VIP-Energy

–Ett energiberäkningsprogram för dig som vill veta din byggnads energiförbrukning

 

VIP-Energy är ett program för beräkning av energiprestanda för byggnader. Snabbt och enkelt simuleras vad som händer med byggnaden timme för timme under ett helt år. En komplett årlig timvis beräkning tar endast några sekunder. Oavsett komplexitet. Det innebär att det går snabbt att testa olika förändringar.

 

Enkelt: Med VIP-Energy levereras ett bibliotek av material, väggar, tak, golv, fönster, värmepumpar, ventiler m.m. som gör att man snabbt kan komma igång. Egna eller kundunika databaser och beräkningsmallar kan läggas upp för att effektivisera arbetet.

 

Träffsäkert: VIP-Energy dynamiska beräkningsmodeller har utvecklats genom mångårig forskning. Beräkningsmodellernas höga kvalitet säkerställer goda beräkningsresultat även vid utmanande arkitektur.

 

Generellt: VIP-Energy kan användas för alla typer av byggnader och verksamheter över hela världen. VIP-Energy används av samtliga aktörsled i byggbranschen.

 

 

Kontakta våra säljare

Energy balance

 

BBR-krav: I VIP-Energy har vi även BBR's olika krav inbyggda i programmet vilket bidrar till ett snabbare & effektivare arbete för användaren. Energiberäknaren får ut färdiga bygghandlingar från programmet. (Specifik energianvändning, installerad eleffekt, U-värde, val av klimatzon m.m.). Detta krävs för all ny- och ombyggnadnation i Sverige.

 

Validering: VIP-Energy är ett validerat beräkningsprogram enligt LEED, BREEAM och ANSI Ashrae-140. Så det är anledningen till att vi har det mest använda energiberäkningsprogrammet på marknaden i Sverige. Nästan alla större bygg/konsultbolag kräver numera beräkningar med ett certifierat dynamiskt beräkningsprogram.

 

Miljöbyggnad: Vi har även uppdaterat programmet med funktioner för beräkning av indikatorer för bl.a. SGBC Miljöbyggnad (PPD-index sommarklimat & vinterklimat, solvärmelast och redovisning av operativ temperatur m.m.).

 

Kontakta våra säljare

 

  • VIP-Energy har världens snabbaste dynamiska beräkningskärna. Det tar ca 1 sekund att simulera 1 st enzonsberäkning.
  • Dynamisk beräkningskärna som räknar timme för timme.
  • Svebys grundmallar för driftfall finns förinställda i programmet.
  • Indikatorer för bl.a. SGBC Miljöbyggnad finns med i VIP-Energy. Funktioner för beräkning av PPD-index sommarklimat & vinterklimat, solvärmelast och redovisning av operativ temperatur i diagramform m.m.
  • Funktioner för beräkning av solel från solceller.
  • VIPClimate konverterare. Nu går det att konvertera alla 310 st av Sveby/SMHI:s klimatfiler till VIPClimate format automatiskt. Klimatfilerna finner ni på www.sveby.org.
  • Energiberäkningsprogram för alla aktörer i byggbranschen.
  • Energiberäkning för alla typer av byggnader.

 

Ladda ner vår VIP-Energy broschyr

VIP-Energy energibalans i byggnad

 

Kontakta våra säljare