametrikus, szerkeszthető és dokumentálható úgynevezett rúdalak objektumként jelenik meg az aktuális Allplan projekt kiválasztott rajzaiban.

Természetesen a FEM-Design számítások által javasolt – például a kengyelek távolsága, vasátmérő, hossz stb. –  és az import beállításaival kibővített (pl. kampók) vasalási paraméterek bármikor módosíthatók a dokumentáció készítése előtt vagy közben.k, mind a felületi vasalások objektumaira.

FEM-Design Allplan connection - Allplan barRC prop

Ha például egy gerenda vasalásának pozíciója eltér az analitikai és a fizikai modell közötti eltérések miatt, azt könnyen módosíthatja az Allplan szerkesztési funkcióival.

FEM-Design Allplan connection - Allplan move RC

A felületi vasalás Span típusú felületi vasalásként jelenik meg az importáláskor, így alkalmazhatók rájuk a objektumtípusokra jellemző szerkesztési műveletek (pl. elhelyezés módosítása).

FEM-Design Allplan connection - Edit region

Az importált vasalási objektumok megjelenítését (pl. az elhelyezési kijelzés módja) szintén be lehet állítani az Allplanban a szokásos módszerek szerint (mintha a vasalás az elejétől fogva az Allplanban lett volna létrehozva).

FEM-Design Allplan connection - Allplan surface RC edit

A dokumentáció, a címkézés és jelentések (például vaskimutatás táblák) létrehozása elvégezhetők mind a rudak, mind a felületi vasalások objektumaira.

FEM-Design Allplan connection - Allplan bar RC
FEM-Design Allplan connection - Allplan surface RC

Miért vár? Jelentkezzen most a FEM-Design próbaverziójáért és kezdje el használatát még ma!

FEM-Design Wiki

Az Allplan kapcsolat részleteit a FEM-Design Wiki oldalon találja meg, ide kattintva.

A számításokat az alábbiak szerint végeztük el:

 • EuroCode
 • Belga nemzeti kiegészítés
 • Brit nemzeti kiegészítés
 • Dán nemzeti kiegészítés
 • Holland nemzeti kiegészítés
 • Észt nemzeti kiegészítés
 • Finn nemzeti kiegészítés
 • Német nemzeti kiegészítés
 • Magyar nemzeti kiegészítés
 • Litván nemzeti kiegészítés
 • Norvég nemzeti kiegészítés
 • Lengyel nemzeti kiegészítés
 • Román nemzeti kiegészítés
 • Spanyol nemzeti kiegészítés
 • Svéd nemzeti kiegészítés

Támogatott nyelvek:

 • Magyar
 • Angol
 • Finn
 • Francia
 • Holland
 • Lengyel

FEM-Design Blog

Mohsen Ghaemi
Regionális Menedzser – Magyarország
Tel: +36 305 916 226
Email: mg@strusoft.com

Go to Top