IDEA StatiCa uitwisseling2023-09-21T17:37:07+02:00
FEM-Design v21 Logo
FEM-Design Mobile Header Logo

IDEA StatiCa uitwisseling

StruSoft biedt een gloednieuwe tool waarmee een slimme verbinding mogelijk is tussen FEM-Design en IDEA StatiCa. Met deze tool kunt u 3D-staalconstructies exporteren, of zelfs alleen geselecteerde verbonden staalprofielen en hun interne krachten, als intelligente input voor gedetailleerd ontwerp en verificatie van stalen verbindingen tussen FEM-Design en IDEA StatiCa.

Deze speciale tool versnelt de afronding, detaillering en documentatie van stalen verbindingen dankzij IDEA StatiCa’s 250 kant-en-klare verbindingssjablonen en meer dan 10.000 configuraties, evenals de optimalisatie van fabricage- en materiaalkosten.

Belangrijkste kenmerken

 • Het uitwisselen van FEM-Design onderdelen met IDEA StatiCa als input voor het ontwerpen van stalen verbindingen, inclusief:
  • Posities, doorsneden en materiaaleigenschappen van staalprofielen
  • Interne krachten (normaalkrachten, schuifkrachten en momenten) berekend staalprofielen
 • Mogelijkheid om te selecteren welke verbonden staalprofielen naar IDEA StatiCa worden overgebracht.
 • Gegevensoverdracht kan op twee eenvoudige manieren worden gedaan:
  • Via een live, directe verbinding als beide programma’s beschikbaar zijn op dezelfde computer
  • Via een bestand als de twee programma’s op verschillende computers worden uitgevoerd.
 • Bij een live verbinding wordt met één klik de input van het IDEA StatiCa verbindingontwerp bijgewerkt op basis van wijzigingen in het gekoppelde FEM-Design model.
 • Automatische, maar bewerkbare gegevensafstemming (doorsnede en materiaal) tussen de twee programma’s.
 • Er is geen installatie van aanvullende programma’s vereist aan beide kanten.
FEM-Design IDEA StatiCa connection - key features

Beperkingen

Verbindingsontwerp in IDEA StatiCa werkt alleen voor rechte staven met een gelijkmatige doorsnede.

Compatibiliteit

 • FEM-Design 22 en latere versies
 • IDEA StatiCa 21.0 en latere versies

Modelvoorbereiding in FEM-Design

Voordat u exporteert naar IDEA StatiCa, moeten de volgende modelvoorbereidingen worden uitgevoerd in FEM-Design.

Voer een analyse uit voor belastingcombinaties of belastinggevallen:

Voer een analyse uit op het FEM-Design model met stalen staafelementen:

 • Als een lineaire berekening geschikt is, voer dan “Bereken > Statische en stabiliteitsanalyse > Belastinggevallen” uit.
 • Als niet-lineaire berekening nodig is, kies dan “Bereken > Statische en stabiliteitsanalyse > Belastingcombinaties” en stel niet-lineaire opties in bij “Instellen voor belastingcombinaties”.

Opmerking: Bij lineaire berekeningen worden alleen de resultaten van belastinggevallen geëxporteerd, omdat IDEA StatiCa de resultaten van belastingcombinaties kan berekenen en verbindingen voor deze combinaties kan ontwerpen.

FEM-Design IDEA StatiCa connection - analysis for load cases

Definieer verbindingen

Specificeer de verbindingen / knooppunten van de staven die in IDEA StatiCa ontworpen moeten worden. In “Staal ontwerp > Staalverbinding modus“, gebruik de opdracht “Definieer verbinding” en maak de verbindingen met behulp van de algemene verbindingfunctie die is gemaakt voor IDEA StatiCa. Het onderstaande afbeelding toont een voorbeeld waarin verbindingen zijn gedefinieerd bij alle uiteinden van de staven.

FEM-Design IDEA StatiCa connection - define joints

Opmerkingen

 • Aangezien het verbindingontwerp van IDEA StatiCa alleen werkt voor rechte en uniforme staven, worden de verbindingen die behoren tot de uiteinden van de staven automatisch verwijderd zodra de geometrie van een staaf wordt gewijzigd naar een gekromde as of een variërende doorsnede.
 • FEM-Design staalverbindingen kunnen ook naar IDEA StatiCa worden geëxporteerd.

