What are you interested in?
Trial license
Educational license
Get offer
Please fill out this form and we'll get back to you

Murværksprogram

Murværksprogrammet, Masonry Design, bruges til beregning af armerede og uarmerede lodret- og tværbelastede vægge, stabiliserende vægge, mursøjler, murbjælker og rette murbuer.

Vægge kan beregnes efter en række forskellige udformning både som massive vægge og skalmure.

Søjlemodulet håndterer bade rektangulære og U-formede søjler med lodrette og vandrette laster.

Med bjælkemodulet kan der regnes på simpelt understøttede bjælker opmuret på stedet. Murbuer kan regnes både med løberskifter og rulleskifter.

Der regnes efter dansk, norsk og svensk National Annex.