What are you interested in?
Trial license
Educational license
Get offer
Please fill out this form and we'll get back to you

VarmeNet

VarmeNet

Programmet er et interaktivt, menustyret program med hovedvægten lagt på fleksibilitet og brugervenlighed. Programmets hovedformål er at være et praktisk stykke værktøj for dimensionering af varmeinstallationer. Med programmet er det muligt at beskrive en varmeinstallation, bestående af 2 strengsanlæg, med og uden vendt retur, stikledninger og varmeafgivere.

Efter at nettet er beskrevet og data er checket og eventuelle fejl er rettet, er det muligt at foretage en beregning. Under beregningen fordeles vandstrømme, dimensioneres radiatorer, ventiler og pumper.

Til slut beregnes evt. forindstillinger. På den måde inddateringen foregår, er det meget nemt at tilføje eller slette ledninger og varmeafgivere, for derefter at foretage en ny beregning.