Konstrukcje Stalowe2024-07-22T12:19:25+02:00
FEM-Design Mobile Header Logo

Konstrukcje Stalowe

Moduł projektowania stali w programie FEM-Design umożliwia analizę i wymiarowanie konstrukcji stalowych: kolumn, belek i elementów kratownicowych.

Szybkie automatyczne projektowanie pomaga znaleźć najbardziej odpowiednie przekroje prętów. Wszystkie kształty i klasy przekrojów, w tym profile klasy 4, mogą zostać sprawdzone pod kątem wszystkich istotnych efektów (na przykład wszystkich rodzajów wyboczenia i stateczności) oraz wytężenia.

Steel Design Software Module

Przeprowadzaj obliczenia ręczne lub automatyczne w celu znalezienia najbardziej odpowiednich przekrojów prętów stalowych. Wykonaj sprawdzenia, zaprojektuj i zweryfikuj konstrukcje stalowe na potrzeby oddziaływania ognia.

Optymalizacja grubości może być wykonana dla prętów modelowanych za pomocą komponentów powłokowych 3D.

Obejrzyj filmy dotyczące modułu projektowania konstrukcji stalowych.

Funkcjonalności modułu projektowania konstrukcji stalowych

 • Ręczne i automatyczne projektowanie w celu znalezienia najbardziej odpowiednich profilów stalowych zgodnie z normą Eurokod 3

 • Sprawdzenie wytężenia wszystkich kształtów i klas przekrojów, w tym profili klasy 4

 • Sprawdzanie stateczności, wyboczenia oraz żeberek belek stalowych

 • Automatyczne obliczanie współczynnika wyboczenia stosowanego do określenia sztywności konstrukcji

 • Projektowanie i sprawdzenie konstrukcji na warunki pożarowe

 • Możliwość obliczenia i zaprojektowania konstrukcji w sposób nieliniowy z uwzględnieniem początkowych krzywizn

 • Zastosowane połączenia stalowe mogą być uwzględniane w analizie i projektowaniu globalnego modelu 3D

Po co czekać? Wypełnij poniższy formularz, aby pobrać licencję testową FEM-Design i rozpocząć swoją podróż już dziś!

Obliczenia wykonywane zgodnie z:

 • Eurokody
 • Belgijski Załącznik Krajowy
 • Brytyjski Załącznik Krajowy
 • Duński Załącznik Krajowy
 • Holenderski Załącznik Krajowy
 • Estoński Załącznik Krajowy
 • Fiński Załącznik Krajowy
 • Niemiecki Załącznik Krajowy
 • Węgierski Załącznik Krajowy
 • Litewski Załącznik Krajowy
 • Norweski Załącznik Krajowy
 • Polski Załącznik Krajowy
 • Rumuński Załącznik Krajowy
 • Hiszpański Załącznik Krajowy
 • Szwedzki Załącznik Krajowy
 • Turecka Norma Sejsmiczna

Obsługiwane języki:

 • Angielski
 • Fiński
 • Francuski
 • Duński
 • Węgierski
 • Polski

FEM-Design Blog

Marek Krawczyk

Marek Krawczyk
Country Manager – Poland
Phone: +48 787 866 267
Email: marek.krawczyk@strusoft.com

Go to Top