What are you interested in?
Trial license
Educational license
Get offer
Please fill out this form and we'll get back to you

WIN-Statik Tips & Tricks del 5 och 6

Frame Analysis - Ingen lösning för vippning

Vid dimensionering av stålkonstruktioner kan det i vissa fall hända att ett eller flera element inte kan dimensioneras och att ett av nedanstående meddelande erhålls:

       

 

Det som då hänt är att programmet inte hittar någon lösning för att beräkna det kritiska vippningsmomentet Mcr. Då dessa rutiner utvecklades lades sett stort arbete ner för att hitta så många lösningar som möjligt. En stor del av dessa kommer från nedanstående publikationer: 

 

                   

För vissa ovanliga kombinationer av tvärsnitt, momentfördelningar och upplagsförhållanden finns dock ingen lösning i programmet varvid meddelanden enligt ovan erhålls. Den vanligaste åtgärden är då att titta över de upplagsförhållanden som gäller för elementet ut ur ramens plan såsom visas i exemplen nedan. I båda fallen handlar det om praktiska exempel som rapporterats till vår support.

Exempel 1

                  

 För exemplet ovan kan element 6 och 7 inte dimensioneras. Aktuellt tvärsnitt är HEB280.

                                                   

 

Momentfördelningen för element 6 är:

                                                                   

 

Upplagsförhållanden med hänsyn till knäckning ut ur planet och vippning är fast inspänd vid ena änden och ledad vid den andra.

 

                                                         

 

Genom att ändra detta till ledad – ledad kommer beräkningen att kunna genomföras i de allra flesta fall och så även i detta.

 

I rutan Capacity framgår att momentkapaciteten för element 6 reduceras med 4% med hänsyn till vippning.

Problemet här är att den ände där stödmomentet verkar har angetts som fri vilket innebär att ingen lösning hittas.

 

                                                 

 

Genom att ändra detta kan beräkningen genomföras.

I detta fall reduceras elementets momentkapacitet med 15% med hänsyn till vippning.

 

 

Del 6

Automatisk generering av lastkombinationer

I samband med att Frame Analysis ver. 6.5 släpptes infördes möjligheten att låta programmet automatiskt skapa aktuella lastkombinationer som komplement till att ange dessa manuellt vilket förstås fortfarande är möjligt.

Version 6.4

I tidigare versioner av programmet skapades baslastfall enligt nedan. Möjlighet fanns liksom idag att definiera hur långvarig en last är men detta påverkar endast träkonstruktioner.

I det här exemplet tänker vi oss att följande laster ingår: Egenvikt, snedställningslast och Nyttig last där något våningsplan utnyttjas som lager och övriga som bostäder samt snö och vindlast.

                                                  

 

Användaren kan sedan ange alla erforderliga lastkombinationer med tillhörande partial koefficienter.

 

      

 

Med valet ”Type” kan Brottfall av typen Olycks anges och för Bruksfall att skilja mellan lång- och korttidsfall.

Valet ”Dependent of ”påverkar endast betongelement och kan i övrigt ignoreras.

 

Version 6.5

I denna version är alltså den manuella inmatningen kompletterad med en lastkombinationsgenerator med möjlighet att automatiskt generera lastkombinationerna 6.10a, 6.10b och EQU i Brottgränstillståndet samt karakteristisk, frekvent och Quasi-permanent lastkombination i Bruksgränstillståndet.

Enligt det senaste svenska annexet EKS11 gäller följande för lastkombinationer 6.10a och 6.10b:

 

                                    

Lastkombinationer i Brott- och Brukslastfall blir enligt nedan:

 

                                                                        

Faktorer som gäller hämtas ur nedanstående tabell:

 

                                 

För att programmet ska kunna hitta rätt y-faktorer har rutan för baslastfall kompletterats med ett ytterligare val. Det tidigare valet ”Type” har nu bytt namn till det mer passande ”Duration” och ett nytt val med namnet ”Type” har införts.

 

                                   

I det här fallet blir dessa val enligt nedan:

 

                             

 

För snölast är tre olika faktorer möjliga beroende på lastens intensitet. Vilken av dessa som gäller väljs i rutan Load Combinations under valet Calculation settings, se nedan.

För lastkombinationerna 6.10a, 6.10b och Quasi-permanent blir följande kombinationer aktuella:

 

 

Rutan Load combinations öppnas nu för att skapa dessa kombinationer. Först aktiveras valet Calculation settings där aktuell säkerhetsklass och snözon anges. Säkerhetsklassen är 3 och snözon refererar i det här fallet till någon av de tre intensiteter som förekommer i tabellen för y-faktorer ovan. Snözon 1 betyder då sk > 3.0 kN/m2. I det här fallet gäller alltså snözon 2.

 

                                     

    

 

Nu väljs en lastkombination tex 6.10b och sedan aktiveras alla de baslastfall som skall ingå varvid lastkombinationen byggs upp med rätt faktorer. Den last som är huvudlast skall väljas först av de variabla lasterna i den aktuella lastkombinationen.

 

 

 

 

What are you interested in?
Trial license
Educational license
Get offer
Please fill out this form and we'll get back to you