What are you interested in?
Trial license
Educational license
Get offer
Please fill out this form and we'll get back to you

BIM Energy kundcase :             AN-Profil

AN-Profil är ett bolag som specialiserar sig på en hel rad tjänster inom energi. Företaget gör allt från energideklarationer och energiutredningar till energioptimering och inneklimat produkter. Med över tusen utförda uppdrag i bagaget så besitter företaget en gedigen erfarenhet inom området. 

Erik AlbertssonAN-Profil, arbetar med energideklarationer av fastigheter för att föreslå åtgärder för energieffektivisering

“I det här arbetet är det svårt att få fram mätningar från kylanläggningar, det vill säga hur stort kylbehovet är i en byggnad” berättar Erik. 

Erik använder därför nu BIM Energy för att modellera fastigheter med kylmaskin för att få underlag till energideklarationen. 

“Som åtgärdsförslag till energideklarationer med frånluftsventilation använder jag funktionen att lägga in en frånluftsvärmepump för att beräkna energibesparingen.“

Innan Erik började använda BIM Energy fick han uppskatta och göra teoretiska beräkningar. “Bra att ha detta som dokumentation på var siffrorna kommer från”, säger Erik som nu kan visa beräkningen i BIM Energy ifall någon frågar.

Med BIM Energy är det snabbt att komma igång och programmet har flera smarta funktioner för att underlätta beräkningsarbetet. När Erik får frågan vilka funktioner han skulle vilja lyfta fram så ligger tyngdpunkten i att det är lätt och smidigt. Typologierna och konstruktionerna som ligger inlagt underlättar när man inte har fullständig kännedom/ritningar. Det är smidigt att ändra indatan, och man får snabbt en modell av fastigheten och se hur det påverkar resultatet.

“Det är kul att sätta sig med programmet” konstaterar Erik.  

What are you interested in?
Trial license
Educational license
Get offer
Please fill out this form and we'll get back to you