What are you interested in?
Trial license
Educational license
Get offer
Please fill out this form and we'll get back to you

Vår nya automationsexpert Johanna Riad hjälper kunder med bättre flöde tack vare FEM-Designs API

Vår nyanställda Johanna Riad bär på en nyfikenhet hur man kan förbättra och hitta smarta lösningar. Steget till automation blev därför inte stort. Nu hjälper hon våra kunder att automatisera arbetet med FEM-Designs API. Tid och resurser frigörs som skapar mervärde, säger Johanna.

Johanna Riad började hos oss på vårt Göteborgskontor nu i sommar. Hon är civilingenjör och har studerat Arkitektur och teknik-programmet på Chalmers. Därefter har Johanna arbetat som konstruktör inom husbyggnad och där använt FEM-Design och WIN-Statik.

Vår automationsexpert Johanna Riad förbättrar kundernas arbetsprocesser med hjälp av FEM-Designs API

Växande intresse för automation och vårt API
Men på StruSoft har Johanna en ny roll. På visitkortet står ”Automated Workflow Specialist”. Vad döljer sig bakom den titeln?

- Jag hjälper våra kunder att få ett effektivare arbetsflöde med hjälp av vårt API till FEM-Design, förklarar Johanna. När användaren vill specialanpassa sin process, till exempel att generera elementritning med givna regler, utvecklar jag ett skript till FEM-Design som sköter detta automatiskt. Jag utbildar och vägleder också kunden när man vill själv ta fram egna skript.

Johanna ser ett växande intresse bland kunderna för automation och FEM-Designs API.  

- Många är intresserade och har påbörjat ett utvecklingsarbete och då kan vi bistå med vår kompetens och erfarenhet så att kunden snabbare får fram både själva skriptet, men också hur man kan arbeta med denna teknik i projekten.

Varför detta intresse för automation?

- Det är rätt självklart eftersom kunderna ser värdet av vårt API, menar Johanna. Framför allt frigör API-lösningen tid så att användaren kan fokusera på andra områden i sitt projekt, till exempel kvalitetssäkring och kontroller som det inte tidigare fanns utrymme för. Att få bort många repetitiva uppgifter som inte skapar värde.

Men det handlar inte bara om få effektivare processer i projekten. API:et öppnar upp för helt nya möjligheter, poängterar Johanna.

- Med hjälp av API:et kan konstruktören arbeta med till exempel komplexa geometrier, parameterstudier och optimering av strukturer som man inte tidigare kunnat göra.

Utbildar på plats efter kundens behov av automation 
När kunden behöver vägledning och kunskap för att snabbt bli produktiv håller vi olika former av utbildningar i FEM-Designs API, anpassat efter kunskapsnivån.

- Vi kör skräddarsydda utbildningar beroende på hur många användare som ska vara med. Det kan vara en enskild konstruktör eller en grupp som ska utbildas. Det kan vara i form av workshops eller mer individuellt, allt efter kundens behov.

Närheten till kundens arbetsvardag är viktigt, menar Johanna. Att direkt på plats ge en kompetent vägledning.

- Bästa sättet att lära sig är att testa sina nya kunskaper. Därför sitter vi tillsammans med kunden vid skrivbordet och ger stöd och hjälp i programmeringen av API:et så att man kommer vidare. 

Det är guld värt och ökar kundnyttan av FEM-Design. Är du mer intresserad av automation? Lyssna gärna på Johannas webbinar om FEM-Designs API och Grasshopper. Gå in på länken: https://lnkd.in/etr4DAnF

Av Love Janson, ComWise
 

 

 

What are you interested in?
Trial license
Educational license
Get offer
Please fill out this form and we'll get back to you