What are you interested in?
Trial license
Educational license
Get offer
Please fill out this form and we'll get back to you
STRUSOFT

Leading engineering software provider for over 35 years

See all products Get in touch

FEM Design | Structural Analysis and Design Software

Powerful and intuitive modeling software for structural analysis of building structures.

BIM Software for Precast Design; Production & Projects

A family of advanced BIM precast software to efficiently manage, detail, produce, transport and erect concrete elements.

PRE-Stress | Design Software

Advanced software for calculations of prestressed concrete elements.

See all software

About StruSoft
StruSoft makes life easy for -building, structural design- and architectural engineers who work with analysis and design of buildings, structural engineering, 3D modeling, detailing, assembly etc. We provide highly specialized software in “Structural Analysis & Design” – all essential tools for the entire building industry of construction companies, engineering firms and consulting companies. Our software helps our clients saving time and money by increasing the quality, efficiency and productivity when engineering buildings.

Nov 11, 2019

LIVE STREAM [Thursday 14th November] : IMPACT User Conference 2019

It is this time of the year to welcome our IMPACT users to Malmö, Sweden, for the IMPACT User Conference 2019. The conference will take place at Best Western Malmö Arena Hotel, Hyllie Boulevard 12, SE-215 32, Malmö, Sweden For the ones who cannot make it in person, we will be streaming live this Thursday, November 14th, All the presentations will be conducted in English. You can access the Live Stream here throughout the day, or below in the embedded stream.

Nov 07, 2019

Kreativt kunskapsutbyte på StruSofts användarkonferens bidrar till att utveckla FEM Design

Kreativt kunskapsutbyte på StruSofts användarkonferens bidrar till att utveckla FEM Design Den 10-11 oktober var det femte gången som StruSoft arrangerade den internationella användarkonferensen KCT. Syftet är att öka kunskapsutbytet mellan ingenjörerna men också att utvecklarna träffar användarna och diskuterar hur programmet kan förbättras. Under de två dagarna presenterades bland annat den kommande version 19 av FEM Design och den nya spännande modulen för CLT-paneler. I oktober var det åter dags för FEM Design KCT, som är StruSoft årliga användarkonferens inom FEM-analys. KCT står för Key Customer Team och arrangerades för femte gången. 40 engagerade ingenjörer från flera europeiska länder samlades i Budapest i två kunskapsintensiva dagar. Varför arrangeras KCT? - Det finns två syften, säger Dennis Kristensen som är vd för StruSoft. Vi vill göra det möjligt för användarna att lära av varandras erfarenheter. Vi vill också få tips på hur vi kan förbättra programmet. Omkring 80 procent av utvecklingsarbetet när en ny version ska tas fram baseras på förslag och idéer från användarna, det är mycket viktigt för oss. Två fullmatade dagar Budapest var en given plats för eventet eftersom det är där som StruSofts utvecklingsteam för FEM Design håller till. Under de två dagarna som KCT pågick fick deltagarna berika sig med en presentation av den 19:e versionen av FEM Design och den nya CLT-trämodulen samt fördjupa sina kunskaper om prefab, dokumentation och API. En stor del ägnades åt presentationer där inte mindre än 18 företag visade hur FEM Design hjälpt dem att lösa problem och utmaningar i utvalda projekt. Dessutom fanns det gott om tillfällen att träffa utvecklarna, nätverka med andra ingenjörer och delta i diskussioner för att förbättra analysarbetet med hjälp av programmet.         Kreativa möten Vi fick en pratstund med några svenska användare som var med i Budapest. I år var det fjärde gången som byggkonstruktören Simon Carlsson på Ramboll deltog. Varför åkte du till KCT? - Framför allt för att fortsätta vår diskussion med utvecklarna, säger han. Vi har lämnat synpunkter till StruSoft om dokumentationsmodulen och hur den kan förbättras så att vi ska kunna få ett enklare informationsflöde i vår verksamhet. Nu ser vi resultatet av det när den nya versionen presenterades. Konstruktören Siavash Ehsanzamir, som är beräkningsansvarig på Kåver & Mellin, har också varit med på KCT under många år. - Vi var tre som deltog från vårt företag och vi ville främst få mer kunskap om hur programmet kan effektivisera vårt arbete, till exempel med fler automatiserade beräkningar. Behovet ökar av automatisering och det kan programmet hjälpa till med tack vare det öppna API:et. Det var intressant att veta mer om i Budapest. Han hade flera kreativa möten med andra ingenjörer. - Jag hade en bra diskussion med prefab-konstruktörer eftersom jag ville veta hur de löser en del problem. Över en kopp kaffe visade de projekten och berättade hur de gått till väga, det gav mig nya insikter. Jag hade också möten med programmerarna där jag tog upp frågor om FEM Design som de gav svar på.           Ny CLT-trämodul väckte intresse För Andrea Mosiello, som är beräkningsingenjör på Sigma Civil, var det däremot första gången. - Jag tyckte det var spännande med den nya trämodulen som kommer och ser möjligheter att kunna dimensionera korslaminerat trä. Tidigare har jag gjort handberäkningar, nu ser jag fram emot att kunna dimensionera hela konstruktionen med den nya versionen av FEM Design. Det var mest intressant tyckte jag. En annan stor poäng med Andreas deltagande på KCT var den personliga kontakten med StruSoft-teamet. - Det gav jättemycket. Jag har ofta talat med Isak Björhag på StruSoft och nu fick jag tillfälle att träffa och lära känna honom. Mötet kommer att underlätta nästa gång jag har kontakt med Isak i någon analysfråga. Ingenjörerna står inför många likartade problem, i synnerhet i kölvattnet av eurokoderna. Det märks därför en vetgirighet vilket resulterade i ett fritt kunskapsutbyte över gränserna, oavsett bransch, land eller språk. En viktig grogrund för att kunna utveckla programmet vidare. På frågan om Simon, Andrea och Siavash tänker åka nästa år om de har möjlighet kommer svaret snabbt och direkt: Ja!         FAKTA: På användarkonferensen presenterades flera intressanta projekt där FEM Design varit ett betydelsefullt verktyg för att lösa problem och utmaningar. Projekten presenterades av: Esplan, DWG, ÅF Buildings Denmark, AFM, Arup, MOE, NIRAS, COWI, Sweco Danmark, DMT Insenerid, PCC Projekt, UPB, Haug og Blom-Bakke, NODE, Kåver & Mellin, Ramboll.

