What are you interested in?
Trial license
Educational license
Get offer
Please fill out this form and we'll get back to you

BIM Energy

BIM Energy - ett nytt beräkningsprogram för energisimulering av byggnader

Nu utökar vi vårt produktutbud med energiberäkningsprogrammet BIM Energy. Programmet möjliggör genom sitt användarvänliga gränssnitt, smidiga grafiska verktyg och omfattande material- och installationskataloger, tidseffektiv energimodellering av befintliga byggnader såväl som analys av teknikval i tidiga skeden vid nybyggnation. Eftersom beräkningsprogrammet är flexibelt och lättanvänt vänder det sig såväl till erfarna energiberäkningsingenjörer som nya grupper av användare som tidigare inte använt energiberäkningsprogram och det möjliggör noggrannare analys av energieffektiviseringsåtgärder som tidigare kanske hanterats med handräkning eller uppskattningar.

Beräkningsfunktionerna är hämtade från VIP-Energy som är vårt beprövade och validerade energiberäkningsprogram. Snabbheten i beräkningsalgoritmerna gör att resultatet kan uppdateras kontinuerligt, utan att avkall görs på beräkningsnoggrannheten. Detta gör att energieffektiviteten för olika utföranden kan bedömas löpande under arbetet. Användaren kan själv välja detaljeringsnivån genom att antingen välja byggdelar, driftscheman med mera från kataloger och göra mindre justeringar eller bygga upp modellen från grunden själv.

Funktionerna för att simulera installationer som luftbehandlingsaggregat, kylmaskiner och värmepumpar är omfattande. På marknaden vanligt förekommande värmepumpar (bergvärme, luft/vatten, frånluft och luft/luft) kan väljas direkt från katalogen och i övriga fall kan prestanda simuleras efter information från provningsdata och köldmedier. Programmet levererar en överskådlig beräkningsrapport där även enskilda parametrar kan väljas ut och plottas mot tid eller utomhustemperatur.

Johnny Kronvall, professor emeritus och senior advisor på StruSoft, har varit med under hela utvecklingsresan och gläder sig nu när programmet lanseras: ”Det har varit en otroligt spännande resa där vi utvecklat ett helt nytt sätt att arbeta med energiberäkningar och tydligt utgått ifrån ett användarperspektiv”. Johnny och teamet på StruSoft kommer under nästa år arbeta med beräkningsprogrammet i forskningsprojektet ”Sannolik energianvändning i flerbostadshus” tillsammans med NCC och Lunds universitet som syftar till att genomföra känslighetsanalyser på indata i flerbostadshus. ”Programmet blir klart precis i rätt tid för fortsättningen av detta forskningsprojekt och erfarenheterna som görs i projektet kommer att komma användarna tillgodo i form av kontinuerlig utvecklig av programmet”, säger Johnny Kronvall.

Som användare av StruSofts produkter får du inte bara tillgång till avancerad programvara utan även coachande support som hjälper dig att maximera nyttan med programvarorna. StruSofts ingenjörer finns tillgängliga för visningar och supportfrågor och det finns även kurser för dem som vill fördjupa sina kunskaper i energiberäkningar.

Se mer på bim.energy.

Vill du testa programvaran?

Registrera en användare på https://portal.strusoft.com och tryck sedan på "Get started" och välj trial license.

På den här sidan samlar vi länkar till våra kundcase. Läs vad våra kunder säger om BIM Energy.

 

 

 

AN-Profil Innan Erik började använda BIM Energy fick han uppskatta och göra teoretiska beräkningar. “Bra att ha detta som dokumentation [...]→ Read more

Uppdatering  200221

Lägga till flera ventilationsaggregat med olika typer, egenskaper och driftschema

Funktion 'Exportera till VIP-Energy'. Export av byggdelarnas area och konstruktion för vidare beräkning i VIP-Energy

Klimatfiler för 2018 och 2019 från Sveby/SMHI tillgängliga

'Kopia' lägg till i namnet när ett föremål i katalogen kopieras

Möjlighet att skapa alternativ på typologi, användningsmall och ventilation vid 'Skapa alternativä- 'Alternativ' läggs till i namnet på alternativet

 

Uppdatering  200124

Kunna beräkna med frånluftsvärmepump med gräns för lägsta avluftstemperatur 

Ange ventilationsflöde på enheten l/s 

 

Uppdatering 191220

Avluftstemperatur och rumstemperatur som indikatorer att använda i diagram för rapporten 

Beräkna med källare 

Koppling av bergvärmepump mot frånluftsåtervinning istället för bergkollektor

 

Uppdatering 191121

Dela byggnad med skrivrättigheter med annan användare

Skriver ut hur många timmar värmepumpen har varit ur drift pga hög/låg temperatur

 

Uppdatering 191113

Rapporten har kompletterats med indata för “Klimat”, “Byggnad”, “Uppvärmning”, “Kylning” och tabellen “Specifikation av energitillförsel 

Nya indikatorer i kategorin "Elförsörjning" och "Processenergi"

NAME 1 items
BIM-Energy

If you have any BIM-Energy related support questions, you can always contact our support team.

StruSoft digitally stores the information you submit (company name, name, email, etc.) in order to contact you and provide customer service. For more information read our Privacy Policy here.

 

Sweden, Worldwide
support.bimenergy@strusoft.com
+4640530195