Overdracht van FEM-Design model naar IDEA StatiCa

De overdracht van verbindingen, stalen leden en resultaten tussen FEM-Design en IDEA StatiCa kan op twee manieren worden gedaan:

 • Via een live, directe verbinding – als beide programma’s beschikbaar zijn op dezelfde computer, of
 • Via een apart bestand – als de twee programma’s op verschillende computers worden uitgevoerd.

Opmerkingen

 • Het exportproces moet worden gestart vanuit de “Staal ontwerp modus”, waar stalen verbindingen zichtbaar en standaard selecteerbaar zijn. In andere modi moet de “Staalverbinding, symbool laag” worden geactiveerd om de verbindingen te kunnen selecteren.
 • In beide gevallen is het mogelijk om te beslissen of alle verbindingen worden overgebracht of alleen geselecteerde.
 • De koppeling van staalmateriaal en doorsnede tussen de programma’s is gebaseerd op een bewerkbaar sjabloonbestand: C:\Users\USERNAME\AppData\Roaming\StruSoft\FEM-Design VERSION\FEMData\saf_export_mappings.xlsx
 • Niet-overeenkomende FEM-Design doorsnedes krijgen een parametrische beschrijving toegewezen, op basis waarvan IDEA StatiCa de doorsneden maakt.

Directe (live) verbinding

Met deze methode maakt de FEM-Design-export een IDEA StatiCa-project aan dat klaar is om te werken met en ontwerpen van de overgedragen verbindingen. De workflow is als volgt:

In FEM-Design:

1. Sla het huidige project op voordat u gegevens overdraagt.

2. Voer de opdracht “Exporteren naar / IDEA StatiCa Checkbot” uit.

3. Selecteer de verbindingen die naar IDEA StatiCa moeten worden geëxporteerd.

4. Selecteer de versie van IDEA StatiCa.

5. Stel de projectnaam voor IDEA StatiCa in. Standaard wordt de naam van het huidige FEM-Design project (opgeslagen in de eerste stap) aangeboden, maar het is niet verplicht om deze te gebruiken. De gegevensstructuur van een nieuw IDEA StatiCa-project wordt aangemaakt in de submap met dezelfde naam als de map van het huidige FD-project.

6. Klik op de OK-knop en de IDEA StatiCa Checkbot wordt gestart.

FEM-Design IDEA StatiCa connection - direct export

In IDEA StatiCa Checkbot:

7. Als het gespecificeerde IDEA StatiCa-project nog niet bestaat, moet u de creatie ervan goedkeuren door op de knop “Nieuw project” te drukken in het dialoogvenster “Nieuw project.

FEM-Design IDEA StatiCa connection - checkbot

8. Druk op de knop “Verbindingen” (Import tabblad) om de geëxporteerde gegevens vanuit FEM-Design te laden.

FEM-Design IDEA StatiCa connection - import tab

Note: In IDEA StatiCa – in the bottom right corner – the following “connection” symbol indicates that the program maintains a live link with FEM-Design. This is important for later synchronization of data. If the link is broken (for example, a program is closed), reviving the live link requires a simple repeat of the export (see Data synchronization).

FEM-Design IDEA StatiCa connection - import tab

File exchange

With this method, FEM-Design saves the data required for the design of selected joints in a SAF (.xlsx) file, which IDEA StatiCa Checkbot can read and easily use to build the connection design project. The workflow is as follows:

In FEM-Design:

1. Voer de opdracht “Exporteren naar / IDEA StatiCa Bestand” uit.

2. Selecteer de verbindingen die ontworpen moeten worden met IDEA StatiCa.

3. Sla het bestand op met een specifieke naam en locatie.

FEM-Design IDEA StatiCa connection - file exchange

In IDEA StatiCa Checkbot:

