Grundläggning i FEM-Design

Event info

Event Type
Training
Start Date
Thursday, October 10, 2024
End Date
Thursday, October 10, 2024
Time
09:00 - 16:30
Timezone
CET
Language
Swedish
Organizer
Fredrik Lagerström
City
Online
Price
SEK 4.900, - exkl. moms

Välkommen att delta i denna kurs i grundläggning i FEM-Design.

Kursen riktar sig främst till huskonstruktörer som vill förbättra sina modeller genom att modellera in marken, men även geotekniker som jobbar med FEM-Design är välkomna att deltaga.

Denna heldagskurs innefattar bland annat:

 • Klassning av geokonstruktion enl. EN1997-1
 • Modellering och kontroll av randvillkor samt konvergens
 • Modellering av mark och jordegenskaper
 • Modellering av fundament för pelare och väggar, samt för platta på mark
 • Pålar i förenklad modellering av marken
 • Slänt och spont för 3D-modellering av markvolymer (3D Soil)
 • Fallgropar för olika typer av analysförfaranden
 • Olika modelleringar av bäddmoduler
 • Foundation design

Kurslokal: Online (Inbjudan till kurs skickas via Teams)

Pris:

 • Kr 4.900 per person: För denna 1-dagskurs

Alla priser är i SEK exklusive moms.

I kursavgiften ingår kursdokumentation (på engelska). Vi reserverar oss för ändringar i kursupplägg och datum för genomförande av kurs. återbud kan lämnas utan kostnad fram till 15 dagar innan kursstart, därefter utgår halv avgift. Lämnas återbud senare än en (1) vecka debiteras full avgift för bokad kurs.

Avbokning måste ske skriftligen, antingen till kursansvarig eller till info@strusoft.com. Avbokningsvillkoren ovan gäller såvida inte en annan specifik överenskommelse finns mellan StruSoft och kunden.

Betalningsvillkor är 30 dagar netto efter genomförd kurs.

Vid anmälan: Var god och ange ev. referensnummer som skall stå på fakturan, annars kan vi inte garantera platsen!

Anmälningsbekräftelse per e-mail hanteras manuellt och kommer att skickas till Er snarast möjligt. Teams-länk skickas ut efter att korrekt faktureringsinfo har bifogats.

Genom anmälan till kursen godkänner deltagare att StruSoft spelar in kursen för distribution av inspelningen till övriga deltagare. StruSoft tillhandahåller en länk till varje kursdeltagare till en kursinspelning. Denna länk är förbjuden att sprida utan skriftligt godkännande från kursledaren samt samtliga övriga kursdeltagare. Enskild inspelning av kursen är förbjuden, detta gäller både för privat samt kommersiellt bruk. Överträdelse beivras.

Grundläggning i FEM-Design
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Go to Top