Nov 07, 2019

När spricker betong? - Tips & Trix

Inte alltid enkelt att förutsäga och i EC2 finns två olika sprickkriterier kompletterat med en tredje för det svenska annexet. I EC2 sägs följande: När det gäller att beräkna spänningar och deformationer kan sektionen anses osprucken med hänsyn till  fctm eller fctm,fl.  För att beräkna sprickvidd bör fctm användas enligt EC2 7.1. Sprickkriterie fctm,fl fctm,fl är den av dessa tre sprickkriterier som normalt ger det högsta värdet på betongens draghållfasthet och bör bara användas då inga axialkrafter belastar sektionen varken från last eller andra effekter.   Sprickkriterie fctm fctm är det sprickkriterie som troligen är den mest använda i de flesta länder i Europa. Sprickkriterie fctk/z I det svenska annexet finns då ytterligare ett sprickkriterie som beror av miljöklass och livslängdsklass. Detta kriterie ger normalt ger det lägsta värdet på betongens draghållfasthet och därmed störst sprickvidder. I WIN-Statiks betongprogram sker valet av sprickkriterie enligt nedan:                                           Som default gäller sprickkriterie fctm. Så vilket kriterie bör användas i olika situationer? En viss vägledning hittas i Svenska Betongföreningens handbok till Eurokod 2 (Volym I).   Om man med en viss säkerhetsmarginal vill undvika sprickor bör alltså det senaste sprickkriteriet användas men om uppsprickningen ska användas för deformationsberäkningar kan istället något av de övriga kriterierna användas. Frågor kring detta har även nått Eurokods Helpdesk:   Inget nytt här utan en bekräftelse av det som står i Handboken. Däremot kan man få intrycket att det sistnämnda kriteriet endast gäller spännbetong. En annan fråga till Helpdesken ger dock klarhet i att så inte är fallet.
Case:
Sweco I ahead of the curve in BIM
Case:
Kronetorp I From concept to reality with IMPACT
Case:
Norra Tornen I Sweco Structures
Case:
FEM-Design Glitne I Sigma Civil