4. Maak een nieuw IDEA StatiCa-project aan bij “Nieuw”.

5. Open het bestand dat is opgeslagen met FEM-Design met behulp van de SAF-opdracht (Import tabblad).

FEM-Design IDEA StatiCa connection - SAF command
FEM-Design IDEA StatiCa connection - checkbot

Gedetailleerd verbindingontwerp (samenvatting)

Na het voltooien van het overdrachtsproces worden de geselecteerde objecten uit FEM-Design onmiddellijk weergegeven in de Checkbot-interface. Gebruik hier de volgende tools om aanvullende gegevens weer te geven:

 • Staalprofielen en verbindingen (Labels) om de identificatoren van de objecten die in FEM-Design zijn gespecificeerd weer te geven,
 • Lid 1D-krachten om de interne krachtdiagrammen weer te geven die de berekeningsresultaten van FEM-Design tonen.
FEM-Design IDEA StatiCa connection - detailed design

Ontwerp de verbindingen één voor één met IDEA StatiCa Connection:

1. Gebruik het “Open” commando om de verbinding naar de Connection module te sturen.

FEM-Design IDEA StatiCa connection - open connection

2. Geef aan hoe elk staalprofiel met elkaar en met welk ontwerptype verbonden is.

FEM-Design IDEA StatiCa connection - member design

3. Stel de parameters, afmetingen, posities en eigenschappen van de montagecomponenten zoals platen, bouten en lassen in.

FEM-Design IDEA StatiCa connection - parameters

4. Analyseer, controleer en optimaliseer de verbinding totdat deze voldoet aan de vereisten. Documenteer uiteindelijk het definitieve verbindingstype in detail.

FEM-Design IDEA StatiCa connection - finalized connection

Wijzigingen beheren

Bij een live, directe verbinding – waarbij beide programma’s tegelijk worden uitgevoerd – is er een optie om het IDEA StatiCa-verbindingontwerpproject bij te werken met de wijzigingen die zijn aangebracht in het FEM-Design-model. Keur de structurele wijziging goed door de analyse opnieuw uit te voeren voor de belastinggevallen of combinaties (om de over te dragen interne krachten bij te werken), klik vervolgens op de “Synchroniseren” knop (Structural model) in IDEA StatiCa om de wijzigingen over te dragen en bij te houden.

Data synchronization

In case of a live FEM-Design – IDEA StatiCa link, there are two methods to synchronize model data changes:

A. If we want to add new connections (joint and members) from the FEM-Design model to a project already shared with IDEA StatiCa, we must apply the following steps:

 1. Export to IDEA StatiCa Checkbot: In FEM-Design select and export the joints including the new ones and choose the existing project name at the export settings.
 2. Import with Checkbot: Click the Connections function, and the new items and data are loaded.

B. If the list of previously shared joints (connections) to be tested does not change, only their position or the material/cross-section/properties of the connecting bars or the loads, then there is no need to repeat the export, the new data will be automatically synchronized by clicking the Sync button (Structural model) in Checkbot (see the next image).

Notes

 • In both cases the update only works if the FEM-Design results are valid, so analysis should run after the model changes.
 • Method A must also be used if we want to restart a broken FEM-Design – Checkbot connection (e.g. if we have already exited one or both programs). In this case it is sufficient to select only one joint during the re-export.
FEM-Design IDEA StatiCa connection - change management

Waarom wachten? Vraag hieronder een proeflicentie van FEM-Design aan om te downloaden en begin vandaag nog met uw ontdekkingsreis!

FEM-Design Wiki

Volledige details over de IDEA StatiCA-verbinding zijn te vinden op de FEM-Design Wiki door hier te klikken.

Berekeningen uitgevoerd volgens:

 • Euro Code
 • Belgian National Annex
 • British National Annex
 • Danish National Annex
 • Dutch National Annex
 • Estonian National Annex
 • Finnish National Annex
 • German National Annex
 • Hungarian National Annex
 • Latvian National Annex
 • Norwegian National Annex
 • Polish National Annex
 • Romanian National Annex
 • Spanish National Annex
 • Swedish National Annex
 • Turkish Seismic Code

Ondersteunde talen:

 • English
 • French
 • Dutch
 • Hungarian
 • Polish

FEM-Design Blog

Go to Top