What are you interested in?
Trial license
Educational license
Get offer
Please fill out this form and we'll get back to you

Tips & Trix – FEM-Design del 7

Välkommen till del 7 av denna serie i tips & trix i nya versionen FEM-Design 20. Vår förhoppning är att dessa tips ska spara dig värdefull tid och hjälpa dig i ditt arbete med FEM-Design.

 

Lastfärger

Nu finns möjligheten att färglägga laster utifrån intensitet eller kommentar. Detta gör det mycket enklare att sortera och granska laster i modellen. Detta är speciellt användbart om modellen innehåller laster med stor skillnad i intensitet. Att då använda proportionalitet på laster kan snarare försvåra att granska lasterna då vissa blir väldigt stora och andra väldigt små i förhållande till varandra. Stäng då i stället av proportionaliteten och använd i stället färgläggningen.

Funktionen hittas under ”Tools/Colours”.

 

Val av standard-colour palette

Vi har fått feedback att en del kunder saknar den gamla colour-paletten så nu finns möjligheten att välja mellan den nya ”rainbow-style” eller den äldre ”traffic light-style”. Inställningen hittas i settingsmenyn under ”Calculation/result”.

 

                    

Vi fortsätter utveckling och förbättring utifrån er feedback för colour palette-funktionen under detta år!

Nytt lager för armerings-preview

I version 20 finns ett nytt lager i lagerhanteraren som visar en enkel rendering av armeringslayouten för balkar och pelare. Detta är mycket användbart för att få en bra överblick över hur armeringen är definierad i de olika objekten. Lagret heter ”RC bar, reinforcement preview” och hittas i lagerhanteraren.

 

    

 

Statistics

Knappen ”Statistic” används för att snabbt få en överblick över de modellerade objekten i modellen samt antal element. Detta är ett bra riktvärde för att bedöma hur stor modellen är samt hur lång tid den tar att analysera. Ett tips är att alltid bara gå in snabbt på ”Statistics”-knappen läsa hur många surface-element som finns i modellen (främst dessa som avgör beräkningstiden) och på detta sätt sakta men säkert bygga upp förståelse för relationen mellan antal element och beräkningstid. Detta varierar såklart mellan datorer så av denna anledning ger vi inte lagt med någon ”tumregel” kring detta.

 

                                                           

 

 

Hoppas dessa tips hjälper dig med arbetet i FEM-Design. Stöter du på några frågor är du alltid välkommen att kontakta vår support 

Med vänlig hälsning StruSoft Team

What are you interested in?
Trial license
Educational license
Get offer
Please fill out this form and we'll get back to you