What are you interested in?
Trial license
Educational license
Get offer
Please fill out this form and we'll get back to you

Stål med brand

Dimensionerer stål bjælker og søjler iht. den europæiske norm. Programmet kan benyttes til dobbeltsymmetriske tværsnit (I-profiler og rørprofiler samt massive profiler).

Programmet indeholder mulighed for at dimensionere tværsnit for givne snitkræfter i brud og brand.

Programmet kan beregne søjler for normalkræft, forskydningskræft og momenter omkring begge akser, jf. metode I i den europæiske norm Der kan tages hensyn til kipning for I-profiler.

I brand fastlægges temperaturen i profilet og styrken reduceres. Der er mulighed for at indlægge brandisolering. Programmmet kan udskrive resultaterne til dokumentation for beregningerne.