What are you interested in?
Trial license
Educational license
Get offer
Please fill out this form and we'll get back to you

Kældervæg

Programmet kan bestemme jordtrykkene på kældervæggen. Beregningen kan foretages i anvendelsestilstanden samt i brud- og ulykkestilfældet, herunder brand.

Der kan enten regnes med hviletryk eller aktivt jordtryk på kældervæggen, og der kan tages hensyn til et øget jordtryk fra komprimering. Betonen i kældervæggen dimensioneres.