What are you interested in?
Trial license
Educational license
Get offer
Please fill out this form and we'll get back to you

VIP-Energy

Ett energiberäkningsprogram för dig som vill veta din byggnads energiförbrukning

VIP-Energy är ett program för beräkning av energiprestanda för byggnader. Snabbt och enkelt simuleras vad som händer med byggnaden timme för timme under ett helt år. En komplett årlig timvis beräkning tar endast några sekunder. Oavsett komplexitet. Det innebär att det går snabbt att testa olika förändringar.

Enkelt: Med VIP-Energy levereras ett bibliotek av material, väggar, tak, golv, fönster, värmepumpar, ventiler m.m. som gör att man snabbt kan komma igång. Egna eller kundunika databaser och beräkningsmallar kan läggas upp för att effektivisera arbetet.

Träffsäkert: VIP-Energy dynamiska beräkningsmodeller har utvecklats genom mångårig forskning. Beräkningsmodellernas höga kvalitet säkerställer goda beräkningsresultat även vid utmanande arkitektur.

Generellt: VIP-Energy kan användas för alla typer av byggnader och verksamheter över hela världen. VIP-Energy används av samtliga aktörsled i byggbranschen.

BBR-krav: I VIP-Energy har vi även BBR's olika krav inbyggda i programmet vilket bidrar till ett snabbare & effektivare arbete för användaren. Energiberäknaren får ut färdiga bygghandlingar från programmet. (Specifik energianvändning, installerad eleffekt, U-värde, val av klimatzon m.m.). Detta krävs för all ny- och ombyggnadnation i Sverige.

Validering: VIP-Energy är ett validerat beräkningsprogram enligt LEED, BREEAM och ANSI Ashrae-140. Så det är anledningen till att vi har det mest använda energiberäkningsprogrammet på marknaden i Sverige. Nästan alla större bygg/konsultbolag kräver numera beräkningar med ett certifierat dynamiskt beräkningsprogram.

Miljöbyggnad: Vi har även uppdaterat programmet med funktioner för beräkning av indikatorer för bl.a. SGBC Miljöbyggnad (PPD-index sommarklimat & vinterklimat, solvärmelast och redovisning av operativ temperatur m.m.).

If you have any VIP-Energy related support questions, you can always contact our support team.

StruSoft digitally stores the information you submit (company name, name, email, etc.) in order to contact you and provide customer service. For more information read our Privacy Policy here.

 

Sweden, Worldwide
Submit a Ticket
+46 (0)40 60 60 816