FEM-Design 22 on nüüd saadaval. Meie uues tugevusarvutuse ja dimensioneerimise tarkvaras on palju uhiuusi lahendusi, kuid on ka märkimisväärseid täiendusi kõikides programmi osades.

Igal aastal uuendame oma tarkvara tihedas koostöös kasutajatega. Me teeme kõik, et konstruktsiooni-inseneride töö muutuks kergemaks, tõuseks kvaliteet, efektiivsus ja tootlikkus. Selle tulemusena säästavad meie kliendid aega ja raha.

Et seda missiooni jätkata, olemegi loonud FEM-Design 22, millest saab märgilise tähendusega versioon eelkõige oma arvutuskiiruse poolest, mis ületab kõvasti isegi eelmistes versioonides nobedamaks muutunud tarkvara ja mille abil on projekteerimis-ülesannete lahendamine veelgi hõlpsam.

Nagu ikka, on meie tarkvara seotud paljude erinevate ehitusvaldkonna tahkudega, nii on kasutajal olemas vajalikud tööriistad ja teave, et hallata ka väga keerulisi või väga suurt täpsust nõudvaid konstruktsiooni-projekte.

Allpool on toodud FEM-Design 22 versiooni põhilised omadused, mis annavad kasutajale konkurentsieelise.

FEM-Design 22

Kuni 300% kiirem arvutus kui versioonis 21

 • Maatriksite koostamise ja lahendamise algoritmide ümber struktureerimine ja paralleeltöö mitmetuumaliste protsessoritega
 • Täiendav uus maatriksite omaväärtuste ja omavektorite leidmise mootor
 • Lõplike elementide võrkude töötlemise ja rakendamise uuendused

Analüüsi ja kontrolli rohkem erinevaid lahendusi sama aja jooksul, tõstes nii efektiivsust ja andes eelise konkurentide ees.

Täiustatud ‘construction stages’ funktsioonid

 • Ajast sõltuvad arvutused koos:
  • 3 roome arvestamise funktsiooniga
  • 2 mahukahanemisega arvestamise funktsiooniga
  • 2 elastsusega arvestamise funktsiooniga
 • Võimalus eemaldada ajutisi elemente

Kasuta ajast sõltuvaid arvutusi, et modelleerida roome, mahukahanemise ja betooni elastsusmooduli muutusi ajas ning saada selle abil täpsemad tulemused.

FEM-Design 22
FEM-Design v22

Tööriistad mudeli haldamiseks ning koostöö

 • 3 täiesti uut tööriista, mis võimaldavad suhtlust meeskonna liikmete vahel nii projekti (mudeli) tasandil kui ka elemendi tasandil. Samuti on lisatud võimalus võrrelda sama mudeli erinevaid versioone ning hallata muudatusi:
  • Mudeli versiooni logiraamat
  • Märkuste lisamise tööriist
  • Failide võrdlemise tööriist

Võimaldab meeskonna liikmetel mudeli muudatusi lihtsasti hallata, tõstes seeläbi tootlikkust ja vähendades vigu.

Täiustatud raudbetooni dimensioneerimise moodul

 • Põikjõu ja paindemomendi tippude vähendamise funktsioon varrastele, vastavalt standardile EN1992-1-1
 • Täiesti uus üksiku armatuurvarda lisamise võimalus seintele ja plaatidele
 • Põikjõukindluse ja -armatuuri arvutamine seintele ja plaatidele, vastavalt standardile EN1992-1-1
 • Seinte ja plaatide armatuuri automaatne dimensioneerimine prao laiuse järgi
 • Seinte ja plaatide tulepüsivuse arvutused, tänu millele on nüüd kaetud kõikide raudbetoon-konstruktsioonide tulepüsivus-arvutuste osa

Kasuta täiendatud raudbetooni dimensioneerimise moodulit veelgi täpsemate ja ka keerukamate projektide lahendamiseks.

FEM-Design v22
FEM-Design 22https://strusoft.com/wp-admin/post.php?post=25385&action=edit&lang=en#

Täiustatud mudeldamise ja andmete sisestamise tööriistad

 • Vertikaalsete pinnase pindade jaoks saab modelleerida ja arvutada sulundseinasid
 • Pinnaühenduse tööriist (Surface connection) on nüüd kasutatav kõikide tasapinnaliste konstruktsioonide juures
 • Servaühenduse omaduste kopeerimine seinalt seinale või plaadilt plaadile
 • Täiendatud koormus-gruppide tööriist ning koormus-kombinatsioonide loomise tööriist

Anna hoogu oma tootlikkusele ja vähenda modelleerimise vigu, tõstes niimoodi kvaliteeti.

Täiustatud koostöö tarkvaradega

 • 3D BIM mudelitel põhinev koostöö FEM-Design ja IDEA StatiCa Steel Joint Checkbot tarkvarade vahel
 • 3D BIM mudelitel põhinev koostöö FEM-Design ja Nemetschek Allplan tarkvarade vahel
 • Täiendused IFC failide impordis ja ekspordis
 • Täiendused SAF failide impordis

Säästa aega, kasutades otsesidemeid väliste tarkvaradega hõlpsaks mudelite vahetamiseks.

FEM-Design 22

Kui soovid FEM-Designi kohta rohkem teada saada ning tahaksid tasuta tarkvara proovida, siis vajuta nuppu “Tasuta prooviversioon”.

Tulevased veebinarid versiooni FEM-Design 22 kohta

Vaata infot tulevaste veebinaride kohta. Meie müügimeeskond selgitab teile uuenduste sisu ja aitab paremini aru saada meie 3D tugevusarvutuse tarkvara eelistest ning kasust teie projektide jaoks.

Vali sobilik veebinar vastavalt oma keeleelistustele. Loodame, et näeme teid juba peatselt koos meiega!

FEM-Design 22 videomaterjal

“I immediately felt it was user-friendly; you get fast changes and fast models on the fly. I’ve been a sole user in the beginning, but now it has been spreading through the engineers. It’s the appropriate software for various applications.”

Georgi Nedev, Bridge Engineer and Design Manager at Sweco

“We use FEM-Design for both large and small projects. Everything from wooden constructions to concrete constructions, so it is a broad spectrum of all the major constructions that exist in Denmark.”

Laust Kristensen, Technical Director at MOE

“I’m really happy with the collaboration we have. There’s a lot of support and there’s a lot of interest in listening to the customers. It’s been like this since I first started using FEM-Design many years ago. FEM-Design is my favorite software because it’s a powerful tool. It’s a tool that I can use for almost all scenarios I see in my daily work life.”

Claus Jensen, structural engineer at Ramboll

“It’s the best global analysis software for precast, that’s for sure, and that’s why we in Consolis use it for global design. So, we use exclusively FEM-Design. And compared to other global structural analysis software, the main advantage is all the tools and the functions that you have specifically for precast.”

Gabriel Tarta, R&D Project Manager at Consolis

“FEM-Design is a tool that can be used very easily and I learned it quite fast. And I’m still learning it because it evolves faster than I can learn. I use FEM-Design for global calculations and element calculations, together with other software, such as Frame Analysis and PRE-Stress when I need to design pre-stressed slabs.”

Sorin Vasile, Team Leader of Global Calculation Team at Consolis

“I make global structural models in FEM-Design and also calculate everything from the global things to the smallest details. We used to have different finite element software, but we wanted something more powerful where you can not only get the forces but also calculate the members. The most popular finite element software in Scandinavia is FEM-Design and that’s how we came to know it. It had many features that our previous software didn’t have and so we just tried it for a big project, and we were amazed by how easy it is to use.”

Viktors Magone, structural engineer at UPB

Eraldi WIKI lehekülg

FEM-Designi kasutajatugi ja manualid on vaid paari kliki kaugusel. Külasta FEM-Designi WIKI lehekülge, et vaadata kõiki versiooni 22 uuendusi.

WIKI leheküljelt saate palju teavet meie 3D tugevusarvutuse tarkvara töötamise ja loogika kohta. See aitab teil meie tarkvarast viimast võtta.

Paranda enda oskusi tarkvaraga FEM-Design 22, et võita rohkem ning paremaid konstruktsiooniprojekte.

Kui soovid FEM-Designi kohta rohkem teada saada ning tahaksid tasuta tarkvara proovida, siis vajuta nuppu “Tasuta prooviversioon”.